Dergi Hakkında


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün (ETAE) yayın organı ANADOLU dergisi, tarım alanındaki bilimsel çalışmaları yayınlayarak bu alanda iletişimi sağlamak üzere, yılda iki kez yayınlanmaktadır.


Dergiye kabul edilecek yazıların, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü veya elektronik ağdan (http://arastirma.tarim.gov.tr/etae) temin edilebilen “ANADOLU Yazım Kuralları” na göre yazılmış olması gerekmektedir. Dergide yayınlanan yazılardan, atıf yapmak koşuluyla, alıntı yapılabilir. Yazılarda savunulan fikirler yazarlara aittir.


Abone koşulları: Abone bedeli T.C. Ziraat Bankası Menemen Şubesi 8445877-5001 (IBAN No: TR 75 0001 0001 4608 4458 7750 01) sayılı hesabına yatırılmalı, dekontun fotokopisi Enstitüye gönderilmelidir. ANADOLU'ya ilişkin yazışmalar aşağıdaki adrese yapılmalıdır.