Guest Editors: 

Asst. Prof. Dr. Yılmaz Mutlu,

Asst. Prof. Dr. Cumhur Türk,

Asst. Prof. Dr. Fatma Cumhur

Description

This Special Issue will be based on the Minisymposium on Mathematics Education, being a part of the International Conference on Mathematics (http://www.icomath.com) that will be held in Istanbul, Turkey, July 3-6, 2018. The authors are requested to submit their full revised version of papers. The submitted papers will undergo peer review process before they can be accepted. The deadline for submission is August 15, 2018. Notification of acceptance will be communicated as we progress with the review process.

How to Submit

Before submission authors should carefully read the Instructions for Authors, available online at: http://dergipark.gov.tr/anemon All submissions to the Special Issue must be made to journal via online submission system and will undergo the standard single-blind peer review system. When submitting your submission to journal, please write the subject as  Special Issue based on ICOM18.

For other Details, please visit the journal web page  http://dergipark.gov.tr/anemon


Editor-in-Chief                                                                

Asst. Prof. Dr.  Ömer Esen

Sayın Bilim İnsanı,

Bilindiği üzere, Yazar isimleriyle yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerliği, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar, yazar-makale-atıf eşleştirmesinde sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri ihtiyacı doğmuştur.

Dergimizin TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID (Open Researcher and Contributor ID) bilgisinin kullanılması karar verilmiştir.

Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi istenilmektedir.  Burada sadece sorumlu yazar değil; tüm yazarların ORCID bilgisinin verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin bir yayını olan Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi' nin Temmuz 2017 sayısı [Cilt:5, Sayı:2] yayımlanmıştır.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin bir yayını olan Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi' nin Mart 2017 sayısı [Cilt:5, Sayı:1] yayımlanmıştır.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin bir yayını olan anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi' in yeni sayısı [Cilt:4, Sayı:2, Yıl: 2016] yayımlanmıştır.

anemon (Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University), dördüncü cilt birinci sayisindan itibaren TÜBİTAK-ULAKBIM Sosyal ve Beşeri Bilimler TR Dizininde taranmaya başlamıştır.