Year 2019, Volume 7, Issue 1, Pages 17 - 21 2019-02-03

Elektrikli Araçların Satışı Üzerinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi: Bir Panel Veri Analizi
The Impact of Socio-Economic Factors on the Sales of Electric Vehicles: A Panel Data Analysis

Hüseyin Önder [1] , Orhan Can Kaya [2]

161 380

Bu çalışmanın amacı, elektrikli araç satışlarında sosyo ekonomik faktörlerin etkisinin bulunup bulunmadığının makro açıdan incelenmesidir. Dolayısıyla 12 ülkenin 2012-2015 yılları arasındaki elektrikli araç satış rakamları ve bu ülkelere ait kişi başına düşen gelir, nüfus yoğunluğu, eğitim düzeyi, kentleşme oranları, petrol fiyatları, elektrikli araç pazar payı ve yenilenebilir enerji üretimi değişkenleri kullanılmıştır. Dengesiz Panel Veri Analizi ile yapılan çalışmanın sonucunda elektrikli araç satışlarını ülkenin eğitim düzeyinin, kentleşmenin, yenilenebilir enerji üretiminin ve petrol fiyatlarının istatistiki açıdan anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca istatistiksel açıdan anlamlı çıkan değişkenlerden elektrikli araç satışları üzerinde en yüksek etki düzeyine sahip olan değişkenin kentleşme değişkeni olduğu belirlenmiştir.

The aim of this study is to investigate whether there is an effect of socio-economic factors on the sales of electric vehicles from a macro perspective. Therefore, electric vehicle sales figures of 12 countries between 2012 and 2015 and the per capita income, population density, education level, urbanization rates, oil prices, electric vehicle market share and renewable energy production variables were used. As a result of the work done with Unbalanced Panel Data Analysis, it has been determined that sales of electric vehicles significantly impact the educational level of the country, urbanization, renewable energy production and oil prices. Moreover, it was determined that the variable out of statistically significant variables is the urbanization which has the highest impact level impact on electric vehicle sales.  

 • Bunch, D. S., Bradley, M., Golob, T. F., Kitamura, R., & Occhiuzzo, G. P. (1993). Demand for clean-fuel vehicles in California: A discrete-choice stated preference pilot project. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 27(3), 237-253. doi:https://doi.org/10.1016/0965-8564(93)90062-P
 • Ertuğral, S. M. (2011). Otomotiv Sektörü ve Gümrük Birliği Sonrası Gelişmeler. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2011(2), 75-83.
 • Hidrue, M. K., Parsons, G. R., Kempton, W., & Gardner, M. P. (2011). Willingness to pay for electric vehicles and their attributes. Resource and Energy Economics, 33(3), 686-705. doi:10.1016/j.reseneeco.2011.02.002
 • IEA. (2017). Global EV Outlook 2017. Retrieved from France:
 • İTO. Otomotiv Sektör Raporu. Retrieved from http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-69.pdf
 • Kerem, A. (2014). Elektrikli Araç Teknolojisinin Gelişimi ve Gelecek Beklentileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 1-13.
 • Kochhan, R., & Hörner, M. (2015). Costs and Willingness-to-Pay for Electric Vehicles. In Sustainable Automotive Technologies 2014 (pp. 13-21).
 • Korkmaz, T., Yıldız, B., & Gökbulut, İ. R. (2010). FVFM’nin İMKB ulusal 100 endeksindeki geçerliliğinin panel veri analizi ile test edilmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1), 95-105.
 • Li, Q., Long, R., Chen, H., & Geng, J. (2017). Low Purchase Willingness for Battery Electric Vehicles: Analysis and Simulation Based on the Fault Tree Model. Sustainability, 9(5). doi:10.3390/su9050809
 • Li, X., Chen, P., & Wang, X. (2017). Impacts of renewables and socioeconomic factors on electric vehicle demands – Panel data studies across 14 countries. Energy Policy, 109, 473-478. doi:10.1016/j.enpol.2017.07.021
 • Li, Y., Davis, C., Lukszo, Z., & Weijnen, M. (2016). Electric vehicle charging in China’s power system: Energy, economic and environmental trade-offs and policy implications. Applied Energy, 173, 535-554. doi:10.1016/j.apenergy.2016.04.040
 • OECD. (2018a). Crude Oil Import Price Retrieved from https://data.oecd.org/energy/crude-oil-import-prices.htm
 • OECD. (2018b). Renewable energy (indicator). Retrieved from https://data.oecd.org/energy/renewable-energy.htm
 • Sandalow, D. (2008). Ending Oil Dependence Protecting National Securityi the Environment, and the Economy. In M. E. O'Hanlon (Ed.), Opportunity 08: Independent Ideas for America's Next President (pp. 79-94). Washington: Brookings Institution Press.
 • Sierzchula, W., Bakker, S., Maat, K., & van Wee, B. (2014). The influence of financial incentives and other socio-economic factors on electric vehicle adoption. Energy Policy, 68, 183-194. doi:10.1016/j.enpol.2014.01.043
 • Ustabaş, A. (2014). MİKRO VE MAKRO ETKİLERİ YÖNÜNDEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER (TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖRNEĞİ). Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 36(1), 269-291. doi:10.14780/iibdergi.201417548
 • WorldBank. (2018). World Development Indicators. Retrieved 02/01/2018 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
 • Yonga, T., & Park, C. (2017). A qualitative comparative analysis on factors affecting the deployment of electric vehicles. Energy Procedia, 128, 497-503.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Şubat 2019
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-3779-1067
Author: Hüseyin Önder (Primary Author)
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6295-3534
Author: Orhan Can Kaya

Dates

Publication Date: February 3, 2019

Bibtex @research article { anemon376831, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {Mus Alparslan University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {17 - 21}, doi = {}, title = {Elektrikli Araçların Satışı Üzerinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi: Bir Panel Veri Analizi}, key = {cite}, author = {Önder, Hüseyin and Kaya, Orhan Can} }
APA Önder, H , Kaya, O . (2019). Elektrikli Araçların Satışı Üzerinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi: Bir Panel Veri Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 17-21. Retrieved from http://dergipark.org.tr/anemon/issue/39102/376831
MLA Önder, H , Kaya, O . "Elektrikli Araçların Satışı Üzerinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi: Bir Panel Veri Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019): 17-21 <http://dergipark.org.tr/anemon/issue/39102/376831>
Chicago Önder, H , Kaya, O . "Elektrikli Araçların Satışı Üzerinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi: Bir Panel Veri Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019): 17-21
RIS TY - JOUR T1 - Elektrikli Araçların Satışı Üzerinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi: Bir Panel Veri Analizi AU - Hüseyin Önder , Orhan Can Kaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 21 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University Elektrikli Araçların Satışı Üzerinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi: Bir Panel Veri Analizi %A Hüseyin Önder , Orhan Can Kaya %T Elektrikli Araçların Satışı Üzerinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi: Bir Panel Veri Analizi %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Önder, Hüseyin , Kaya, Orhan Can . "Elektrikli Araçların Satışı Üzerinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi: Bir Panel Veri Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (February 2019): 17-21.
AMA Önder H , Kaya O . Elektrikli Araçların Satışı Üzerinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi: Bir Panel Veri Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 17-21.
Vancouver Önder H , Kaya O . Elektrikli Araçların Satışı Üzerinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi: Bir Panel Veri Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 21-17.