Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 239 - 248 2019-04-30

GULISTAN SHARSH IN TURKISH LITERATURE AND MAHMUD TAI BIN MUHAMMED’S SHARHS GULISTAN
TÜRK EDEBİYATINDA GÜLİSTÂN ŞERHLERİ VE MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN(v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I

Arzu YURDİGÜL [1]

3 11

What is called Classical Turkish Literature is between the end of 13th century and the second half of 19th century. In this period which timely corresponds the reign of Ottoman Empire progress can be made according to the bundaries of the states. The phase of acquainting between new cultures and civilizations leads to the tradition of translation and sharh. Especially thanks to the tradition of sharh the literary works which are either remorkable works can be presented or made avaliable to human beings. Sadi Sirazi’s Gulistan is one of those works it’s sharhs was made from 16th to 19th century.

In this study, the sharhs of Gulistan is listed and some confirmed information about his life and his work Sharh of Gulistan (The Commentary of Gulistan) is presented in general terms.

Klasik Türk edebiyatı denilen dönem 13. yüzyıl sonlarından, 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar geçen süreci kapsar. Osmanlı Devleti saltanatına denk düşen bu dönemde, klasik Türk edebiyatının ilerleme alanı, devletin sınırlarının ulaştığı yerler ile paralellik gösterir. Yeni kültür ve medeniyetlerle tanışma süreci edebiyatımızda tercüme ve şerh geleneğini doğurmuştur. Özellikle şerh geleneği sayesinde, yazıldığı döneme damgasını vuran ya da evrensel nitelikler taşıyan eserler, insanların anlayışına ve istifadesine sunulmuştur. Bu eserlerden biri de Sadî-i Şirazî’nin Gülistân’ı olup, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar şerhleri yapılagelmiştir.

Bu çalışmamızda Türk edebiyatında yapılmış olan Gülistân şerhleri listelenecek ve içlerinden Mahmud Tâî bin Muhammed’in tespit edilebilen hayatî bilgileri ve eseri Şerh-i Gülistân genel hatlarıyla tanıtılacaktır.

  • KAYNAKÇA‘ACLUNÎ,İsmail b. Muhammed, (1985) Keşfü’l-Hafâ ve Müzîlü’l-İlbâs,c.I, Beyrut AYYILDIZ, E. (2003) Makâme, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.27, 417-419CANPOLAT, H. (2000) Lâmi’î Çelebi’nin Şerh-i Dibâce-i Gülistân’ı. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi. İzmir.CANPOLAT, H. (2006) Sa’dî’nin Gülistân Önsözüne Yapılan Türkçe Şerhlerin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi. İzmir.ÇELEBİOĞLU, Â. (1994), Kanûnî Sultân Süleyman Devri Türk Edebiyatı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 2540, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 657, Araştırma - İnceleme Dizisi: 38, İstanbul.ÇİÇEKLER, M. (2008) Sa’dî Şirâzî. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.35,405-407.DURU, R. (2007) Modern Metin Çözümleme Teknikleri Bakımından Şerh Geleneği Ve İsmail Hakkı Bursevî. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi. İzmir.EL-BAĞDÂDÎ, İ. P. Hediyyetü’l- Ârifîn. 2.cilt. Dâru İhyâ’u’t-Terâsi’l-Arabî, Beyrut.EL-BAĞDÂDÎ, İ. P. Îzâhu’l- Meknûn. 2.cilt. Dâru İhyâ’u’t-Terâsi’l- Arabî, Beyrut.GÜLDENOĞLU, S. (2019). MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN(v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (71), 191-203.İLAYDIN, H. (2001), İskenderiyye, Gülistan, MEB Yayınları: 2119, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi:430, İslâm Klasikleri: 4, İstanbulKANAR, M. (2002) Gülistân. Şule Yayınları, İstanbul.MAHMUD Tâî bin Muhammed el-Bağdâdî el- Hanefî. Şerh-i Gülistân. Milli Kütüphane. nr.9036.REHBER, H. H.(1997) Gülistân’ı Sa’dî. İntişârât-ı Safâ Alişâh, Tahran.SADRU’L-HUFFÂZ, S. M.(1385) Avâmil-i Terbiyyet Der-Bâbhâ-yi Heftom u Heştom-i Gülistân-i Sa’dî. Mecelle-i Dânişkede-i Edebiyyât u Ulûm-i İnsânî Dânişgâh-i Tehrân, (177),153-172.Safa, Z. (1371) Tarih-i Edebiyat Der İran, c.5/1, Tahran.SÂMÎ, A. (1346) Şinâsâ-yı Sa’dî der-Avrupa. Hüner u Merdom, (61),2-5.TARLAN, A.N. (1937), Metinler Şerhine Dair. Suhulet Basımevi, İstanbul.YAZAR, S.(2011) Anadolu Sahası Klasik Türk Edebiyatında Tercüme Ve Şerh Geleneği. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi. İstanbul.YAZICI, T.(1996) Gülistân. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 14, 240- 241.YILMAZ, O. (2008) 16. Yüzyıl Şârihlerinden Sûdî-i Bosnevî Ve Şerh-i Gülistân’ı Doktora-Tezi. Marmara Üniversitesi. İstanbul.YILMAZ, O. (2012) 16. Yüzyıl Şârihlerinden Sûdî-i Bosnevî Ve Şerh-i Gülistân’ı Çamlıca Basım Yayın, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-3099-2904
Author: Arzu YURDİGÜL (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { asead544412, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {239 - 248}, doi = {}, title = {TÜRK EDEBİYATINDA GÜLİSTÂN ŞERHLERİ VE MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN(v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I}, key = {cite}, author = {YURDİGÜL, Arzu} }
APA YURDİGÜL, A . (2019). TÜRK EDEBİYATINDA GÜLİSTÂN ŞERHLERİ VE MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN(v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 239-248. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/544412
MLA YURDİGÜL, A . "TÜRK EDEBİYATINDA GÜLİSTÂN ŞERHLERİ VE MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN(v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 239-248 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/544412>
Chicago YURDİGÜL, A . "TÜRK EDEBİYATINDA GÜLİSTÂN ŞERHLERİ VE MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN(v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 239-248
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK EDEBİYATINDA GÜLİSTÂN ŞERHLERİ VE MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN(v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I AU - Arzu YURDİGÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 248 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi TÜRK EDEBİYATINDA GÜLİSTÂN ŞERHLERİ VE MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN(v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I %A Arzu YURDİGÜL %T TÜRK EDEBİYATINDA GÜLİSTÂN ŞERHLERİ VE MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN(v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD YURDİGÜL, Arzu . "TÜRK EDEBİYATINDA GÜLİSTÂN ŞERHLERİ VE MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN(v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 239-248.