Year 2015, Volume 3, Issue 1, Pages 30 - 38 2015-08-06

Housing in the Context of Cultural Changes, The Case of Konya
Kültürel Değişim Bağlamında Konut; Konya Örneği

Mine ULUSUOY [1] , H.Elif ULUSOY [2]

336 770

The cultures, those societies living have undoubtedly effective on dwelling in every period of time. Whereas until the 16th century the world economy was led by agricultural sector, the Industrial Revolution in the 16th and 17th century changed the flow of the world economy. The growing industry and mechanization affected initially England and then all the European countries. The first examples of multi storey housing were produced after the Industrial Revolution. The migration to the industrial areas which emerged due to these developments caused a severe housing shortage. The solution to this problem was multi storey housing, that is, apartment blocks. The first apartment blocks were found approval from the notable citizens of the cities in Turkey. Konya is a historical city in middle Anatolia. In traditional buildings of Konya have many traces of Seljuk architecture due to the fact that it was capital of Seljuk Empire. The first apartment blocks’ plans in Konya were the same the traditional Turkish house’s plan
Toplumların yaşamakta olduğu kültürler her dönemde konut üzerinde mutlaka etkili olmuştur. 16. yüzyıla kadar dünyada tarımsal bir ekonomi hâkimken 16. ve 17. yüzyıllarda sanayi devriminin başlaması dünya ekonomisinin akışını değiştirmiştir. Başta İngiltere olmak üzere büyüyen sanayi ve makineleşme tüm Avrupa ülkelerini etkilemiştir. İlk çok katlı konut örnekleri (apartmanlar), sanayi devriminden sonra yapılmıştır. Sanayileşme hareketleri sanayi bölgelerine göçlere neden olunca ciddi konut açığı meydana gelmiştir. Bu sorunun çözümü de konutların çok katlı dizilimiyle yanı apartman bloklarıyla olmuştur. Türkiye’de ilk apartmanlar kentin ileri gelenleri tarafından ciddi rağbet görmüştür. Konya kenti Anadolu’nun ortasında yer alan tarihi bir kenttir. Selçuklu imparatorluğunun başkenti olması sebebi ile Konya’da geleneksel yapılarda Selçuklu mimarisi izlerine rastlanır. Konya’da ilk Apartman yapılarında, geleneksel Türk Evi plan şemasının izleri vardır
 • Afyoncu, E., (2010). Osmanlının Hayaleti, 186, İstanbul
 • Arı, H., (1994). Ekonomik ve Toplumsal Gelişmelerin Apartmanlaşma Sürecinde Konut
 • Birimlerine Etkileri. Doktora Tezi, İ .T.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Benevolo, L. (1993). Avrupa Tarihinde Kentler.
 • Devellioğlu, F., (1996). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara.
 • Ertürk, N.,(2008), 19.Yüzyıl Osmanlı Sanayi Hareketleri İçinde Fabrika-İ Hümayunlar, Doktora
 • Tezi, Y.T.Ü. Fen Bil. Ens. Eruzun,C., (1988). Konut Üretiminde Nitelik Sorunu. Mimarlık Der. 1, 48-49, İst.
 • Hodder, I., (2006). Çatalhöyük - Leoparın Öyküsü.
 • Karaosmanoğlu, Y. K. (1947). Kiralık Konak. İst.
 • Karpuz, H. (1996). Fotoğraflarla Geçmişte Konya. Konya.
 • Mellart, J., (2003). Anadolu ‘da Bir Neolitik Kent. Çatalhöyük. s. 37, İstanbul.
 • Peters, (1979). Etüt Ve Proje- Sıra Evler- Toplu Konutlar 3, s.19, Ankara.
 • Rapoport, A., (1969). House Form And Culture. s12-15
 • Rapoport, A., (1980). Using Culture in Housing Design
 • Ulusoy, M., (2000). Sinanlar Evi. İpek Yolu Dergisi, 144 , 17-21
 • Ulusoy, M., (2000), Konya’da Apartman Yapılarının Tarihsel Gelişimi. Konya
 • Ulusoy, M., (2007). Geleneksel Konya Evleri- Avrupa Etkisi. Konya
 • Yavuz Y (1979). Türkiye’de Çok Katlı Sosyal Konuta İlk Örnek: İstanbul Laleli’de Harikzedegan
 • Kat Evleri, İstanbul. Çevre Dergisi 4: 80-84.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Mine ULUSUOY

Author: H.Elif ULUSOY

Bibtex @ { artium29601, journal = {Artium}, issn = {2147-6683}, address = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {30 - 38}, doi = {}, title = {Kültürel Değişim Bağlamında Konut; Konya Örneği}, key = {cite}, author = {ULUSUOY, Mine and ULUSOY, H.Elif} }
APA ULUSUOY, M , ULUSOY, H . (2015). Kültürel Değişim Bağlamında Konut; Konya Örneği. Artium, 3 (1), 30-38. Retrieved from http://dergipark.org.tr/artium/issue/2245/29601
MLA ULUSUOY, M , ULUSOY, H . "Kültürel Değişim Bağlamında Konut; Konya Örneği". Artium 3 (2015): 30-38 <http://dergipark.org.tr/artium/issue/2245/29601>
Chicago ULUSUOY, M , ULUSOY, H . "Kültürel Değişim Bağlamında Konut; Konya Örneği". Artium 3 (2015): 30-38
RIS TY - JOUR T1 - Kültürel Değişim Bağlamında Konut; Konya Örneği AU - Mine ULUSUOY , H.Elif ULUSOY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Artium JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 38 VL - 3 IS - 1 SN - 2147-6683- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artium Kültürel Değişim Bağlamında Konut; Konya Örneği %A Mine ULUSUOY , H.Elif ULUSOY %T Kültürel Değişim Bağlamında Konut; Konya Örneği %D 2015 %J Artium %P 2147-6683- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD ULUSUOY, Mine , ULUSOY, H.Elif . "Kültürel Değişim Bağlamında Konut; Konya Örneği". Artium 3 / 1 (August 2015): 30-38.