Year 2019, Volume 25, Issue 2, Pages 129 - 136 2019-06-05

Economical Analysis of Chamomile (Matricaria recutita L.) Cultivars, Flower Yields Which are Obtained from Different Sowing Times and Row Spacing

Doğan ARSLAN [1] , Önder Volkan BAYRAKTAR [2] , Mükremin TEMEL [3] , Emine BAYRAM [4]

14 31

This study was conducted with split-split plots experimental design based on four replications in the ecological conditions of Yalova in the area of Ataturk Central Horticultural Research Institute in growing seasons of 2008-2009 and 2010-2011. In the study three chamomile (Matricaria recutita L.) cultivars (Bona, Bodegold and Zloty Lan) and a genotype, which was collected from the flora of Yalova Province, were used as material. There were four cultivars/genotypes, three sowing time (early November, early October, end of October) and four rows spacing (15 cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm). Sowing times were constructed to main plots, cultivars/genotypes to sub plots and row spacing to sub-sub plots. The highest gross profit was calculated as 8818.33 € ha-1 in first time of Zloty Lan cultivar at 15 cm row spacing. Although the Yalova genotype has the lowest cost, the gross profit among the cultivars/genotypes has been the lowest genotype. 

Chamomile, Matricaria recutita L., Economical Analysis, Gross Profit, Sowing Time, Row Spacing
 • Baghalian K., Haghiry, A., Naghavi, M. R., Mohammadi, A., 2008, Effect of saline irrigation water on agronomical and phytochemical characters of chamomile (Matricaria recutita L.), Scientia Horticulturae 116, 437-441p.
 • Bayram, E., Kırıcı, S., Tansı, S., Yılmaz, G., Arabacı, O., Kızıl, S., Telci, İ., 2010, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı 1, 11-15 Ocak 2010 Milli Kütüphane Konferans Salonu, Ankara, 437-456s.
 • Ceylan, A., 1996, Tıbbi Bitkiler II (Uçucu Yağ Bitkileri), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 481, 306s.
 • Gül G., 1995, Matricaria chamomilla L. var. recutita Grierson Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar, TC. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakognozi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 96s.
 • Güngör F.U., Bayraktar N., Kaya M.D., 2005, Geliştirilmiş İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Klonlarının Kula Şartlarında Tarımsal ve Kalite Yönünden Karşılaştırılması, Tarım Bilimleri Dergisi, 11(2) 196-200s.
 • Ivanović S., Pajić M., Marković T., (2014), Economic Effectiveness of Mechanized Harvesting of Chamomile, Economics of Agriculture 2/2014 EP 2014 (61) 2 (319-330)
 • Johri, A.K., Srivastava, L.J., Singh, J.M., Rana, R.C., 1991, Effect of row spacings and nitrogen levels on flower and essential oil yield in german chamomile (Matricaria chamomilla L.), Indian-Perfumer, 35, 2, 93–96p.
 • Karagölge C., 2001, Tarımsal İşletmecilik-Tarım İşletmelerinin Analizi ve Planlanması, Atatürk Üniversitesi Yayınları, No:827;326;74 , Erzurum.
 • Kwiatkowski Cezary A., (2015) Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 14(1) 2015, 143-156
 • Marković, Т., Ivanović, S., Pajić, M. (2014): Costs and profit in chamomile production using weather put option. Custos e @gronegócio, 10(2), 285-295.
 • Salamon, I., 2004, The Slovak gene pool of german chamomile (Matricaria recutita L.) and comparison in its parameters, Hort. Scı. (Prague), 31(2), 70-75p.
 • Stričík, M; Salamon, I. (2007), Investment Rating With A Combine Harvester Acquisition for Chamomile Flower Picking. In: I. Salamon (Editor), I International Symposium on Chamomile Research, Development and Production. ISHS Acta Horticulturae. 749, 265-268.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Doğan ARSLAN
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Önder Volkan BAYRAKTAR
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mükremin TEMEL
Institution: Atatürk Horticultural Central Research Institute, Yalova, Turkey
Country: Turkey


Author: Emine BAYRAM
Institution: Ege University
Country: Turkey


Bibtex @research article { ankutbd300321, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {Ankara University}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {129 - 136}, doi = {10.15832/ankutbd.300321}, title = {Economical Analysis of Chamomile (Matricaria recutita L.) Cultivars, Flower Yields Which are Obtained from Different Sowing Times and Row Spacing}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Doğan and BAYRAKTAR, Önder Volkan and TEMEL, Mükremin and BAYRAM, Emine} }
APA ARSLAN, D , BAYRAKTAR, Ö , TEMEL, M , BAYRAM, E . (2019). Economical Analysis of Chamomile (Matricaria recutita L.) Cultivars, Flower Yields Which are Obtained from Different Sowing Times and Row Spacing. Journal of Agricultural Sciences, 25 (2), 129-136. DOI: 10.15832/ankutbd.300321
MLA ARSLAN, D , BAYRAKTAR, Ö , TEMEL, M , BAYRAM, E . "Economical Analysis of Chamomile (Matricaria recutita L.) Cultivars, Flower Yields Which are Obtained from Different Sowing Times and Row Spacing". Journal of Agricultural Sciences 25 (2019): 129-136 <http://dergipark.org.tr/ankutbd/issue/45612/300321>
Chicago ARSLAN, D , BAYRAKTAR, Ö , TEMEL, M , BAYRAM, E . "Economical Analysis of Chamomile (Matricaria recutita L.) Cultivars, Flower Yields Which are Obtained from Different Sowing Times and Row Spacing". Journal of Agricultural Sciences 25 (2019): 129-136
RIS TY - JOUR T1 - Economical Analysis of Chamomile (Matricaria recutita L.) Cultivars, Flower Yields Which are Obtained from Different Sowing Times and Row Spacing AU - Doğan ARSLAN , Önder Volkan BAYRAKTAR , Mükremin TEMEL , Emine BAYRAM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15832/ankutbd.300321 DO - 10.15832/ankutbd.300321 T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 136 VL - 25 IS - 2 SN - -2148-9297 M3 - doi: 10.15832/ankutbd.300321 UR - https://doi.org/10.15832/ankutbd.300321 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Agricultural Sciences Economical Analysis of Chamomile (Matricaria recutita L.) Cultivars, Flower Yields Which are Obtained from Different Sowing Times and Row Spacing %A Doğan ARSLAN , Önder Volkan BAYRAKTAR , Mükremin TEMEL , Emine BAYRAM %T Economical Analysis of Chamomile (Matricaria recutita L.) Cultivars, Flower Yields Which are Obtained from Different Sowing Times and Row Spacing %D 2019 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 25 %N 2 %R doi: 10.15832/ankutbd.300321 %U 10.15832/ankutbd.300321
ISNAD ARSLAN, Doğan , BAYRAKTAR, Önder Volkan , TEMEL, Mükremin , BAYRAM, Emine . "Economical Analysis of Chamomile (Matricaria recutita L.) Cultivars, Flower Yields Which are Obtained from Different Sowing Times and Row Spacing". Journal of Agricultural Sciences 25 / 2 (June 2019): 129-136. https://doi.org/10.15832/ankutbd.300321