Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 308 - 316 2019-04-30

HEDONİK FİYAT MODELİYLE KONUT KİRASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİ ÖRNEĞİ
DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING HOUSING RENT USING HEDONIC PRICE MODEL: THE CASE OF ILKADIM AND ATAKUM DISTRICTS OF SAMSUN PROVINCE

Uğur BAŞER [1] , Mehmet BOZOĞLU [2]

7 11

Konut, insanların barınma ihtiyacını karşılamaktadır. Araştırmanın amacı, Samsun İli İlkadım ve Atakum İlçelerindeki konut kiralarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesidir. Araştırmanın verileri İlkadım ve Atakum ilçelerinden seçilen 400 hane halkı temsilcileriyle yüzyüze yapılan anketlerden elde edilmiştir. Kira fiyatını etkileyen faktörlerin tespitinde Hedonik Fiyat Modelinden yararlanılmıştır. Araştırma modeli kira fiyatlarındaki değişimin %70.1’ini açıklayabilmektedir. Model sonucu konut kiralarını; konutun net alanı, doğalgazlı olması, ara kat olması, aidat tutarı, ebeveyn banyosu ve asansör varlığı, evin güneş alması, otobüs durağı, okul ve baz istasyonuna yakınlığın pozitif olarak etkilediğini ortaya koymaktadır. Buna karşın konut kiralarını; konutun merkezi ısıtma sistemi veya sobalı olması, rekreasyon bölgeleri ve denize uzaklığı ise negatif yönde etkilemektedir. 

Housing meets the housing needs of people. The aim of the study was to determine the factors affecting the housing rents in İlkadım and Atakum districts of Samsun province. The data of the study was obtained from the surveys conducted by the representatives of 400 households from the İlkadım and Atakum districts. Hedonic Price Model was used to determine the factors affecting the rent price. The research model could explain 70.1% of the change in rent prices. Model results show that the factors such as net area of  house, heating by natural gas, intermediate floor, amount of dues, presence of parental bath, presence of elevators, sun seeing, nearness to the bus stop and the school positively affected the rent amount of housing. On the other hand; central heating system or stove, distance to the recreation field and the sea negatively affected the rent amount of housing.

 • Arıkan, F. E. (2008). Ev Kiralarini Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Yöntem ile Belirlenmesi. (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi
 • Bulut, H., Öner, Y., & İslamoğlu, E. (2015). Samsun İli Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle İncelenmesi. Alphanumeric Journal, 3(2), 121-130.
 • Cui, N., Gu, H., Shen, T., & Feng, C. (2018). The Impact of Micro-Level Influencing Factors on Home Value: A Housing Price-Rent Comparison. Sustainability, 10(12), 4343.
 • Çalışkan, V., & Sarış, F. (2008). Çanakkale şehrinde üniversite ve konut ilişkisi. Doğu Coğrafya Dergisi, 13(20), 215-237.
 • Çalmaşur, G., & Aysin, M. E. (2019). Konut Fiyatlarina Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belİrlenmesi: TRA1 Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi(22), 77-92.
 • Çiçek, U., & Hatırlı, S. (2016). Isparta İlinde Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(13), 98-114
 • Çoban, A. N. (2012). Cumhuriyetin Ilanindan Günümüze Konut Politikasi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67(03), 75-108.
 • Daşkıran, F. (2015). Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandirma Modeli ile Tahmin Edilmesi. Journal of International Social Research, 8(37).
 • Gökler, L. A. (2017). Ankara’da Konut Fiyatları Farklılaşmasının Hedonik Analiz Yardımıyla İncelenmesi. Gazi Üniversitesi.
 • Gündoğdu, Ö. (2011). Sosyo-Ekonomik Mekansal Değişkenlerin Hanehalkı Kira Harcamaları Üzerine Etkilerinin Hedonik Fiyat Fonksiyonu İle Tahmin Edilmesi ( Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi,
 • Selim, S., & Demirbilek, A. (2009). Türkiye’deki Konutlarin Kira Değerinin Analizi: Hedonik Model ve Yapay Sinir Ağlari Yaklaşimi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 73-90.
 • Shimizu, C., Takatsuji, H., Ono, H., & Nishimura, K. G. (2010). Structural and temporal changes in the housing market and hedonic housing price indices: a case of the previously owned condominium market in the Tokyo metropolitan area. International Journal of Housing Markets and Analysis, 3(4), 351-368.
 • Tekeli, İ. (1996). Türkiye'de yaşamda ve yazında konut sorununun gelişimi: TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı.
 • TUİK. (2010). Türkiye İstatistik Kurumu Retrieved 06.03.2019, from Türkiye İstatistik Kurumu http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • TUİK. (2019). Türkiye İstatistik Kurumu Retrieved 06.03.2019, from Türkiye İstatistik Kurumu http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • Ustaoğlu, E. (2003). Hedonic Price Analysis of Office Rents: A Case Study of the Office Market In Ankara. (Master of Science), Middle East Technical University
 • Üçdoğruk, Ş. (2001). İzmir İlinde Emlak Fiyatlarina Etki Eden Faktörler-Hedonik Yaklaşim. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2).
 • Won, J., & Lee, J.-S. (2018). Investigating How the Rents of Small Urban Houses are Determined: Using Spatial Hedonic Modeling for Urban Residential Housing in Seoul. Sustainability, 10(1), 31.
 • Yayar, R., & Karaca, S. S. (2014). Konut fiyatlarına etki eden faktörlerin hedonik modelle belirlenmesi: tr83 bölgesi örneği. Ege Akademik Bakış Dergisi, 14(4), 509-518.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4961-2764
Author: Uğur BAŞER (Primary Author)
Institution: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE, DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8333-1865
Author: Mehmet BOZOĞLU
Institution: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE, DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS
Country: Turkey


Bibtex @research article { asead541529, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {308 - 316}, doi = {}, title = {HEDONİK FİYAT MODELİYLE KONUT KİRASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {BAŞER, Uğur and BOZOĞLU, Mehmet} }
APA BAŞER, U , BOZOĞLU, M . (2019). HEDONİK FİYAT MODELİYLE KONUT KİRASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİ ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 308-316. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/541529
MLA BAŞER, U , BOZOĞLU, M . "HEDONİK FİYAT MODELİYLE KONUT KİRASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİ ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 308-316 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/541529>
Chicago BAŞER, U , BOZOĞLU, M . "HEDONİK FİYAT MODELİYLE KONUT KİRASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİ ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 308-316
RIS TY - JOUR T1 - HEDONİK FİYAT MODELİYLE KONUT KİRASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİ ÖRNEĞİ AU - Uğur BAŞER , Mehmet BOZOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 308 EP - 316 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi HEDONİK FİYAT MODELİYLE KONUT KİRASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİ ÖRNEĞİ %A Uğur BAŞER , Mehmet BOZOĞLU %T HEDONİK FİYAT MODELİYLE KONUT KİRASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD BAŞER, Uğur , BOZOĞLU, Mehmet . "HEDONİK FİYAT MODELİYLE KONUT KİRASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİ ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 308-316.