Year 2018, Volume 6, Issue 2, Pages 33 - 39 2018-08-30

Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Dış Mekân’a Ait Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi – Konya Örneği

SUNA KAYA [1] , Mine Ulusoy [2]

115 269

Bu araştırmanın genel amacı; 36-66 ay aralığındaki çocuklara eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız okul öncesi eğitim kurumu yapılarının, dış mekân tasarım kriterlerine uygunluğunu okulda çalışan öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine göre tespit etmektir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmış olup, çalışma örneklemini; Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerindeki 17 bağımsız resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan, toplam 158 öğretmen ve yönetici oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; 3 kategori ve 15 maddeden oluşan dış mekân tasarım kriterleri anketi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programına kodlanarak aktarılmış ve uygun istatistiksel testler ile analiz edilmiştir. Araştırmada katılımcıların değerlendirmelerine göre; okul öncesi eğitim kurumlarında yetersizlikler,  uygulanma derecesi en yüksek ve en düşük olan tasarım kriterleri belirlenmiştir. Bu çalışmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda, bundan sonra yapılacak tasarımlarda çocukların ve diğer kullanıcıların (öğretmen, yönetici, personel) daha elverişli mekânları kullanabilmeleri için; nasıl planlamalar yapılacağına yol gösterecek önerilerde bulunulmuştur.

Anaokulları, Dış mekân tasarım kriterleri, Okul öncesi eğitim yapıları
  • Acer, D., 2012, Okul Öncesi Eğitime Giriş, editör Gelengül Haktanır, Anı yayıncılık, Ankara, 227-256.
  • Dere, H. Ve Poyraz H., 2003, Okul Öncesi Eğitiminin İlke ve Yöntemleri, Anı yayıncılık, Ankara.
  • T.C Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazete Sayı: 29072, Tarih: 26/07/2014.
  • T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özel Kreş ve gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Sayı: 29342, Tarih:30/04/2015.
  • T.C Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, 2015, Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu, Web:https://iedb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_08/17032245_2015asgaritasarmklavuzu.pdf
  • T.C Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, Resmi Gazete Sayı: 8163923, Tarih: 18/08/2015.
  • Ünal, M. ve Çilek, A., 2016, Okul Öncesi eğitim Kurumlarında Yapısal ve Dış Mekân Tasarımı, editör Halil Duymuş, Karahan Kitabevi, Adana, 91-92.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: SUNA KAYA (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MİMARLIK (DR)
Country: Turkey


Author: Mine Ulusoy
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { artium443810, journal = {Artium}, issn = {2147-6683}, address = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {33 - 39}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Dış Mekân’a Ait Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi – Konya Örneği}, key = {cite}, author = {KAYA, SUNA and Ulusoy, Mine} }
APA KAYA, S , Ulusoy, M . (2018). Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Dış Mekân’a Ait Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi – Konya Örneği. Artium, 6 (2), 33-39. Retrieved from http://dergipark.org.tr/artium/issue/38499/443810
MLA KAYA, S , Ulusoy, M . "Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Dış Mekân’a Ait Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi – Konya Örneği". Artium 6 (2018): 33-39 <http://dergipark.org.tr/artium/issue/38499/443810>
Chicago KAYA, S , Ulusoy, M . "Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Dış Mekân’a Ait Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi – Konya Örneği". Artium 6 (2018): 33-39
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Dış Mekân’a Ait Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi – Konya Örneği AU - SUNA KAYA , Mine Ulusoy Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Artium JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 39 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-6683- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artium Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Dış Mekân’a Ait Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi – Konya Örneği %A SUNA KAYA , Mine Ulusoy %T Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Dış Mekân’a Ait Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi – Konya Örneği %D 2018 %J Artium %P 2147-6683- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD KAYA, SUNA , Ulusoy, Mine . "Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Dış Mekân’a Ait Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi – Konya Örneği". Artium 6 / 2 (August 2018): 33-39.