Year 2015, Volume 3, Issue 2, Pages 66 - 78 2015-09-10

Art in Seljuk Period Architecture within the case study Karatay Madrasah, Konya
Konya Karatay Medresesi örneği üzerinden Selçuklu Dönemi Mimarisinde Sanat

Kemal Korkmaz [1] , Bilge İçmeli [2]

292 897

This article discusses the artistic approach of Anatolian Seljuk (12th century) to architecture on a case study building “Karatay madrasah, Konya”. Anatolian Seljuk art approach carries out symbolic meanings on figures. This abstract approach on architecture is observed on portals and also on the ceramic tiles inside the building. Karatay madrasah, Konya is a well preserved case with its ceramic tiles till today. In this research study, the meanings of the figures observed at Karatay madrasah will be discussed in terms of meaning and symbols. The study examines also the placement of the meanings in architecture and the architectural organization of symbols. Beyond figurative elements; geometric ornamentation and its symbolic meanings will be discussed. As research methodology; comparison and from general to peculiar approach is internalized. Literature survey, site survey and photographic documentation is done for the article.
Bu makale Anadolu Selçuklunun (12inci yüzyıl) mimariye sanatsal yaklaşımını Karatay medresesi, Konya örneği üzerinden tartışmaktadır. Anadolu Selçuklu sanat yaklaşımı figürler üzerinden sembolik anlamlar taşımaktadır. Bu mimarideki soyutlama yaklaşım, taçkapılarda ve yapı içi seramik süslemelerde gözlemlenir. Konya Karatay Medresesi seramikleri ile günümüze kadar iyi korunmuş bir örnektir. Bu araştırma çalışmasında, Karatay Medresesinde gözlemlenen figüratif anlamlar tartışılır. Çalışma ayrıca figürlerin mimari organizasyonunu ve yerleşim yerlerini de inceler. Figüratif elemanların da yanı sıra, çalışmada geometrik süslemeler de anlamsal ve sembolik açılardan incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak; karşılaştırma ve genelden özele gitmek benimsenmiştir. Yazılı kaynak araştırması, yapı incelemesi ve fotoğraf dokümanları çıkarılması işlemleri yapılmıştır
 • Akok, M. (1970). Konya’da Karatay Medresesi Rolove ve Mimarisi. Turk Arkeoloji Dergisi, Turk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. Issue: 2, pg. 5-28
 • Curatola, G. (2010). Turchia/ L’arte dai Selgiuchidi agli Ottomani. Editoriale Jaca Book SpA, Milan.
 • İbrahim, N. (1926). Seljuk Art in Anatolia. Milli Mecmua. Trans. Özlük N. (2008). Türkiyat Araştırmaları Dergisi. pg. 439-472
 • Güleç Korumaz, A. and Dülgerler, O. N., and Yakar, M. (2011). Digital Techniques in Cultural Heritage Documentation. Selçuk University journal of engineering science and technology, Konya, Issue: 3, pg. 67-83
 • Hasol, D. (2013). Dictionary of Architecture and Building. YEM yaynıları, İstanbul.
 • Ogel, S. (1994). Anadolu’nun Selçuklu Çehresi. Akbank Yayınları, İstanbul.
 • Ogel, S. (2008). Seljuk face of Anatolia; aspects of the social and intellectual history of Seljuk Architecture. Foundation for Science, Technology and Civilisation, Manchester.
 • Şaman Doğan, N. and Görür, M. (2007) Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları; Anadolu Selçuklu Kervansaraylarında Süsleme. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Şengül, E. (2007). Çağdan Çağa Değişen Sanatın Tanımları ve Selçuklu Çehresindeki Anlamı. Master Thesis. Sakarya University, Institute of Social Sciences. http://www.belgeler.com/blg/15x4/adan-aa-deien-sanatin-tanimlari-ve-seluklu-ehresindeki-anlami-descriptions-of-the-changing-art-from-one-age-to-another-and-its-meaning-in-seljuk, accessed, May 30th, 2013.
 • Tekin, B. B. (2010). Understanding the culture of Anatolian Seljuks; An evaluation in the light of art history, Erciyes Univesity, Center of Turkish world researches, I. international Seljuk Symposium.
 • Tanyeli, U. and Sözen, M. (2011). Sanat (kavram ve terimleri) Sözlüğü. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Ünal, R. H. (1982). Osmanlı Öncesi Anadolu-Türk Mimarisinde Taçkapılar. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir.
Primary Language en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Kemal Korkmaz

Author: Bilge İçmeli

Bibtex @ { artium29612, journal = {Artium}, issn = {2147-6683}, address = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {66 - 78}, doi = {}, title = {Art in Seljuk Period Architecture within the case study Karatay Madrasah, Konya}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Kemal and İçmeli, Bilge} }
APA Korkmaz, K , İçmeli, B . (2015). Art in Seljuk Period Architecture within the case study Karatay Madrasah, Konya. Artium, 3 (2), 66-78. Retrieved from http://dergipark.org.tr/artium/issue/2246/29612
MLA Korkmaz, K , İçmeli, B . "Art in Seljuk Period Architecture within the case study Karatay Madrasah, Konya". Artium 3 (2015): 66-78 <http://dergipark.org.tr/artium/issue/2246/29612>
Chicago Korkmaz, K , İçmeli, B . "Art in Seljuk Period Architecture within the case study Karatay Madrasah, Konya". Artium 3 (2015): 66-78
RIS TY - JOUR T1 - Art in Seljuk Period Architecture within the case study Karatay Madrasah, Konya AU - Kemal Korkmaz , Bilge İçmeli Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Artium JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 78 VL - 3 IS - 2 SN - 2147-6683- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artium Art in Seljuk Period Architecture within the case study Karatay Madrasah, Konya %A Kemal Korkmaz , Bilge İçmeli %T Art in Seljuk Period Architecture within the case study Karatay Madrasah, Konya %D 2015 %J Artium %P 2147-6683- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Korkmaz, Kemal , İçmeli, Bilge . "Art in Seljuk Period Architecture within the case study Karatay Madrasah, Konya". Artium 3 / 2 (September 2015): 66-78.