Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 105 - 120 2019-01-30

ÇANAKKALE İLİNE DIŞ GÖÇLERİN ETKİSİ

Salem KHALAF [1]

29 179

Bu çalışma temelde XIX. yüzyılın ikinci yarısından 2000’li yıllara kadar geçen dönemde Çanakkale’ye yönelen dış göçler ele alınmıştır. Böylece hem Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde hem de Cumhuriyet döneminde Çanakkale’ye ülke sınırları dışından gerçekleşen göç ve sığınma hareketleri ile bunun nüfus değişimi üzerindeki etkileri irdelenmiştir.

Araştırma kapsamında geçmiş yıllara ait göç politikalarını bir kenara bırakılarak,  yapılan göçlerin ilçeler bazındaki dağılımı araştırılmaktadır. Aynı zamanda yerleşmelerin sayısında ve dağılışında yaşanan gelişmeler incelenerek, Çanakkale iline gelen göçmenlerin ilçeler bazında ağırlığının yanı sıra Biga ilçesi örneğinde kırsal yerleşmeler, kuruluş dönemleri açısından gruplandırılarak ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir. Çanakkale’nin 1850’den 2000’e uzanan nüfus tarihi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Diğer taraftan, Çanakkale’ye yapılan göçlerde, yurt dışında doğan vatandaşların oranları da bu araştırma açısından önemlidir. 1935 yılında Çanakkale’ye yapılan göçlerin oranı %11,75’iken Türkiye ortalamasının iki katına tekabül etmekteydi. Bu oran 2014 yılında Çanakkale ve Türkiye geneli için sırasıyla %1,2 ve %1,3 gerçekleşmiş olup, Çanakkale’ye yönelen dış göçlerin Türkiye ortalamasının altında kaldığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, tarihî, sosyal, siyasî, demografik, ekonomik ve yerleşme özellikleri açısından önem arz eden nüfus hareketleri tarihsel süreç içerisinde değerlendirildiğinde, XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve XX. yüzyılda Çanakkale ve Batı Anadolu’nun büyük oranda nüfus çekerek bu sürece damga vurduğu görülmektedir.

Çanakkale, Balkanlar, Nüfus
  • AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanlı İmparatorluğu ve Dış Göçler, 1783-1922, Toplum ve Bilim sayı. 80, s.144- 170, 1999. https://www.academia.edu/6973581/Akg%C3%BCnd%C3%BCz_A._1999_Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu_ve_D%C4%B1%C5%9F_G%C3%B6%C3%A7ler_1783-1922_Toplum_ve_Bilim_No._80_pp._144-170 (son erişim tarihi 22.12.2018)
  • AKGÜR, Zeynep, Gökçe. Türkiye’de kırsal kesimden kent göç ve bölgelerarası dengesizlik, (1970-1997), Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yayınları No:201, Ankara. (1997).
  • ATABAY, Mithat, 1877-1950 yılları arasında Çanakkale'ye göçler, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, sayı 3. 2005.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Salem KHALAF (Primary Author)
Institution: ÇOMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @review { asead514929, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {105 - 120}, doi = {}, title = {ÇANAKKALE İLİNE DIŞ GÖÇLERİN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {KHALAF, Salem} }
APA KHALAF, S . (2019). ÇANAKKALE İLİNE DIŞ GÖÇLERİN ETKİSİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 105-120. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/514929
MLA KHALAF, S . "ÇANAKKALE İLİNE DIŞ GÖÇLERİN ETKİSİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 105-120 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/514929>
Chicago KHALAF, S . "ÇANAKKALE İLİNE DIŞ GÖÇLERİN ETKİSİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 105-120
RIS TY - JOUR T1 - ÇANAKKALE İLİNE DIŞ GÖÇLERİN ETKİSİ AU - Salem KHALAF Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 120 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ÇANAKKALE İLİNE DIŞ GÖÇLERİN ETKİSİ %A Salem KHALAF %T ÇANAKKALE İLİNE DIŞ GÖÇLERİN ETKİSİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD KHALAF, Salem . "ÇANAKKALE İLİNE DIŞ GÖÇLERİN ETKİSİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (January 2019): 105-120.
AMA KHALAF S . ÇANAKKALE İLİNE DIŞ GÖÇLERİN ETKİSİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 105-120.
Vancouver KHALAF S . ÇANAKKALE İLİNE DIŞ GÖÇLERİN ETKİSİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 120-105.