Year 2013, Volume 1, Issue 2, Pages 28 - 33 2013-08-01

Photo Realistic Modeling of the Buildings and Integration with Google Earth for Urban Information Systems
Kent Bilgi Sistemleri Çerçevesinde Binaların Fotorealistik Modellenmesi ve GoogleEarth ile Bütünleştirilmesi

İdris Kahraman [1] , İsmail Rakıp Karaş [2] , Alias Abdul - Rahman [3] , Behnam Alizadehashrafi [4]

335 403

The usage of 3D modeling is becoming increasingly important in different areas. It is possible to create lifelike, integrated with semantic data, and interactive 3D City Models by the new technologies. 3D city models i ntegrated with d esign and visualization have various application areas, such as location analysis, marketing, emergency, disaster manage ment, facility planning. In this article, it is discussed the importance of making purposive visualization in terms of generation 3D City Model. Aim of this study is to determine the needs in 3D Modeling, usability of 3D Campus Information System model and presentation the model via internet. The purpose of creating a Campus Information System is to allow decision - making in campus applications, engineering applications, projecting etc. By using photo realistic views and texturing procedures, visualization side of a virtual 3D GIS model of Karabuk University was created. One of the most important stages in creating a 3D models is data acquisition and data processing. In this study different types of data like campus layout plan, 3D digital terrain models, an d 3D building structures were used.
Üç boyutlu (3B) kent modellerinin farklı alanlardaki kullanımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte gerçeğe çok yakın, semantik veri ile bütünleştirilmiş ve etkileşimli 3B kent modelleri oluşturulabilmektedir. Görsel ve veritabanı tasarımı yapılmış 3B kent modelleri konum analizi, pazarlama, acil durum, afet yönetimi, tesis planlaması gibi birçok alanda kendine kullanım alanı bulmaktadır. Bu makalede 3B kent modeli oluşturulurken, amaca yönelik görselleştirme yapılmasının önemine değinilmiştir. Çalışmanın amacı, Kampus/Kent Bilgi Sistemleri kapsamında 3B görsel modellemeye yönelik ihtiyaçların ortaya konması ve bu modellerin internet ortamında sunulmasıdır. Kampus/Kent bilgi sistemleri karar verme, mühendislik uygulamaları, projelendirme gibi birçok alanda imkan sağlamaktır. Çalışma kapsamında dijital fotoğraflar ile özel doku kaplama teknikleri kullanılarak Karabük Üniversitesi'nin sanal olarak üç boyutlu modeli oluşturulmuştur. Veri toplama ve işleme kısmı 3B bilgi sistemleri oluşturulurken en önemli aşamalardandır. Bu çalışmada sanal kampüs modelinin üretiminde kampüs yerleşim planı, sayısal arazi modeli ve 3B bina modellerinden oluşan farklı tipte veriler kullanılmıştır.
  • [1] Oral, L. Ö., “Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Kampüs Bilgi Sistemi: Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül ÜniversitesiSosyal Bilimlere Enstitüsü, 2007
  • [2] Kolbe, T. H., Gröger, G., Plümer, L. (2005): City GML – Interoperable Access to 3D City Models. In: van Oosterom, Zlatanova, Fendel (eds.) Geo - Information for Disaster Management (Proc. of the Int. Symp. on Geo-Information for Disaster Management GI4DM), Delft, Netherlands, March 21- 23, Springer.
  • [3] Alizadehashrafi Behnam, Coors, Volker, Abdul Rahman, Alias, Texturing of building facades by dynamic pulse function. In: 8th International Symposium and Exhibition on Geoinformation 2009 (ISG 2009), 2009, Hotel Mutiara Crowne Plaza, K. Lumpur.
  • [4] Arslan, A.E., Şeker, D. Z., Ergun, F., “3B Yapı Modelleri ve Fotorealistik Modellerin Geomatik Alanında Kullanımına Bir Örnek”, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı: 101-12.THBTK Özel S., 2010
  • [5] Yücel M. A., Selçuk M., “Üç Boyutlu Kent Modellerinde Ayrıntı Düzeyi (LoD) Kavramı”, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2009/2 Sayı 101
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İdris Kahraman

Author: İsmail Rakıp Karaş

Author: Alias Abdul - Rahman

Author: Behnam Alizadehashrafi

Bibtex @ { apjes29262, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {Akademik Platform}, year = {2013}, volume = {1}, pages = {28 - 33}, doi = {10.5505/apjes.2013.03521}, title = {Kent Bilgi Sistemleri Çerçevesinde Binaların Fotorealistik Modellenmesi ve GoogleEarth ile Bütünleştirilmesi}, key = {cite}, author = {Kahraman, İdris and Karaş, İsmail Rakıp and Rahman, Alias Abdul - and Alizadehashrafi, Behnam} }
APA Kahraman, İ , Karaş, İ , Rahman, A , Alizadehashrafi, B . (2013). Kent Bilgi Sistemleri Çerçevesinde Binaların Fotorealistik Modellenmesi ve GoogleEarth ile Bütünleştirilmesi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 1 (2), 28-33. DOI: 10.5505/apjes.2013.03521
MLA Kahraman, İ , Karaş, İ , Rahman, A , Alizadehashrafi, B . "Kent Bilgi Sistemleri Çerçevesinde Binaların Fotorealistik Modellenmesi ve GoogleEarth ile Bütünleştirilmesi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 1 (2013): 28-33 <http://dergipark.org.tr/apjes/issue/2200/29262>
Chicago Kahraman, İ , Karaş, İ , Rahman, A , Alizadehashrafi, B . "Kent Bilgi Sistemleri Çerçevesinde Binaların Fotorealistik Modellenmesi ve GoogleEarth ile Bütünleştirilmesi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 1 (2013): 28-33
RIS TY - JOUR T1 - Kent Bilgi Sistemleri Çerçevesinde Binaların Fotorealistik Modellenmesi ve GoogleEarth ile Bütünleştirilmesi AU - İdris Kahraman , İsmail Rakıp Karaş , Alias Abdul - Rahman , Behnam Alizadehashrafi Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.5505/apjes.2013.03521 DO - 10.5505/apjes.2013.03521 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 33 VL - 1 IS - 2 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.5505/apjes.2013.03521 UR - https://doi.org/10.5505/apjes.2013.03521 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academic Platform Journal of Engineering and Science Kent Bilgi Sistemleri Çerçevesinde Binaların Fotorealistik Modellenmesi ve GoogleEarth ile Bütünleştirilmesi %A İdris Kahraman , İsmail Rakıp Karaş , Alias Abdul - Rahman , Behnam Alizadehashrafi %T Kent Bilgi Sistemleri Çerçevesinde Binaların Fotorealistik Modellenmesi ve GoogleEarth ile Bütünleştirilmesi %D 2013 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 1 %N 2 %R doi: 10.5505/apjes.2013.03521 %U 10.5505/apjes.2013.03521
ISNAD Kahraman, İdris , Karaş, İsmail Rakıp , Rahman, Alias Abdul - , Alizadehashrafi, Behnam . "Kent Bilgi Sistemleri Çerçevesinde Binaların Fotorealistik Modellenmesi ve GoogleEarth ile Bütünleştirilmesi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 1 / 2 (August 2013): 28-33. https://doi.org/10.5505/apjes.2013.03521