Year 2018, Volume 3, Issue 1, Pages 16 - 25 2018-04-30

Radyasyon Koruyucu Tekstil Ürünleri

Naciye Sündüz OĞUZ [1] , Feyza AKARSLAN [2]

193 493

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte günlük hayatta pek çok radyasyon kaynağına maruz kalınmaktadır. Bununla beraber sağlık sektörü çalışanları açısından da radyasyona maruz kalınması radyasyon koruyucu ürünlerin önemini arttırmıştır. Bu amaçla radyasyondan korunmada zaman, mesafe ve zırh olmak üzere üç yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden en etkin olanı zırhlama olup sağlık açısından bazı riskler taşımaktadır. Bu yüzden son yıllarda alternatif ürünler geliştirilmektedir. Bu çalışmada tekstil ürünlerinden faydalanılarak üretilen radyasyon koruyucu tekstil ürünleri hakkında bilgi verilmiştir.

Radyasyon, Tekstil ürünleri
 • Akkurt, İ., Akarslan, F., Günoğlu, K., Kılınçarslan, Ş., Üncü, İ.S., Demiralay, H., 2013. Bazı Kumaş Türlerinin Nötron Zırhlama Özelliklerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(3), 63-65.
 • Akkurt, İ., Emikönel, S., Akarslan, F., Günoğlu, K., Kılınçarslan, Ş., Üncü, İ.S., 2015. Barite Effect on Radiation Shielding Properties of Cotton–Polyester Fabric. Special issue of the International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering. 128(2B):B-53-B-54.
 • Aral, N., Nergis F.B., Candan, C., 2015. An alternative X-ray shielding material based on coated textiles. Textile Research Journal, 86(8), 803-811.
 • Aral, N., Nergis, F.B., Candan, C., 2016. Investigatıon of X-Ray Attenuation and The Flex Resistance Properties of Fabrics Coated with Tungsten and Barium Sulphate Additives. Tekstil ve Konfeksiyon 26(2), 166-171.
 • Aral, N., Nergis, B., Candan, C., Tümsek, A.O., Bozkurt, T.Y., Gür, İ.G., 2017. An Investigation on Sewability of X-ray Protective Fabrics. 17th World Textile Conference AUTEX 2017-Textiles- Shaping the Future.
 • Aydın, Ö., Karakan Günaydın, G., 2012. Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Koruyucu Tekstiller. Akdeniz Sanat Dergisi, 7(4), 85-88.
 • Balcı, H., 2006. Akıllı (Fonksiyonel) Tekstiller, Seçilmiş Kumaşlarda Antibakteriyel Apre ve Performans Özellikleri. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 251 s, Adana.
 • Duran, D., 2011. Tekstillerin Elektromanyetik Korumada Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 218 s, İzmir.
 • Emikönel, S., 2015. Barit Kaplanmış Bazı Kumaş Türlerinin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 71 s, Isparta.
 • Kaçar, A., 2006. Yapılarda Radyasyon Kalkanı Olarak Kullanılan Barit Agregalı Ağır Beton Elemanların Zırh Kalınlık Hesaplarının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 60s, Isparta.
 • Karahanlar, Ü., 2014. Dokuma ve Örme Tekstiller Üzerinde Akıllı Uygulamalar. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekstil ve Moda Tasarımı Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 223 s, İstanbul.
 • Kılınçarslan, Ş., Akkurt, İ., Üncü,S., Akarslan, F., Molla, T., Karpuz, N., Çankaya, Ş.F., 2015. ‘‘Baritli Kumaş Üretimi ve Radyasyon Zırhlama Özelliklerinin Araştırılması.’’ TÜBİTAK Sonuç Raporu. 112M373.
 • Kuş, K., 2011. “Radyasyon Nedir”. Erişim Tarihi: 10.11.2016. http://bilkent.edu.tr/~bilheal/aykonu/ay2011/ radyasyonturk.html.
 • Maghrabi, H., Vijayan, A., Deb, P., Wang, L., 2015. ‘‘Bismuth oxide-Coated Fabrics For X-Ray Shielding’’, Textile Research Journal, Vol. 86, No. 6, Pp. 649-658.
 • Maghrabi, H., Vijayan, A., Mohaddes, F., Deb, P., Wang, L., 2016. ‘‘Evaluation of X-ray Radiation Shielding Performance Of Barium Sulphate-Coated Fabrics’’, Fibers and Polymers, vol. 17, no. 12, pp. 2047-2054.
 • Molla, T., 2011. Radyasyon Zırhlanmasında Kullanılacak Baritli Kumaş Üretimi Ve Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 61 s, Isparta.
 • Müjde, A.S., 2012. Türkiye’de Kullanımdaki Bazı Tekstil Ürünlerinin Radyasyon Azaltma Özelliklerinin Araştırılması. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 53 s, Ağrı.
 • Qu, L., Tian, M., Zhang, X., Guo, X., Zhu, S., Han, G., Li, C., 2015. Barium sulfate/ regenerated cellulose composite fiber with X-ray radiation resistance. Journal of Industrial Textiles Vol. 45(3) 352–367.
 • Ulcay, Y., Altun, Ş., Baycan, İ., 2010. Aramid, Novoloid Ve Polietilen Liflerinin Radyasyon Etkisi Altında Mukavemet Değerlerinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 195-199.
 • Zıraplı, M., 2013, Bor Aplike Edilmiş Dokuma Kumaşların Radyasyon Önleyici Özelliklerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 85 s, Isparta.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section TEKNİK BİLİMLER
Authors

Author: Naciye Sündüz OĞUZ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Feyza AKARSLAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2018

Bibtex @review { anka392137, journal = {Anka E-Dergi}, issn = {2148-7138}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {16 - 25}, doi = {}, title = {Radyasyon Koruyucu Tekstil Ürünleri}, key = {cite}, author = {OĞUZ, Naciye Sündüz and AKARSLAN, Feyza} }
APA OĞUZ, N , AKARSLAN, F . (2018). Radyasyon Koruyucu Tekstil Ürünleri. Anka E-Dergi, 3 (1), 16-25. Retrieved from http://dergipark.org.tr/anka/issue/36841/392137
MLA OĞUZ, N , AKARSLAN, F . "Radyasyon Koruyucu Tekstil Ürünleri". Anka E-Dergi 3 (2018): 16-25 <http://dergipark.org.tr/anka/issue/36841/392137>
Chicago OĞUZ, N , AKARSLAN, F . "Radyasyon Koruyucu Tekstil Ürünleri". Anka E-Dergi 3 (2018): 16-25
RIS TY - JOUR T1 - Radyasyon Koruyucu Tekstil Ürünleri AU - Naciye Sündüz OĞUZ , Feyza AKARSLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anka E-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 25 VL - 3 IS - 1 SN - 2148-7138- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anka E-Dergi Radyasyon Koruyucu Tekstil Ürünleri %A Naciye Sündüz OĞUZ , Feyza AKARSLAN %T Radyasyon Koruyucu Tekstil Ürünleri %D 2018 %J Anka E-Dergi %P 2148-7138- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD OĞUZ, Naciye Sündüz , AKARSLAN, Feyza . "Radyasyon Koruyucu Tekstil Ürünleri". Anka E-Dergi 3 / 1 (April 2018): 16-25.
AMA OĞUZ N , AKARSLAN F . Radyasyon Koruyucu Tekstil Ürünleri. Anka E-Dergi. 2018; 3(1): 16-25.
Vancouver OĞUZ N , AKARSLAN F . Radyasyon Koruyucu Tekstil Ürünleri. Anka E-Dergi. 2018; 3(1): 25-16.