Aim

Yayın hayatına 2018 yılında giren AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ DERĞİSİ (ASBİD) yılda iki  kez (Haziran-Aralık) yayın yapan hakemli bir dergidir. Spor bilimleri alanına yeni ve özgün araştırmalar ile katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Scope

Spor bilimlerinin tüm alt alanlarında;

Hareket ve Antrenman

Spor Psikolojisi

Spor Yönetimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Spor ve Sağlık

Rekreasyon

Spor Sosyolojisi

Spor Fizyolojisi vb. konular derginin kapsamını oluşturmaktadır.