ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2687-1890 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Mardin Artuklu University | http://www.artuklu.edu.tr/arts/

269

359

ARTS, 2'nci sayısı (2019, Eylül) için makale kabulüne başladı.

ARTS, farklı disiplinleri ortak paydada buluşturmayı, beşeri bilimler ile sanat alanları içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Bu çerçevede dergimizde, yerel sanatsal uğraşlardan ulusaşırı yaklaşımlara, popüler anlayışlardan klasik anlatılara, çağdaş sanatsal öğelerden toplumsal temalara, beşeriyetinden çeşitliliğinin yarattığı geniş yelpazeden farklı teorik yaklaşımlara, alımlama araştırmalarından farklı sanatsal türlere ve sanatçı profillerine çeşitli konularda üretilen yazılara yer verilmektedir.  

ARTS, bilim insanlarının, sanatçıların ve araştırmacıların yukarıda anılan konu, tema ve disiplinlerle ilgisi bulunan çalışmalarını ilgili çevrelere sunmak ve bu bağlamda yeni bir kamusallık yaratmak amacıyla çıkmaktadır. Dolayısıyla hazırlanan araştırma, inceleme ve proje çalışmalarının sonuçlarını hedef kamularla paylaşmak; bu alanlarda akademik çalışma yürüten akademisyenlere ve araştırmacılara yayın olanağı sunmak; sanatsal ve beşeri bilimsel disiplinler bünyesindeki sosyolojik, felsefi, teknik ve eğitime ilişkin problematiklerin tartışılmasına zemin oluşturmak; ARTS'ın amacına uygun olarak en somut çıktıları olacaktır.     

ARTS’ın bu sayısı için herhangi bir dosya konusu belirlenmemiştir. Ancak bununla birlikte gönderilecek çalışmaların editör kurulu tarafından belirlenmiş esasları karşılayan ve akademik nitelikleri haiz olması gerekmektedir.    


Doç. Dr. Mehmet IŞIK

Editör

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi

e-ISSN 2687-1890 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Mardin Artuklu University | http://www.artuklu.edu.tr/arts/
Cover Image

269

359

ARTS, 2'nci sayısı (2019, Eylül) için makale kabulüne başladı.

ARTS, farklı disiplinleri ortak paydada buluşturmayı, beşeri bilimler ile sanat alanları içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Bu çerçevede dergimizde, yerel sanatsal uğraşlardan ulusaşırı yaklaşımlara, popüler anlayışlardan klasik anlatılara, çağdaş sanatsal öğelerden toplumsal temalara, beşeriyetinden çeşitliliğinin yarattığı geniş yelpazeden farklı teorik yaklaşımlara, alımlama araştırmalarından farklı sanatsal türlere ve sanatçı profillerine çeşitli konularda üretilen yazılara yer verilmektedir.  

ARTS, bilim insanlarının, sanatçıların ve araştırmacıların yukarıda anılan konu, tema ve disiplinlerle ilgisi bulunan çalışmalarını ilgili çevrelere sunmak ve bu bağlamda yeni bir kamusallık yaratmak amacıyla çıkmaktadır. Dolayısıyla hazırlanan araştırma, inceleme ve proje çalışmalarının sonuçlarını hedef kamularla paylaşmak; bu alanlarda akademik çalışma yürüten akademisyenlere ve araştırmacılara yayın olanağı sunmak; sanatsal ve beşeri bilimsel disiplinler bünyesindeki sosyolojik, felsefi, teknik ve eğitime ilişkin problematiklerin tartışılmasına zemin oluşturmak; ARTS'ın amacına uygun olarak en somut çıktıları olacaktır.     

ARTS’ın bu sayısı için herhangi bir dosya konusu belirlenmemiştir. Ancak bununla birlikte gönderilecek çalışmaların editör kurulu tarafından belirlenmiş esasları karşılayan ve akademik nitelikleri haiz olması gerekmektedir.    


Doç. Dr. Mehmet IŞIK

Editör