Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 82 - 95 2018-10-16

Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı

Nurdan Değirmenci [1] , Zehra Abdioğlu [2]

80 275


Oynaklık yayılımı, finansal riskin farklı hisse senedi piyasaları arasındaki geçişkenliği için temel bir süreçtir. Bu çalışmada gelişmiş ülkelerin hisse senedi piyasalarından (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya) kırılgan beşlilerin (Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye) hisse senedi piyasalarına doğru oynaklık yayılımının 2006-2014 dönemine ilişkin haftalık veri seti kullanılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya’dan kırılgan beşlilere doğru oynaklık yayılımlarını test etmek amacıyla tek değişkenli üstel genelleştirilmiş otoregresif şartlı değişen varyans modelinden yararlanılmıştır. Çalışmada üstel genelleştirilmiş otoregresif şartlı değişen varyans (EGARCH) modeli potansiyel asimetrik etkileri belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular gelişmiş ülkeler ve kırılgan beşlilere ilişkin hisse senedi getirileri için kaldıraç etkisinin var olduğunu ifade etmektedir. Buna ek olarak, bulgular gelişmiş ülkelerin hisse senedi piyasalarından kırılgan beşlilerin hisse senedi piyasalarına doğru önemli düzeyde oynaklık yayılımının gerçekleştiğini göstermektedir.


Volatility Spillover, EGARCH
 • Abou-Zaid, A. (2011), “Volatility Spillover Effects in Emerging Mena Stock Markets”, Review of Applied Economics, 7 (1-2): 107-127.
 • Akel, V. (2015), “Kırılgan Beşli Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme Analizi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11 (24): 75-96.
 • Bala, L., Premaratne, G. (2003), “Volatility Spillover and Co-Movement: Some New Evidence From Singapore”, http://www3.nd.edu/~meg/ MEG2004/Bala-Lakshmi.pdf. Erişim Tarihi: 12.03.2014.
 • Bozoklu, Ş.,Saydam, İ. M. (2010), “BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi”, Maliye Dergisi, 159: 416-431.
 • Bulut, Ş.,Özdemir, A. (2012), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Dow Jones Industrial Arasındaki İlişki: Eşbütünleşme Analizi”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 19 (1): 212-224.
 • Chancharoenchai, K.,Dibooglu, S. (2006), “Volatility Spillovers and Contagion During The Asian Crisis”, Emerging Markets Finance and Trade, 42(2): 4-17.
 • Christiansen, C. (2007), “Volatility-Spillover Effects in European Bond Markets”, European Financial Management, 13(5): 923–948.
 • Ceylan Nildağ, B. (2006), “G-7 Ülkelerinin Borsalarının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerindeki Etkileri”, BIST Dergisi, 8(32): 37-55.
 • Çıtak, L.,Gözbaşı, O. (2007), “İMKB ile Bazı Önde Gelen Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki Bütünleşmenin Temel Endeks ve Ana Sektör Endeksleri Temelinde Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2): 249-271.
 • Diamandis P. F. (2009), “International Stock Market Linkages: Evidence From Latin America”, Global Finance Journal, 20(1): 13-30.
 • Eun, C. S., Shim, S. (1989), “International Transmission of Stock Market Movements”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24(2): 241-256.
 • Evlimoğlu, U., Çondur, F. (2012), “İMKB ile Bazı Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki Karşılıklı Bağlantıların Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Dönem İçin İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1): 31-58.
 • Hamao, Y, Masulis, R. W., Ng, V. (1990), “Correlations in Price Changes and Volatility Across International Stock Markets”, The Review of Financial Studies, 3(2): 281-307.
 • Husain, F.,Saidi, R. (2000), “The Integration of the Pakistani Equity Market with International Equity Markets: an Investigation”, Journal of International Development, 12(2): 207-218.
 • Kanas, A. (1998), “Volatility Spillovers Across Equity Markets: European Evidence”, Applied Financial Economics, 8: 245-256.
 • Kim, S. W., Rogers, J. H. (1995), “International Stock Price Spillovers and Market Liberalization: Evidence from Korea, Japan, and the United States”, Journal of Empirical Finance, 2: 117-133.
 • Korkmaz, T, Zaman, S., Çevik, E.İ. (2009a), “İMKB ile Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisinin Yapısal Kırılma Testleri ile Analizi”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17: 40-71.
 • Korkmaz, T, Zaman, S., Çevik, E.İ. (2009b), “Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Yüksek Dış Ticaret Hacmine Sahip Ülke Borsaları ile Entegrasyon İlişkisi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8): 19-44.
 • Lee, S. J. (2009), “Volatility Spillover Effects Among Six Asian Countries”, Applied Economics Letters, 16(5): 501-508.
 • Li, Y., Giles, D. E. (2015), “Modelling Volatility Spillover Effects Between Developed Stock Markets and Asian Emerging Stock Markets”, International Journal of Finance and Economics, 20: 155-177.
 • Miyakoshi, T. (2003), “Spillovers of Stock Return Volatility to Asian Equity Markets from Japan and the US”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 13: 383-399.
 • Ng, A. (2000), “Volatility Spillover Effects from Japan and The US to the Pacific–Basin”, Journal of International Money and Finance, 19(2): 207–233.
 • Samırkaş, M. C., Düzakın, H. (2013), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Avrasya Borsaları ile Entegrasyonu”, Akademik Bakış Dergisi, 35(25): 1-19.
 • Sheng, H-C., Anthony, H. T. (2000), “A Study of Cointegration and Variance Decomposition among National Equity Indices Before and During the Period of the Asian Financial Crisis”, Journal of Multinational Financial Management, 10: 345–365.
 • Yorulmaz, Ö., Ekici, O. (2010), “İMKB’nin Latin Amerika Borsalarıyla İlişkisi Üzerine Çok Değişkenli GARCH Modellemesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 4: 25-32.
 • Çelik, T., Boztosun, D. (2011), “Türkiye Borsası ile Asya Ülkeleri Borsaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 58(36): 57-71.
 • Yılancı, V., Öztürk, Z. A. (2011), “Türkiye ile En Büyük Beş Ticaret Ortağının Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisinin Analizi: Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36: 261-279.
 • Yonis, M. (2011), “Stock Market Co-Movement and Volatility Spillover Between USA and South Africa”, http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:523539/ FULLTEXT01.pdf. Erişim Tarihi: 24.07.2014.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurdan Değirmenci (Primary Author)
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Zehra Abdioğlu
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: October 16, 2018

Bibtex @research article { anadoluiid445842, journal = {Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2540}, address = {Seymur AĞAZADE}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {82 - 95}, doi = {}, title = {Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı}, key = {cite}, author = {Değirmenci, Nurdan and Abdioğlu, Zehra} }
APA Değirmenci, N , Abdioğlu, Z . (2018). Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı. Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, 2 (2), 82-95. Retrieved from http://dergipark.org.tr/anadoluiid/issue/39759/445842
MLA Değirmenci, N , Abdioğlu, Z . "Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı". Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 2 (2018): 82-95 <http://dergipark.org.tr/anadoluiid/issue/39759/445842>
Chicago Değirmenci, N , Abdioğlu, Z . "Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı". Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 2 (2018): 82-95
RIS TY - JOUR T1 - Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı AU - Nurdan Değirmenci , Zehra Abdioğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 95 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-2540 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anatolian Journal of Economics and Business Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı %A Nurdan Değirmenci , Zehra Abdioğlu %T Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı %D 2018 %J Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi %P -2602-2540 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Değirmenci, Nurdan , Abdioğlu, Zehra . "Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı". Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 2 / 2 (October 2018): 82-95.
AMA Değirmenci N , Abdioğlu Z . Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı. AJEB. 2018; 2(2): 82-95.
Vancouver Değirmenci N , Abdioğlu Z . Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı. Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi. 2018; 2(2): 95-82.