Year 2018, Volume 2, Issue 3, Pages 118 - 125 2018-10-09

Yaşlı Bireylerin Yalnızlık Düzeyleri ve Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Safiye Ozvurmaz [1]

129 314

Amaç: Bu çalışma yaşlıların yalnızlık düzeyleri ve sosyal destek algılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Yöntem: Çalışma, Ocak 2018  -Mayıs 2018 tarihleri arasında, Aydın’da bulunan ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti veren bir Fizik tedavi dal merkezinde yapıldı. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. Veri toplamada tanıtıcı bilgi formu, UCLA Yalnızlık ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde SSPS 20.0 programı, analizlerinde tanımlayıcı istatistikler (yüzde, ortalama, standart sapma) , Mann-Whitney U test, One-Way ANOVA varyans analizi ve Pearson korelasyon istatistik analiz yöntemleri kullanıldı.

Bulgular: Yaşlıların % 54,3’ünün erkek,  yaş ortalamasının 71.98±7.10, %21.7 ‘sinin ilkokul mezunu, %62.8’inin evli ve %71.7’sinin sosyal güvencesinin olduğu, % 86.1’i sürekli ilaç kullandıkları ve %  90.8’si kronik hastalığı olduğu bulundu. Yaşlı bireylerin  %73,6’sı yardımcı araç kullandığını, % 5,5’u yaşam memnuniyetinin iyi olduğunu,   % 31,9’u ise kendilerini yalnız hissettiklerini bildirdi. Kadınların erkeklere göre sosyal destek puanlarının daha yüksek olduğu, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, sosyal güvence varlığı engel durum varlığı, yaşanılan yer, kendini yalnız hissetme durumlarının yalnızlık ve algılanan sosyal destek düzeyi üzerinde etkili olduğu, özel kişi desteği ile yalnızlık arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki  bulundu.

Sonuç: Yaşlıların sosyal destek düzeylerinin arttırılması, yalnızlık düzeylerinin azaltılması için etkinlik programların geliştirilmesi uygun olabilir.

Yaşlı, Yalnızlık
  • Kaynaklar1. http://www.tuik.gov.tr/duyurular/duyuru_3670.pdf erişim tarihi 20.04.20182. Mandıracıoğlu A. Demographic characteristics of the elderly population in Turkey and the world. Ege Journal of Medicine 2010; 49: 39-45. 3. Heinrich LM, Gullone E. The clinical significance of loneliness: A literatüre review. Clinical psychology review. 2006;26(6):695- 718.4. Hansson OR, Carpenter BN. Relationships in old age, New York: The Guilford Press;1994.5. Ünal G, Bilge A. The evaluation of the loneliness, depression and cognitive function in older age group. Turkish Journal of Geriatrics 2005; 8: 89-93. 6. Dhar HL. Gender, aging, health and society. J Assoc Physicians India 2001;49: 1012-20. D7. Russell D, Peplau LA, Cutrona CE. The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. J Pers Soc Psychol 1980; 39: 472-80. 8. Eker D, Arkar H, Yaldız H. Factorial structure, validity, and reliability of revised form of the multidimensional scale of perceived social support. Turkish Journal of Psychology 2001; 12: 17-25.9. 9. Danışman IG, Aydın G. The role of sociodemographic factors and perceived social support in the prediction of self-concept of the elderly living in nursing homes. Aile ve Toplum 2011; 7: 69-81. 10. Genç F, Küçük E, Onur O. Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlıların sosyal destek algılarının karşılaştırılması. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2015; 4(2): 47-53.11. Kahraman S, Zincir H, Kaya Z, Esen F. Bir huzurevinde yaşlı kadın ve erkeğin ayrı yaşamasının onların yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 2011; 14(2): 1-1612. Tel H, Tel H, Sabancioğullari S. Status of maintenance of activities of daily living and experience of loneliness in elder than 60 years old living at home and in institutions. Turkish Journal of Geriatrics 20063; 9: 34-40.13. Dereli F, Koca B, Demircan S, Tor N. The investigation of loneliness level of elderly individuals residing in rest home. The New Journal of Medicine 2010; 27: 93-7.14. Khorshid L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Ü, Arslan G, Çınar Ş. Profi le Study of Rest Home and Care Rehabilitation for Elderly People in Turkey. The Journal of Academic Geriatrics 2004; 7: 45-50.15. Polat Ü, Kahraman Bayrak B. Yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişki, Fırat Tıp Dergisi 2013; 18(4), 213-18.16. Karadakovan A. Yaşlı sağlığı ve bakım. Ankara:.Akademisyen Tıp Kitabevi; 2014.17. Kara B, Yıldırım Y, Genç A ve ark . Geriatriklerde ev ortamı ve yaşam memnuniyetinin değerlendirilmesi ve düşme korkusu ile ilişkisinin incelenmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2009; 20(3):190-200.18.Yaluğ İ, Yıldız M. Yaşlanmanın psikiyatrik yönü. Gacar MN (editör). Adı Eylül Sağlık Bilimlerinde Yaşlılık. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2009: 255-81.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section makaleler
Authors

Author: Safiye Ozvurmaz (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { amusbfd450396, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-2427}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {118 - 125}, doi = {}, title = {Yaşlı Bireylerin Yalnızlık Düzeyleri ve Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Ozvurmaz, Safiye} }
APA Ozvurmaz, S . (2018). Yaşlı Bireylerin Yalnızlık Düzeyleri ve Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2 (3), 118-125. Retrieved from http://dergipark.org.tr/amusbfd/issue/39612/450396
MLA Ozvurmaz, S . "Yaşlı Bireylerin Yalnızlık Düzeyleri ve Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki". Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2018): 118-125 <http://dergipark.org.tr/amusbfd/issue/39612/450396>
Chicago Ozvurmaz, S . "Yaşlı Bireylerin Yalnızlık Düzeyleri ve Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki". Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2018): 118-125
RIS TY - JOUR T1 - Yaşlı Bireylerin Yalnızlık Düzeyleri ve Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki AU - Safiye Ozvurmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 125 VL - 2 IS - 3 SN - -2587-2427 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Yaşlı Bireylerin Yalnızlık Düzeyleri ve Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki %A Safiye Ozvurmaz %T Yaşlı Bireylerin Yalnızlık Düzeyleri ve Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki %D 2018 %J Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P -2587-2427 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Ozvurmaz, Safiye . "Yaşlı Bireylerin Yalnızlık Düzeyleri ve Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki". Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 / 3 (October 2018): 118-125.