Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 56 - 64 2019-03-10

Çankırı İlinin Briyofit Listesi
List of Bryophytes of Çankırı Province

Gökhan ABAY [1] , Serhat URSAVAŞ [2]

28 115

Bu çalışmada; Çankırı ili sınırları içerisinde gerçekleştirilmiş briyofloristik çalışmalar incelenerek, ilin briyofit florasının güncel durumunun ortaya çıkartılması amaç edinilmiştir. Buna göre, yapılan arazi çalışmaları ve literatür verilerine dayanarak hazırlanan briyofloristik listede 54 familya ve 120 cinse ait 286 briyofit taksonunun kaydı verilmiştir. Bunlardan; 19 familya ve 22 cinse ait 37 takson Marchantiophyta (ciğerotları) bölümüne, 35 familya ve 98 cinse ait 249 takson ise Bryophyta (karayosunları) bölümüne aittir.

 

Listelenen taksonlardan Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske ciğerotu ile Pterygoneurum crossidioides W. Frey, Herrnst. & Kürschner karayosununun Türkiye’den ilk kayıtları Çankırı il sınırları içerisindedir.

In this study, it was aimed to reveal the current status of the bryophyte flora of the province by examining the bryofloristic studies performed within the boundaries of Çankırı province. Accordingly, based on the field studies and literature data 286 bryophyte taxa belonging to 120 genera and 54 families were listed. Of them; 37 taxa belonging to 19 families and 22 genera belong to Marchantiophyta division, 249 taxa belonging to 35 families and 98 genera belong to Bryophyta division.

 

Two of the taxa listed,  the liverwort Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske and the moss Pterygoneurum crossidioides W. Frey, Herrnst. & Kürschner from the first records in Turkey are within the Çankırı province borders.


 • Abay G. 2005. Contributions to the moss flora (Musci) of Çankırı province (Eldivan-Karadere). OT Sistematik Botanik Dergisi. 12:2, 175-186.
 • Abay G. 2008. Contributions to the Moss Flora (Musci) Flora of Çankırı (Yapraklı). Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 1: 24-35.
 • Abay G. 2014. Çankırı’nın bryofit biyoçeşitliliği. Ekoloji 2014 Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, 01-04 Mayıs 2014, Gazimağusa, KKTC, s. 117.
 • Abay G. Batan N. Özdemir T. 2016. Bryophyte checklist of Rize, North-East Turkey. Arctoa. 25: 386-392.
 • Abay G. Çetin B. 2003. The moss flora (Musci) of Ilgaz Mountain National Park. Turk J Bot. 27: 321-332.
 • Abay G. Gül E. Ursavaş S. Erşahin S. 2014. Substratum properties and mosses in semi-arid environments. A case study from North Turkey. Cryptogamie Bryologie. 35:2, 181-196.
 • Abay G. Ursavaş S. 2009. Çankırı İli Araştırma Ormanı Karayosunu (Musci) Flora ve Ekolojisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 11:16, 61-70.
 • Abay G. Ursavaş S. Keçeli T. 2010. Türkiye’nin B7 karesinin bryophyta kontrol listesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. Denizli, Türkiye. 21-25 Haziran 2010, s. 394-395.
 • Abay G. Ursavaş S. Şahin A. 2009. Türkiye’nin A3 karesinin karayosunları (Musci) kontrol listesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Cilt II. I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı. 5-7 Kasım 2009, Bartın, s. 613-619.
 • Dikmen F. Keçeli T. 2017. Contributions to the Liverwort Flora (Marchantiophyta) of Gürgenli Mountain (Bayramören/Çankırı). Anatolian Bryology. 3:2, 48-57.
 • Glime J.M. 2006. Bryophyte Ecology, Volume 1, Physiological Ecology. Sponsored by Michigan Technological University (MTU) Botanical Society of America (BSA), International Association of Bryologists (IAB). Web sitesi: http://www.bryoecol.mtu.edu/ [Erişim: 10 January 2019].
 • Gündüz Kesim N. Ursavaş S. 2015. The moss flora of Çankırı Alpsarı Pond, with a moss record (Pterygoneurum crossidioides W. Frey, Herrnst. & Kürschner) from the Country. Anatolian Bryology. 1:1, 18-33.
 • Henderson D.M. 1961. Contributions to the bryophyte flora of Turkey: IV. Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh. 23: 263– 278.
 • Keçeli T. Ursavaş S. Abay G. 2011a. Türkiye´nin B6 karesinin bryophyta kontrol listesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 13: 14–24.
 • Keçeli T. Abay G. Ursavaş S. 2011b. Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske, new to the liverwort flora of Turkey. Cryptogamie Bryologie. 32:3, 273-277.
 • Keçeli T. Çetin B. 2000. The Moss Flora of Çankırı-Eldivan Mountain. Turk J Bot. 24: 249-258.
 • Lara F. Garilleti R. Goffinet B. Draper I. Medina R. Vigalondo B. Mazimpaka V. 2016. Lewinskya, a new genus to accommodate the phaneroporous and monoicous taxa of Orthotrichum (Bryophyta, Orthotrichaceae). Cryptogamie Bryologie. 37:4, 361-382.
 • Özdemir T. 2009. A revised checklist of Bryophytes of A4 square of Turkey. International Journal of Botany. 5: 1-35.
 • Özdemir T. Batan N. 2017a. The bryophyte checklist of Trabzon province of Turkey. Arctoa. 26: 58–67.
 • Özdemir T. Batan N. 2017b. Bryophyte checklist of Giresun, North East Turkey. Anatolian Bryology. 3:1, 1-8.
 • Plášek V. Sawicki J. Ochyra R. Szczecińska M. Kulik T. 2015. New taxonomical arrangement of the traditionally conceived genera Orthotrichum and Ulota (Orthotrichaceae, Bryophyta). Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 64: 169-174.
 • Ros R.M. Mazimpaka V. Abou-Salama U. Aleffı M. Blockeel T.L. Brugués M. Cros R.M. Dia M.G. Dirkse G.M. Draper I. et al. 2013. Mosses of the Mediterranean, an annotated checklist. Cryptogamie, Bryologie. 34:2, 99-283.
 • Ros R.M. Mazimpaka V. Abou-Salama U. Aleffi M. Blockeel T.L. Brugués M. Cano M.J. Cros R.M. Dia M.G. Dirkse G.M. El Saadawi W. et al. 2007. Hepatics and Anthocerotes of the Mediterranean, an annotated checklist. Cryptogamie, Bryologie 28:4, 351-437.
 • Sanalp G.T. Keçeli T. 2018. Contribution to the Liverworts (Marchantiophyta) Flora of the Kadınçayırı Nature Park (Ilgaz-Çankırı) and Environment. Anatolian Bryology. 4:1, 36-45.
 • Şahin A. Abay G. 2009. Gürgenli Dağı Karayosunu (Musci) Florasına Katkılar (Bayramören/Çankırı). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 10:2, 83-93.
 • Şahin A. Ursavaş S. Abay G. 2009a. Türkiye´nin A1 karesinin karayosunları (Musci) kontrol listesi, I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi. Bartın, Türkiye. 2: 604–612.
 • Şahin A. Ursavaş S. Abay G. 2009b. Türkiye´nin A5 karesinin karayosunları (Musci) kontrol listesi. I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi. Bartın, Türkiye. 2: 620–625.
 • Şimşek Ö. Canlı K. Çetin B. 2011. Contributions to the liverwort (Marchantiophyta) flora of Ilgaz Mountains (Turkey). Biological Diversity and Conservation. 4:1, 7-10.
 • Ursavaş S. Abay G. 2009a. Türkiye’nin A2 Karesinin Karayosunları (Musci) Kontrol listesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11: 16, 33-43.
 • Ursavaş S. Abay G. 2009b. Contributions to the bryoflora of Ilgaz Mountains, Yenice Forests, Turkey. Biological Diversity and Conservation. 2:3, 112-121.
 • Ursavaş S. Abay G. 2012a. Türkiye’nin B9 ve B10 karesinin karayosunları (Musci) kontrol listesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 03-07 Eylül 2012, İzmir, s. 581-582.
 • Ursavaş S. Abay G. 2012b. Türkiye’nin C13 karesinin karayosunları (Musci) kontrol listesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. 03-07 Eylül 2012, İzmir, s. 582.
 • Ursavaş S. Keçeli T. Abay G. 2010. Türkiye’nin B8 karesinin bryophyta kontrol listesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. 134: 392-393.
 • Ursavaş S. Öztürk E. 2016. Mosses identified on deadwood in research and aplications forest of the Çankırı Karatekin University, Fakülty of Forestry. Anatolian Bryology. 2:1-2, 21-46.
 • Yavuz A. Abay G. 2015. The urban moss flora of the Çankırı city (NW, Turkey). Anatolian Bryology. 1:1, 42-60.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Review
Authors

Orcid: 0000-0002-5512-337X
Author: Gökhan ABAY (Primary Author)
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5480-5590
Author: Serhat URSAVAŞ
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @review { anatolianbryology520387, journal = {ANATOLIAN BRYOLOGY}, issn = {2149-5920}, eissn = {2458-8474}, address = {Cankiri Karatekin University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {56 - 64}, doi = {10.26672/anatolianbryology.520387}, title = {Çankırı İlinin Briyofit Listesi}, key = {cite}, author = {ABAY, Gökhan and URSAVAŞ, Serhat} }
APA ABAY, G , URSAVAŞ, S . (2019). Çankırı İlinin Briyofit Listesi. ANATOLIAN BRYOLOGY, 5 (1), 56-64. DOI: 10.26672/anatolianbryology.520387
MLA ABAY, G , URSAVAŞ, S . "Çankırı İlinin Briyofit Listesi". ANATOLIAN BRYOLOGY 5 (2019): 56-64 <http://dergipark.org.tr/anatolianbryology/issue/43778/520387>
Chicago ABAY, G , URSAVAŞ, S . "Çankırı İlinin Briyofit Listesi". ANATOLIAN BRYOLOGY 5 (2019): 56-64
RIS TY - JOUR T1 - Çankırı İlinin Briyofit Listesi AU - Gökhan ABAY , Serhat URSAVAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26672/anatolianbryology.520387 DO - 10.26672/anatolianbryology.520387 T2 - ANATOLIAN BRYOLOGY JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 64 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-5920-2458-8474 M3 - doi: 10.26672/anatolianbryology.520387 UR - https://doi.org/10.26672/anatolianbryology.520387 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ANATOLIAN BRYOLOGY Çankırı İlinin Briyofit Listesi %A Gökhan ABAY , Serhat URSAVAŞ %T Çankırı İlinin Briyofit Listesi %D 2019 %J ANATOLIAN BRYOLOGY %P 2149-5920-2458-8474 %V 5 %N 1 %R doi: 10.26672/anatolianbryology.520387 %U 10.26672/anatolianbryology.520387
ISNAD ABAY, Gökhan , URSAVAŞ, Serhat . "Çankırı İlinin Briyofit Listesi". ANATOLIAN BRYOLOGY 5 / 1 (March 2019): 56-64. https://doi.org/10.26672/anatolianbryology.520387