Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 371 - 412 2018-12-15

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin TPAB Özgüvenlerinin İncelenmesi

Esra CESUR ÖZKARA [1] , Gamze YAVUZ KONOKMAN [2] , Tuğba YANPAR YELKEN [3]

102 217

Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu hizmet-içi eğitimine katılan ortaöğretim öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerini belirlemek ve hizmetiçi eğitim hakkında öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymak amacıyla tasarlanan çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 yıllarında Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kursu hizmet-içi eğitimine katılan ve Mersin ili Toroslar ilçesinde görev yapan tüm ortaöğretim öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formuyla toplanmıştır. Nicel veriler betimsel istatistikler ve ortalamalar arası fark testleriyle; nitel veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma bulguları; öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven düzeylerinin yüksek olduğunu ve öğretmenlerin özgüven düzeylerinin cinsiyet, kıdem, teknolojiye erişim durumu ve yeni teknolojilere ilgi değişkenlerine göre farklılaştığını göstermektedir. Ayrıca Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kursu hizmet-içi eğitiminin öğretmenlerin mesleki gelişimine, kişisel gelişimine, teknoloji kullanımına ilişkin olumlu duyuşsal özelliklerine katkı getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgulara dayanarak öğretmen yetiştiren kurumların öğretmen adaylarına teknolojik pedagojik alan bilgisi kazandırma açısından gerekli yaşantıları sağladığı düşünülebilir. Ayrıca hizmet sürecinde olan öğretmenlere sağlanan hizmet-içi eğitimlerin hedeflerine ulaştığı söylenebilir.

Fatih projesi, teknoloji kullanımı, hizmet-içi eğitim, teknolojik pedagojik alan bilgisi
 • Akkoyunlu, B. & Yılmaz, S. M. (2010). Öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 748-768.
 • Bozkurt, N. (2016). Tarih öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisine yönelik özgüvenlerinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 153-167.
 • Cuban, L., Kirkpatrick, H., & Peck, C. (2001). High access and low use of technologies in high school classrooms: Explaining an apparent paradox. American Educational Research Journal, 38(4), 813–834.
 • Çakır, R. & Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünürler? İlköğretim Online, 8(3), 952-964.Ertmer, P. A. (1999). Addressing first and second-order barriers to change: Strategies for technology implementation. Educational Technology Research and Development, 47(4), 47-61.
 • Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25-39.
 • Gömleksiz, M. N. & Fidan, E. K. (2013). Self-efficacy perception levels of prospective classroom teachers toward technological pedagogical content knowledge. Inonu University Journal of The Faculty of Education, 14(1), 87-113.
 • Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L., & Harris, R. (2009). TPACK development in science teaching: Measuring the TPACK confidence of ınservice science teachers, TechTrends, Special Issue on TPACK, 53(5), 70-79.
 • Hawkridge, D. (1983). New Information Technology in Education. Londra: Croom Helm.
 • Hew, K. & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223-252.
 • Karakuyu, Y. & Karakuyu, A. (2015). Motivasyon ve öz-yeterliğin sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerine katkısı. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 89-100.
 • Koehler, M. J., Mishra, P. & Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy and technology. Computers & Education, 49, 740-762.
 • Kula, A. (2015). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliklerinin incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 395-412.
 • Lowther, D., Strahl, J. D., Inan, F. A., & Ross, S. M. (2008). Does technology integration “work” when key barriers are removed? Educational Media International, 45, 195–213.
 • MEB (2015). FATİH Projesi – Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu Hizmetiçi Eğitim Etkinlik Programı. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Resmi Yazısı. Ankara.
 • Meriç, G. (2014). Determining science teacher candidates’ self-reliance levelswith regard to their technological pedagogical content knowledge. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 352-367.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
 • Niess, M. L. (2008). Guiding Pre-service Teachers in Developing TPCK, In. AACTE Committee On Innovation and Technology (Eds.), Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators, 3-29, New York and London: Routledge.
 • Özgen, K., Narlı, S. & Alkan, H.(2013). Matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ve teknoloji kullanımı sıklığı algılarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4), 31-51.
 • Savcı, İ. (1999). Toplumsal cinsiyet ve teknoloji. A.Ü. SBF Dergisi, 54(1), 123-142.
 • Timur, B. & Taşar, M.F. (2011). Teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 839 -856.
 • Tokmak, S. H. , Incikabi, L. & Ozgelen, S. (2012). An Investigation of change in mathematics, science, and literacy education pre-service teachers’ TPACK. The Asia- Pacifc Education Researcher, 22(4), 407-415.
 • Tokmak, S. H., Konokman, Y. G. & Yelken, Y. T. (2013). Mersin Üniversitesi okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) özgüven algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 35-51.
 • Konokman, Y. G., Yelken, Y. T. & Tokmak, S. H. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının TPAB’lerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Mersin Üniversitesi örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 665-684.
 • Yurdakul, K. I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Esra CESUR ÖZKARA (Primary Author)
Institution: Mersin University, Mersin, Turkey
Country: Turkey


Author: Gamze YAVUZ KONOKMAN
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Tuğba YANPAR YELKEN
Institution: Mersin University, Mersin, Turkey
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { amauefd416332, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {371 - 412}, doi = {}, title = {Eğitimde Teknoloji Kullanımı Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin TPAB Özgüvenlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {CESUR ÖZKARA, Esra and YAVUZ KONOKMAN, Gamze and YANPAR YELKEN, Tuğba} }
APA CESUR ÖZKARA, E , YAVUZ KONOKMAN, G , YANPAR YELKEN, T . (2018). Eğitimde Teknoloji Kullanımı Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin TPAB Özgüvenlerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 371-412. Retrieved from http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/41157/416332
MLA CESUR ÖZKARA, E , YAVUZ KONOKMAN, G , YANPAR YELKEN, T . "Eğitimde Teknoloji Kullanımı Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin TPAB Özgüvenlerinin İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 371-412 <http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/41157/416332>
Chicago CESUR ÖZKARA, E , YAVUZ KONOKMAN, G , YANPAR YELKEN, T . "Eğitimde Teknoloji Kullanımı Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin TPAB Özgüvenlerinin İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 371-412
RIS TY - JOUR T1 - Eğitimde Teknoloji Kullanımı Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin TPAB Özgüvenlerinin İncelenmesi AU - Esra CESUR ÖZKARA , Gamze YAVUZ KONOKMAN , Tuğba YANPAR YELKEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 371 EP - 412 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya Education Journal Eğitimde Teknoloji Kullanımı Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin TPAB Özgüvenlerinin İncelenmesi %A Esra CESUR ÖZKARA , Gamze YAVUZ KONOKMAN , Tuğba YANPAR YELKEN %T Eğitimde Teknoloji Kullanımı Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin TPAB Özgüvenlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD CESUR ÖZKARA, Esra , YAVUZ KONOKMAN, Gamze , YANPAR YELKEN, Tuğba . "Eğitimde Teknoloji Kullanımı Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin TPAB Özgüvenlerinin İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2018): 371-412.
AMA CESUR ÖZKARA E , YAVUZ KONOKMAN G , YANPAR YELKEN T . Eğitimde Teknoloji Kullanımı Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin TPAB Özgüvenlerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 371-412.
Vancouver CESUR ÖZKARA E , YAVUZ KONOKMAN G , YANPAR YELKEN T . Eğitimde Teknoloji Kullanımı Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin TPAB Özgüvenlerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 412-371.