Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 97 - 110 2019-04-30

TÜRKİYE’DE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Esra ÖZKAN PİR [1]

33 50

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu Tez Veritabanında bulunan ağızdan ağza pazarlama konulu erişime açık olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin genel profilinin belirlenmesidir. Erişime açık olan mevcut 23 adet lisansüstü tez incelemeye dahil edilmiştir. Ağızdan ağıza pazarlama konusu ile ilgili ulaşılan tezlerin içeriğine ait en önemli bulgular şu şekildedir; lisansüstü tezlerinin çoğunluğu yüksek lisans tezi olduğu ve sosyal bilimler enstitüsü tarafından işletme ve eğitim anabilim dallarında çalışıldığı, en çok sosyal medya kullanıcıları üzerinde araştırılma yapıldığı ve 2008 yılından itibaren her yıl en az bir tane bu konunun işlendiği gözlemlenmiştir. Lisansüstü tezlerinin sayfa sayısı ortalaması 169 tanedir ve örneklem seçiminde de en yaygın olarak kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Tezlerin çoğunluğunun nicel desene sahip olduğu, en yaygın kullanılan yöntemin anket yöntemi olduğu, faktör analizi ve korelasyonun en fazla faydalanılan analizler olduğu saptanmıştır. Ayrıca tezlerde araştırılan konunun en çok satın alma niyeti ve müşteri memnuniyeti ile ilişkilendirdiği görülmektedir.

ağızdan ağıza pazarlama, içerik analizi, lisansüstü tezler
 • Arndt, J. (1967). The Role of Product-Related Conversations in the Diffusion of a New Product.Journal of Marketing Research, 4(3), 291-295.
 • Cezair, B. (2018). Sosyal Medyanın Ağızdan Ağıza Pazarlamaya Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Cruz, D. ve Fill, C. (2008). Evaluating Viral Marketing: İsolating The Key Criteria. Marketing Intelligence & Planning, 26(7), 743-758.
 • Çepni, B., (2011). Ağızdan Ağza Pazarlama Kapsamında Demografik ve Sosyal Faktörlerin Üniversite Öğrencilerinin Sinema Filmi Tercihleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Zonguldak, s.25.
 • Çukur, S. (2013). Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Otomobil Sektörü Üzerinde Bir Uygulama.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Ezzatırad, H. (2014). Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Müşteri Satın Alma Karar Sürecinde Etkisi: Ankaradaki Devlet Üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri Öğrencileri Arasında Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ferguson, R. J., Paulin, M., & Leiriao, E., (2007). Loyalty and positive word-of-mouth: patients and hospital personnel as advocates of a customer-centric health care organization. Health marketing quarterly, 23(3), 59-77.
 • Fong, J., Barton S. (2007). A Cross-Cultural Comparison Of Electronic Word Of Mouth Country- Of- Origin Effects, Journal of Business Research, 1(1), 1-10.
 • Godin, S. (2007). Fikir Virüsü: Pazarlamada Yeni Boyutlar, (Çev:Elif Özsayar), İstanbul: Rota Yayınları (ss.48).
 • Gökmen, T. (2014). Sağlık Tüketicilerinin Satın Alma Kararları ve Ağızdan Ağıza Pazarlama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Guldin, S.Z. (2001). Understanding the Power of Word of Mouth. Revista de Adminitracao Mackenezie, Vol.4, No:1.
 • Gülmez, M. (2011). İnternet Üzerinde Ağızdan Ağıza Pazarlama Uygulama Örnekleri. IUYD, 2(1), 29-36.
 • Hirvijärvi, F. (2017). Viral Marketing and Content Forwarding on Social Media. Unpublished Degree Thesis, University of Arcada, Helsinki.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, Erişim Tarihi: 30.01.2019.
 • Karaca, Y. (2010). Tüketici Satın Alma Sürecinde Ağızdan Ağıza Pazarlama. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Karaoğlu, H. (2010). Ağızdan Ağıza İletimin Tüketici Satın Alma Kararları Üzerġne Etkisi ve Borusan Telekom Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Lin, L. Y.,& Lu, C. Y. (2010). The influence of corporate image, relationship marketing, and trust on purchase intention: the moderating effects of word-of-mouth. Tourism review, 65(3), 16-34.
 • Ngamsiriudom,W.(2014). Phantom Menace: The Effect of Narcissism on Word-Of-Mouth Communications. Unpublished Doctorate Thesis, University Of North Texas, Texas.
 • Silverman, G. (2007). Ağızdan Ağıza Pazarlama. Dünyanın En Güçlü Pazarlama Yönteminin 28 Sırrı. (2.Baskı). E.Orfanlı (Çev). İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Şen, N. (2013). Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Tüketici Tatmini ve Sadakatine Etkisi Gıda Sektörüne Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Uzunal, B. ve Uydacı, M. (2010). Sağlık Kurumlarında Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Bir Pilot Çalışma. Öneri Dergisi, 9(34), 87-95.
 • Yılmaz, Ö. (2014). İlişkisel Pazarlama Faaliyetlerinin Ağızdan Ağıza İletişim (Wom) Yaratma Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektörüne İlişkin Bir Alan Araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Balıkesir.
 • MCCONNELL, Ben & HUBA, Jackie. (2003). Creating Customer Evangelists: How Loyal Customers Become a Volunteer. Chicago, U.S.A.: Dearborn Trade Publishing
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-1270-7397
Author: Esra ÖZKAN PİR (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { asead539886, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {97 - 110}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {ÖZKAN PİR, Esra} }
APA ÖZKAN PİR, E . (2019). TÜRKİYE’DE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 97-110. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/539886
MLA ÖZKAN PİR, E . "TÜRKİYE’DE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 97-110 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/539886>
Chicago ÖZKAN PİR, E . "TÜRKİYE’DE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 97-110
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI AU - Esra ÖZKAN PİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 110 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi TÜRKİYE’DE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI %A Esra ÖZKAN PİR %T TÜRKİYE’DE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD ÖZKAN PİR, Esra . "TÜRKİYE’DE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 97-110.
AMA ÖZKAN PİR E . TÜRKİYE’DE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 97-110.
Vancouver ÖZKAN PİR E . TÜRKİYE’DE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 110-97.