Aim

Derginin amacı teknik ve sosyal bölümlerin tüm alanlarında ilgili bilimsel çabalara öncülük etmek için bilim insanlarının bilgi, görüş ve önerilerini paylaştıkları, özgür bilimsel düşünce gücünü destekleyen uluslararası bilimsel bir platform oluşturmaktır.

Scope

Teknik ve sosyal bölümler ile ilgili tüm konularda Türkçe veya İngilizce hazırlanmış araştırma makaleleri, derleme makaleler ve olgu sunumlarını kabul etmektedir. Dergi  Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.