Mimari Tasarım Araçlarından Perspektif Çizebilme Başarısının Öğrenme Stillerine Etkisi: Birinci Sınıf Mimarlık Öğrencileri Örneği

Elvan Elif Özdemir [1]

233 472

The basic aim of the architectural design education is to bring design student in ‘ability of doing design’. With gaining ability of designing the design student can think in three dimension and imagine the object which were not exist. He/She can experience this ability in three dimensional thinking with design tools. One of the basic design tools is ‘Architectural Perspective’ in architectural design education. Indıvıduals are think, percept and learn in different ways. They behave differently from each other. This paper, investigates the relationship between the learning styles and perspective drawing performance of the first year architectural design students in Department of Architecture of Mersin University.The different learning styles of individuals effects the performance of the ability of the perspective drawing ability. The results of this study is useful for the architectural design education

Mimarlık eğitiminde öncelikli olarak hedeflenen bireye ‘tasarım yapabilme kabiliyetinin’ kazandırılmasıdır. Birey, tasarım yapabilme ile gerçekte var olmayanı hayal edebilme ve üçüncü boyutta düşünebilme yeteneği kazanır. Üçüncü boyutta düşünebilen birey bunu tasarım araçları ile deneyimler. En temel tasarım araçlarından olan Mimari Perspektif ile bireye üçüncü boyutta düşünebilme, algılama ve ifade edebilme becerisinin kazandırılması amaçlanır. Her birey,  farklı şekillerde düşünür, algılar ve öğrenir. Öğrenirken birbirinden farklı davranışlar sergiler.

Bu çalışmada, Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Birinci Sınıf öğrencilerinin perspektif çizebilme ve algılayabilme yetenekleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada farklı öğrenme stillerine sahip bireylerin mimari tasarım eğitiminde perspektif çizebilmedeki başarılarına nasıl etki ettiği incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu mimarlık birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen bulguların Mimari Tasarım Eğitimine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Mimari Tasarım Eğitimi, Perspektif Çizebilme Başarısı, Öğrenme Stilleri
 • Aşkar, P., Akkoyunlu, B., (1993). “Kolb Öğrenme Stili Envanteriˮ, Eğitim ve Bilim Dergisi, 87: 37- 47
 • Chevrier, J. ve diğerleri (2000)., Problématique de la nature du style d'apprentissage. Le Style D’apprentissage, 17, (1) [Online]: http://acelf.ca/c/revue/revuehtml/28-1/01-chevrier.html 12.06.2005
 • Demirbaş, Ö.O., Demirkan, H., (2003). “Focus on Architectural Design Process Through Learning Stylesˮ, Design Studies, 24 (5): 437-456.
 • Hsu, C. H. C.,(1999). ‘Learning styles of hospitality students: Nature or nurture?’, Hospitality Management, 18, 17-30
 • Karakış, Ö. (2006). Bazı Yükseköğrenim Kurumlarında Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Olan Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Kolb, D. A.,(1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs: NJ. Prentice Hall,p.22.
 • Kolb, A. Y. & Kolb, D.A. (2005). ‘Learning styles and learning spaces: enhancing experiential learning in higher education’ Academy of Management Learning and Education. 4, 193-212
 • Kolb, D.A., Baker, R. ve Dixon, N. (1985). Personal learning guide: Self study booklet. Boston, MA: McBer.
 • Kwan T., Yunyan, J., (2005). “Students’ Learning Styles and Their Correlation with Performance in Architectural Design Studioˮ, Design Studies, 26(1): 19-34
 • Mostafa M, & Mostafa H., (2010). “How do architects think? Learning Styles and Architectural Educationˮ, International Journal of Architectural Research, 4 (2-3)
 • Peker, M., (2003). ‘Kolb Öğrenme Stilleri Modeli’, Milli Eğitim Dergisi, 157, (Online): http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/157/peker.htm (12.06.2005).
 • Roberts, A. (2006)., ‘Cognitive styles and studio progression in architectural design education’. Design Studies, 27(2), 167-181
 • Smith, D.M. & Kolb, D.A., (1996). “User’s Guide for the Learning Style”, Baston: McBer ve Company.
 • Tucker, R., (2007), “Southern Drift: The Learning Styles of first and third year students of Built Environmentˮ, Architectural Science Review, 50 (3): 246-255 .
 • Tucker, R., (2009)., “Getting Old and Heading South: The academic sucess of Southerner Learners in Design Cohorts”, Higher Education Research and Development, 28(2): 195-207.
 • Türkyılmaz, Ç. & Polatoğlu Ç., (2008). “The effect of Teaching the Basic Concepts on the First Year Architectural Education: Analysis of an Exercise in Building Science Courseˮ, Design Train Congress, 5-8 Amsterdam, 118-133
 • Türkyılmaz, Ç.C., (2010)., “ Mimari Tasarım Eğitiminde Erken Tasarım Evresinde Bilginin Dönüşümünün İrdelenmesi ve Bir Model Önerisi”,Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özdemir, E.E., (2013)., ‘Mimarlık Eğitiminde Tasarım Sürecinin Geliştirilmesi Yönünde Bir Yöntem Arayışı’, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Veznedaroğlu, R.L. & ÖZGÜR, O.A., (2005)., “Öğrenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve İşlevleriˮ, İlköğretim-Online, 4(2), 1-16 (Online): http://ilkogretim-online.org.tr (12.06.2005).
 • Willcoxson, L. & Prosser, M. (1996).,’ Kolb's learning style inventory (1985): Review and further study of validity and reliability’ British Journal of Educational Psychology, 66, 251-261.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Elvan Elif Özdemir

Bibtex @ { artium29610, journal = {Artium}, issn = {2147-6683}, address = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {Mimari Tasarım Araçlarından Perspektif Çizebilme Başarısının Öğrenme Stillerine Etkisi: Birinci Sınıf Mimarlık Öğrencileri Örneği}, key = {cite}, author = {Özdemir, Elvan Elif} }
APA Özdemir, E . (2015). Mimari Tasarım Araçlarından Perspektif Çizebilme Başarısının Öğrenme Stillerine Etkisi: Birinci Sınıf Mimarlık Öğrencileri Örneği. Artium, 3 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/artium/issue/2246/29610
MLA Özdemir, E . "Mimari Tasarım Araçlarından Perspektif Çizebilme Başarısının Öğrenme Stillerine Etkisi: Birinci Sınıf Mimarlık Öğrencileri Örneği". Artium 3 (2015): <http://dergipark.org.tr/artium/issue/2246/29610>
Chicago Özdemir, E . "Mimari Tasarım Araçlarından Perspektif Çizebilme Başarısının Öğrenme Stillerine Etkisi: Birinci Sınıf Mimarlık Öğrencileri Örneği". Artium 3 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - Mimari Tasarım Araçlarından Perspektif Çizebilme Başarısının Öğrenme Stillerine Etkisi: Birinci Sınıf Mimarlık Öğrencileri Örneği AU - Elvan Elif Özdemir Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Artium JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 3 IS - 2 SN - 2147-6683- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artium Mimari Tasarım Araçlarından Perspektif Çizebilme Başarısının Öğrenme Stillerine Etkisi: Birinci Sınıf Mimarlık Öğrencileri Örneği %A Elvan Elif Özdemir %T Mimari Tasarım Araçlarından Perspektif Çizebilme Başarısının Öğrenme Stillerine Etkisi: Birinci Sınıf Mimarlık Öğrencileri Örneği %D 2015 %J Artium %P 2147-6683- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Özdemir, Elvan Elif . "Mimari Tasarım Araçlarından Perspektif Çizebilme Başarısının Öğrenme Stillerine Etkisi: Birinci Sınıf Mimarlık Öğrencileri Örneği". Artium 3 / 2 (September 2015): 0-.