Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 215 - 230 2019-01-30

FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANINDA BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ

Tülay KARATEKİN [1]

70 209

Bilinç akışı; roman ve hikâye yazımında kahramanın zihninden geçenleri aralıksız olarak ve seri halde, belli bir sıraya koymadan olduğu gibi aktarmaya çalışan anlatım tekniğidir. Karakterin düşünme eylemini olduğu gibi gösteren bu teknik, kahramanın geçmişe, bugüne ait duygu, düşünce ve hatıralarını mantıksal düzen aramadan aktarır.

XX. yy’da Modernizmle birlikte romanın anlatımında insan gerçekliğini aracısız vermek amacıyla kullanılmaya başlanan bilinç akışı tekniği bu sayede edebiyat biliminin de ilgi alanı içine girmiştir. Modern edebiyatın öncü yazarları James Joyce, William Faulkner ve Virginia Woolf bu tekniğin en başarılı uygulayıcılarıdır.  Türk edebiyatında ise Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı, Orhan Pamuk’un Sessiz Ev’i, Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli, Adalet Ağaoğlu’nun Bir Düğün Gecesi bu tekniği başarı ile uygulayan romanlarımızdır.

Türk romanında önemli bir yere sahip olan Ağaoğlu’nun, yeni anlatım tekniklerine ilgisi ve anlatım olanaklarını geliştirmeye yönelik çabası dikkate değerdir. Fikrimin İnce Gülü romanı da bu çabalarına güzel bir örnektir. Almanya’da işçi olarak çalışan Bayram’ın,  memleketi Ballıhisar’a dönüş yolculuğunu konu alan roman, bilinç akışı tekniğine geniş bir şekilde yer verir.

Biz bu çalışmamızda, söz konusu romanda bilinç akışı tekniğinin ne şekilde kullanıldığını incelemeye çalışacağız. İki bölümden oluşan çalışmamızda önce bilinç akışı tekniği tanımı ve özellikleri anlatılacak ikinci bölümde ise bunun nasıl işlendiği romandan hareketle ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Adalet Ağaoğlu, Fikrimin İnce Gülü, Türk romanı
  • KAYNAKÇA
  • AĞAOĞLU, Adalet (2014), Fikrimin İnce Gülü, İstanbul: Everest Yay. ATAY, Oğuz, (1989), Tutunamayanlar, İstanbul: İletişim Yay. AYATA, Yusuf- TONGA, Necati, Psikolojik Roman, Romana Yansıyan Yazar ve Türk Edebiyatındaki Bazı Örnekleri Üzerine Bir İnceleme, İlmi Araştırmalar, Sayı: 25, Bahar 2008.AYTAÇ, Gürsel, (1995), Edebiyat Yazıları III, Ankara: Gündoğan Yay. BİLGİ, Levent, (2018), Adalet Ağaoğlu’nun Günlüklerinde Sosyal/Siyasal Hayat ve Edebiyat, İstanbul: Son Çağ Yay. BOYNUKARA, Hasan (1997), Modern Eleştiri Terimleri, İstanbul: Boğaziçi Yay. ÇAĞLAYAN, Ayşe, Adalet Ağaoğlu’nun Fikrimin İnce Gülü Romanının Yolculuk/Aşama Arketipi Bağlamında Çözümlenmesi, Edebi Eleştiri Dergisi, Cilt II Sayı I, Nisan 2018. ÇETİN, Nurullah, (2011), Roman Çözümleme Yöntemi, Ankara: Öncü Yay. ERONAT, Kamuran, (2005), Adalet Ağaoğlu’nun ‘Fikrimin İnce Gülü’ Adlı Romanının İncelenmesi, www.tdk.gov.tr. JOYCE, James, (1996), Ulysses, çev. Nevzat Erkmen, İstanbul: YKY. MORAN, Berna, (1994), Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İstanbul: İletişim Yay. ODACI, Serdar,(2010), Romantik Bir Viyana Yazında Bilinç ve Bilinç Akışı, Türkbilig 161-165. TEKİN, Mehmet, (2001), Roman Sanatı, Ankara: Ötüken Yay. SAZYEK, Hakan, (2013), Roman Terimleri Sözlüğü, Ankara: Hece Yay.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Tülay KARATEKİN (Primary Author)
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { asead508704, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {215 - 230}, doi = {}, title = {FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANINDA BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ}, key = {cite}, author = {KARATEKİN, Tülay} }
APA KARATEKİN, T . (2019). FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANINDA BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 215-230. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/508704
MLA KARATEKİN, T . "FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANINDA BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 215-230 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/508704>
Chicago KARATEKİN, T . "FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANINDA BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 215-230
RIS TY - JOUR T1 - FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANINDA BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ AU - Tülay KARATEKİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 230 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANINDA BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ %A Tülay KARATEKİN %T FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANINDA BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD KARATEKİN, Tülay . "FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANINDA BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (January 2019): 215-230.
AMA KARATEKİN T . FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANINDA BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 215-230.
Vancouver KARATEKİN T . FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANINDA BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 230-215.