Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 160 - 166 2019-04-30

VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KAYIT DIŞI EKONOMİ

Melek SABANKAYA [1]

9 21

Bu çalışmanın amacı, vergi kaçakçılığında ve kayıt dışı ekonominin oluşumunda kullanılan vergi kaçırma yöntemlerinin açıklanması ve bu çeşitli yöntemleri uygulayanların cezalandırılmamalarının sonucu olarak denetim yetersizliğini vurgulayarak farkındalık oluşturmaktır. İşletmelerin finansal işlemleri, belge ve muhasebe kayıtlarında dolayısıyla da finansal tablolarında yapılan uygunsuz düzenleme, makyajlama, maskeleme, hileler ve yolsuzluklar sadece kar amacı güden veya çıkar sağlanan gruba fayda sağlamakta olup; büyük bir topluluk üzerinde ciddi zarar ve kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada, vergi kaçakçılığının yöntem ve usullerine değinilerek, vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonominin toplum üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda; yapılan vergi kaçakçılık yöntem ve usulleri doğrultusunda, borç verenler, çalışanlar, satıcılar ve yatırımcılar mikro seviyede devlet ve kamuoyu da makro seviyede etkilendiği açıklanmış olup; yapılan bu tür işlem, hile, yolsuzluk ve makyajlamalar ile maskelemeler büyük bir kesime etki etmiş olarak yanıltıcı, eksik, hatalı karar ve sonuçlara neden olduğu ortaya konmuştur.

Vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma yöntemleri, denetim, farkındalık
 • Nadaroğlu, H. (1992). Kamu Maliyesi Teorisi.8 Baskı, İstanbul: Beta
 • Kuruca, Z. (1968). Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı Üzerine Bir Deneme.Maliye Enstitüsü Konferansları, 15 Seri, İstanbul: _.Ü._.F. Yay. No:34, Sermet Matbaası.
 • Kabataş, Kemal; Vergi Kaçakçılığı Ve Denetimi, Yaklaşım, Sayı 22, S.10.
 • Engindeniz, Sait; Türkiye’de Gelir Vergisi Açısından Kayıt Dışı Ekonomi Ve Tarımsal Gelirlerin Vergilendirilmesinin Önemi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 92, S.119.
 • Aydemir, Şinasi; Kobi’ler Ve Kayıt Dışı Ekonomi, Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları Ve Yöneticiler Vakfı, Kasım 1994 Ankara, S.24
 • Doğanyiğit, Sadettin; Vergi Kaybının Önlenmesinde Mükellefle Olan İlişkilerin Önemi, Yaklaşım Dergisi Sayı 41,S.84
 • Tobb’un Kayıt Dışı Ekonominin Vergilendirilmesi Raporu, Yeni Türkiye, Eylül-Ekim 1995, Yıl 1, Sayı 6,S. 277.
 • Murray, Matthew N.; Would Tax Evasion And Tax Avoidance Undermine A National Retail Sales Tax, National Tax Journal , Mayıs 97, Sayı 50, S.167
 • Kırbaş, Sadık ; Türkiye’de Vergi Kaçağı Sorunu, Mali Hukuk Dergisi, Sayı 43, S.12.
 • Arıkan, Zeynep; Vergi Kaçağının Nedenleri Ve Çözüm Yolları, Maliye Yazıları, Sayı 44, S.76
 • Aktan; Coşkun Can; Ağır Vergi Yükü Ve Yeraltı Ekonomisi, Vergi Sorunları, Sayı 125, S.53.
 • Batırel, Ömer Faruk; Vergi Kaçakçılığı Ve Vergiye Gönüllü Uyum, Vergi Dünyası,Sayı 175, S.53.
 • Nadaroğlu, (1992:287-288) Kamu Maliyesi Teorisi.8 Baskı, İstanbul: Beta Speer, Tibbett L.; Digging Into The Underground Economy, American Demographics, Sayı 17,S.15.
 • Tosuner, Mehmet; A.G.M., S.71
 • Baykara, B. (2009). Teori Ve Pratik Yönleriyle Vergi Ve Vergi Ceza Hukuku, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, İstanbul.
 • Allıngham, M. G. & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal Of Public Economics, 1(3-4), 323-338.
 • Richardson, G. (2006), “Determination Of Tax Evasion: A Crosscountry Investigation”, Journal Of International Accounting, Auditing And Taxation, Volume:15.
 • Kıldiş, Y. (2000), “Kayıtdışı Ekonominin Ulusal Ve Uluslar Arası Boyutu Ve Çözüm Önerileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:2, Sayı:2.
 • Özçelik, Ö. Ve Yaşar, E. (2006), “Kayıtdışı Ekonomi Olgusunu Azaltmaya Yönelik Öneriler” Mali Çözüm Dergisi, Sayı:74, Ocakşubat-Mart.
 • Prokhorov, A. (2001), “The World Unebserved Economy Definition, Measurement And Optimality Considerations”
 • Http://Www.Tisk.Org.Tr/İsveren_Sayfa.Asp?Yazi_İd=249&İd=15
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4520-8625
Author: Melek SABANKAYA
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { asead547190, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {160 - 166}, doi = {}, title = {VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KAYIT DIŞI EKONOMİ}, key = {cite}, author = {SABANKAYA, Melek} }
APA SABANKAYA, M . (2019). VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KAYIT DIŞI EKONOMİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 160-166. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/547190
MLA SABANKAYA, M . "VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KAYIT DIŞI EKONOMİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 160-166 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/547190>
Chicago SABANKAYA, M . "VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KAYIT DIŞI EKONOMİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 160-166
RIS TY - JOUR T1 - VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KAYIT DIŞI EKONOMİ AU - Melek SABANKAYA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 160 EP - 166 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KAYIT DIŞI EKONOMİ %A Melek SABANKAYA %T VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KAYIT DIŞI EKONOMİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD SABANKAYA, Melek . "VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KAYIT DIŞI EKONOMİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 160-166.