Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 211 - 238 2019-04-30

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİCİ AHŞAP OYUNCAKLAR

İlker USTA [1]

159 279

Çocukluk veya çocuk gelişimi; gelişim dönemleri ve gelişim alanları bağlamında, kendine özgü bir gelişim sürecini içermekte olup oyun ve oyuncak eşliğinde gerçekleşen okul öncesi dönem çok önemli bir süreçtir. Buna göre, çocuk gelişimi; evrensel olarak kabul gören psikoseksüel gelişim evreleri kapsamında gerçekleşmekte olup bu gelişim evreleri şunlardır: oral dönem (0-2 yaş: 0-24 ay), anal dönem (2-3 yaş: 24-36 ay), fallik dönem (3-5 yaş: 36-60 ay), latent dönem (5-12 yaş), genital dönem (12-18 yaş). Bunun yanı sıra, çocuk gelişimi süreci; psikomotor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişim ve özbakım becerisi gibi gelişim alanları ile şekillenmektedir. Bu perspektifte, okul öncesi dönem, doğumdan itibaren başlayarak latent dönemin ilk yılının sonuna kadar olan süreyi kapsayan 0-6 yaş veya 0-72 ay aralığındaki zaman dilimini içerirken, oyunların ve oyuncakların eşliğinde gerçekleşir. Bu noktada, okul öncesi çocuk gelişiminde öne çıkan oyuncak çeşitlerinden biri olan eğitici ahşap oyuncaklar, sürdürülebilir ormancılık yaklaşımıyla yetiştirilen ağaçlardan temin edilen kaynağı yenilenebilir doğal ve organik bir malzeme olan ahşaptan yapılan oyuncaklardır ve gelişim dönemleri ile gelişim alanları bağlamında okul öncesi çocuk gelişiminde özgün bir işleve sahiptir. Dolayısıyla, bu çalışmada, insan hayatının en önemli süreci olan okul öncesi çocukluk dönemi ve çocuk gelişimine katkı sağlayan araçlardan biri olan eğitici ahşap oyuncaklar, literatür bilgisiyle tanıtılmıştır.

Ahşap, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitim, Eğitici Ahşap Oyuncaklar
 • Ames Bates, L., Gillespie, C., Haines, J., Ilg, F. (1980). The Child From One to Six: Evaluating the Behavior of the Preschool Child. London: Hamish Hamilton Ltd.
 • Aral, N., Kandır, A., Yaşar C.M. (2002). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı. İstanbul: YA-PA Yayınları.
 • Arnas Aktaş, Y. (2002). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul-Aile İşbirliği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (22): 31-41.
 • Asprea, A., Barbiero, M. (1965). Early Socialization in Family and in Nursery Environment. Rivista di Psicologia Clinica (Journal of Clinical Psychology), 59 (2): 316-322.
 • Barnes, K.E. (1971). Preschool Play Norms: A Replication. Developmental Psychology; 5: 99-103.
 • Başaran, I. (2004). Etkili Öğrenme ve Çoklu Zeka Kuramı. Ege Eğitim Dergisi, 5: 7-15.
 • Bee, H., Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. Çeviren: Orhan Gündüz. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Behar, L., Stringfield, S. (1974). A Behaviour Rating Scale for the Preschool Child. Developmental Psychology, 10: 601-610.
 • Beller, E. (1973). Research on Organised Programs of Early Education. In: Handbook of Research on Teaching: 2. Editor: Robert Morris William Travers. Chicago: Rand McNally.
 • Bilir, Ş. (1979). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi El Kitabı 2. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Blank, M. (1974). Pre-School and/or Education. In: Early Childhood Education. Editor: Barbara Tizard. Slough: National Foundation For Educational Research.
 • Bredekamp, S., Copple, C. (1987). Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs Serving Children from Birth Through Age 8. Washington: National Association for the Education of Young Children.
 • Brown, A.L., Kane, M.J. (1988). Preschool Children can Learn to Transfer: Learning to Learn and Learning from Example. Cognitive Psychology, 20 (4): 493-523.
 • Bruner, J.S., Jolly, A., Sylva, K. (1976). Play: Its Role in Development and Evolution. New York: Basic Books.
 • Buck, R. (1977). Nonverbal Communication of Affect in Preschool Children: Relationships With Personality and Skin Conductance. Journal of Personality and Social Psychology, 35: 235-236.
 • Callanan, M.A., Oakes, L.A. (1992). Preschoolers’ Questions and Parents’ Explanations: Causal Thinking in Everday Activity. Cognitive Development, 7: 213-233.
 • Christie, J. (1983). The Effects of Play Tutoring on Young Children’s Cognitive Performance. Journal of Educational Research, 76 (6): 326-330.
 • Clark, A.H., Wyon, S.M., Richards, M.P. (1969). Free Play in Nursery School Children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 10: 205-216.
 • Cloud, H., Townsend, J. (2018). Çocuklarda Sınırlar. (Çeviren: Belgin Selen Haktanır). İstanbul: Koridor Yayıncılık.
 • Collins, W.A., Gleason, T., Sesma, A. (1997). Internalization, Autonomy and Relationships: Development During Adolescence. In: Parenting and Children’s Internalization of Values. Editors: Joan E. Grusec and Leon Kyczynski. New York: Wiley, pp. 78–99.
 • Cratty, B. (1979). Perceptual and Motor Development in Infants and Young Children. New Jersey: Prentice Hall.
 • Curtis, A. (1986). A Curriculum For the Pre-school Child: Learning to Learn. Slough: National Foundation For Educational Research.
 • Çelik, N., Daşcan, Ö. (2014). Son Değişikliklerle Okul Öncesi Eğitim Programı ve Etkinlik Kitabı. Ankara: Anı Yayınları.
 • Çiçek, A. (2002). 0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Dil Gelişimi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1): 115-124.
 • Denham, S., Renwick, S., Holt, R. (1991). Working and Playing Together: Prediction of Preschool Social-Emotional Competence From Mother-Child Interaction. Child Development, 62: 242-249.
 • Denham, S.A. (1986). Social Cognition, Prosocial Behavior, and Emotion in Preschoolers: Contextual Validation. Child Development, 57: 194-201.
 • Durakoğlu, A. (2011). Maria Montessori’ye Göre Okul Öncesi Çocukluk Döneminin Özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2011): 133-145.
 • Egemen, A., Yılmaz, Ö., Akil, İ. (2004). Oyun, Oyuncak ve Çocuk. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5 (2): 39-42.
 • Elibol, C.G., Kılıç, Y., Burdurlu, E. (2006). Okul Öncesi Çocuk Oyuncaklarında Malzeme Kullanımı ve 4-6 Yaş Çocuklarının Renk Tercihleri, Aile ve Toplum, 9: 35-41.
 • Fazlıoğlu, Y. (2012). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
 • Fowler, W. (1968). The Effect of Early Stimulation in the Emergence of Cognitive Processes. In: Early Education. Editors: Robert D. Hess, Roberta Meyer Bear. Chicago: Aldine Publishing, pp. 9-36.
 • Gallahue, D.L. (1982). Understanding Motor Development in Children. New York: John Wiley & Sons.
 • Gardner, H. (1993). Multiple Intelligence: The Theory in Practice. New York: Basic Books.
 • Güçlü, S. (2016). Çocukluk ve Çocukluğun Sosyolojisi Bağlamında Çocuk Hakları. Sosyoloji Dergisi, Armağan Sayısı: 1-22.
 • Haktanır, G. (2007). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Hiebert, E.H. (1981). Developmental patterns and interrelationships of preschool children’s print awareness.Reading Research Quarterly, 16, 236-260.
 • Huenecke, D. (1982). What is Curriculum Theorizing ? What are Its Implications for Practice ? Educational Leadership, 39 (4): 290-294
 • Hughes, M. (1983). Teaching Arithmetic to Pre-School Children. Educational Review; 35, (2): 163-173.
 • Hunt, J.M. (1961). Intelligence and Experience. New York: Ronald Press.
 • Ishii-Kuntz, M., Makino, K., Kato, K., Tsuchiya, M. (2014). Japanese Fathers of Preschoolers and Their Involvement in Child Care. Journal of Marriage and Family, 66 (3):779-791.
 • Işıkoğlu, N., İvrendi, A.B. (2008). Anne ve Babaların Oyuna Katılımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2): 47-57.
 • İlter, B., Er, S. (2007). Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Veli ve Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1): 21-30.
 • Jackman, H.L., Beaver, N.H., Wyatt, S.S. (2014). Early Education Curriculum: A child's Connection to the World. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
 • Jacques, S., Zelazo, P.D. (2001). The Flexible Item Selection Task (FIST): A Measure of Executive Function in Preschoolers. Developmental Neuropsychology, 20 (3): 573-591.
 • Jennings, S.A. (1975). Effects of Sex Typing in Children’s Stories on Preference and Recall. Child Development, 46 (1): 220-223.
 • Kalemci, F. (1998). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Çevre Düzenlemesi ve Çalışan Eğitimci Personelin Nitelikleri Yönünden İncelenmesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kandır, A., Alpan, Y. (2008). Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişime Anne-Baba Davranışlarının Etkisi. Aile ve Toplum, 4 (14): 33-38.
 • Katlav, S. (2014). Oyunun Okul Öncesi Çocuklarda 3-5 Yaş Çocuklarının Gelişimine Etkileri. The Journal of Academic Social Science Studies, 28: 253-273.
 • Kaya, A. (2007). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Keskin, F., Ömeroğlu, E., Okur, A. (2015). 0-6 Yaş Arasındaki Çocuklara Sözcük Öğretimi ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3 (1): 80-95.
 • Klaus, R.A., Gray, S.W. (1968). The Early Training Project for Disadvantaged Children: A Report after Five Years. Monographs of the Society for Research in Child Development, 33 (4), Serial No: 120.
 • Koester, L., Johnson, J.E. (1984). Children’s Instructional Strategies: A Comparison of Sibling and Peer Tutoring. Acta Paedologica, 1: 23-32.
 • Körükçü, Ö. (2012). Okulöncesi Eğitime Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarının Bulunması Gereken Temel Özellikler Açısından İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2): 243-254.
 • Landreth, C. (1972). Preschool Learning and Teaching. New York. Harper and Row.
 • Landry, S.H. (2008). The Role of Parents in Early Childhood Learning. In: Encyclopedia on Early Childhood Development. Editors: Richard E. Tremblay, Michel Boivin, Ray DeV. Peters. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development and Strategic Knowledge Cluster on Early Development, pp. 1-6.
 • Leaper, C. (2015). Gender and Social-Cognitive Development. In: Handbook of Child Psychology and Developmental Science 2: Cognitive Processes. Editors: Lynn S. Liben and Ulrich Müller. New York: John Wiley & Sons Inc., pp. 806-853.
 • MacWhinney, B. (2015). Language Development. In: Handbook of Child Psychology and Developmental Science 2: Cognitive Processes. Editors: Lynn S. Liben and Ulrich Müller. New York: John Wiley & Sons Inc., pp. 296-338.
 • Mangır, M., Aktaş, Y. (1993). Çocuğun Gelişiminde Oyunun Önemi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 26 (16): 14-19.
 • McCandless, B.R. (1967). Children: Behaviour and Development. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • McClintock, C.G., Moskovitz, J.M. (1976). Children's Preferences for Individualistic, Cooperative and Competitive Outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 34: 543-555.
 • McKinnon, D.W. (1962). The Nature and Nurture of Creative Talent. American Psychologist, 17 (7): 484-495.
 • Metin, Ş., Mercan, Z., Kavak Ş. (2018). Geçmişten Günümüze Oyuncak ve Oyuncakların Çocuğun Gelişimine Etkileri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (1): 1-18.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2009). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Çocuğun Gelişimi. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) (http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Geli%C5%9Fim.pdf) (Erişim: 12.01.2013).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2009). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Eğitici Oyuncaklar. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) (http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Geli%C5%9Fim.pdf) (Erişim: 12.01.2013)
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü (http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/0-36program.pdf) (Erişim: 12.01.2013).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü (http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf) (Erişim: 12.01.2013).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2016). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 0-36 Ay Oyun ve Oyuncak. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/0-36%20ay%20oyun%20ve%20oyuncak.pdf (Erişim:15.03.2016).
 • Niemann, H. (1977). The Historical Development of Playthings. In: Playthings for Play, Ideas of Criteria on Children’s Playthings. Editors: Karlheins Otto, Kater Schmidt, Yrjo Sotamaa and Juhani Salovaara. Berlin: Amt für industrielle Formgestaltung, pp. 143–151.
 • Oğuzkan, Ş., Avcı, N. (2000). Okul Öncesinde Eğitici Oyuncaklar. YA-PA Yayınları, İstanbul.
 • Oktay, A. (2004). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Olson, D.R. (1970). Cognitive Development: The Child’s Acquisition of Diagonality. New York: Academic Press.
 • Omwake, E. (1971). Preschool Programs in Historical Perspective. Interchange (A Quarterly Review of Education), 2 (2): 27-40.
 • Onur, B. (1992). Tarih Boyunca Oyunlar ve Oyuncaklar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2 (25): 365-386.
 • Önder, A., Şallı, D., Vatansever, G. (2015). Sanat Etkinlikleri ile Kavram Eğitimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Özer, D.S, Özer, M.K. (2009). Çocuklarda Motor Gelişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özkızıklı, S., Okutan, N.Ş. (2014). Bebeklik ve Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim ve Eğitim. İçinde: Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim: Cinsel Gelişim ve Eğitim. Editör: İsmihan Artan. Ankara: Hedef Yayıncılık, s. 319-332.
 • Öztürk, A. (2010). Çocuk Edebiyatı ve Okul Öncesi Eğitimde Türkçe Dil Etkinlikleri. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Özyürek, A., Çetin, A., Şahin, D., Yıldırım, R., Evirgen, N. (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3 (2): 32-41.
 • Page, J.M. (2000). Reframing the Early Childhood Curriculum: Educational Imperatives for the Future. London: Routledge-Falmer.
 • Pehlivan, H. (2005). Oyun ve Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Poyraz, H. (1999). Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Prakasha, V. (1983). Towards an Open Learning Environment for the Young Child: Some Principles, Practices and Issues in Curriculum Planning. Digest No: 4 “Notes, Comments... (Child, Family, Community)”. Paris: UNESCO/UNICEF Co-operative Programme.
 • Raph, J.B., Thomas, A., Chess, S., Korn, S.J. (1968). The Influence of Nursery School on Social Interactions. American Journal of Orthopsychiatry, 38 (1): 144-152.
 • Reeves, C., Kazelskis, R., Barr, P.J. (1989). Emergent Literacy: An Exploratory Study of the Effects of an Expanded Language Experience Approach. International Journal of Early Childhood, 21 (1): 59-76.
 • Reichenberg-Hackett, W. (1964). Influence of Nursery Group Experience on Children’s Drawings. Psychological Reports, 14 (2): 433-434.
 • Rheingold, H.L., Cook, K.V. (1975). The Contents of Boys and Girls Rooms as an Index of Parents’ Behaviour. Child Development, 46 (2): 459-463.
 • Richert, R.A., Granqvist, P. (2013). Religious and Spiritual Development in Childhood. In: Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality. Editors: Raymond F. Paloutzian and Crystal L. Park. New York: The Guilford Press, pp. 165-182.
 • Richman, N., Stevenson, J., Graham, P. (1982). Preschool to School: A Behavioral Study. London: Academic Press.
 • Ristic, J., Enns, J.T. (2015). Motor Development. In: Handbook of Child Psychology and Developmental Science 2: Cognitive Processes. Editors: Lynn S. Liben and Ulrich Müller. New York: John Wiley & Sons Inc., pp. 158-202.
 • Roopnarine, J., Johnson, J.E. (1987). Approaches to Early Childhood Education. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Co.
 • Rubin, K.H., Fein, G.G., Vandenberg, B. (1983). Play. In: Handbook of Child Psychology 4: Socialization, Personality and Social Development. Editors: Paul H. Mussen and E. Mavis Hetherington. New York: John Wiley & Sons Inc., pp. 693-774.
 • Rubin, K.H., Watson, K.S., Jambor, T.W. (1978). Free-Play Behaviors in Preschool and Kindergarten Children. Child Development, 49 (2): 534-536.
 • Rutter, M. (1985). Family and School Influences on Cognitive Development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 26 (5): 683-704.
 • San Bayhan, P., Artan, İ. (2009). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Sattler, J. (1982). Assessment of Children’s Intelligence and Special Abilities. Boston: Allyn & Bacon, Inc.
 • Sears, P., Dowley, E. (1963). Research on Teaching in the Nursery school. In: Handbook of Research on Teaching. Editor: Nathaniel Lees Gage. Chicago: Rand McNally.
 • Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi Eğitim Programı Hangi Yeterlikleri Kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10: 21-30.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • Sever, S. (1995). Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Yapısal ve Eğitsel Özellikler. Abece, 107: 14-15.
 • Sevinç, M. (2009). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Shure, M.B. (1963). Psychological Ecology of a Nursery School. Child Development, 34 (4): 979-992.
 • Singer, E. (1992). Child-Care and the Psychology of Development. London: Routledge.
 • Sloutsky, V. (2015). Conceptual Development. In: Handbook of Child Psychology and Developmental Science 2: Cognitive Processes. Editors: Lynn S. Liben and Ulrich Müller. New York: John Wiley & Sons Inc., pp. 469-518.
 • Şahin, H., Ömeroğlu, E. (2017). Psikososyal Gelişim Temelli Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1): 233-248.
 • Şen, S. (2007). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Temel Özellikleri ve Gereksinimleri. İçinde: Okul Öncesi Eğitime Giriş. Editör: Gelengül Haktanır. Ankara: Anı Yayıncılık, s. 71-123.
 • Tizard, B., Hughes, M. (2002). Young Children Learning: Talking and Thinking at Home and at School. Oxford: Blackwell.
 • Tuğluk, N., Gündoğdu, K., Kaya, İ. (2006). Okul Öncesi Eğitimde Montessori Yaklaşımı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,13: 167-174.
 • Tulviste, T. (2013). Socialization Values of Mothers and Fathers: Does the Child’s Age Matter ? TRAMES, 17 (67/62) 2: 129-140.
 • Ulutaş, A. (2011). Okul Öncesi Dönemde Drama ve Oyunun Önemi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (6): 233-242.
 • Usta, İ. (2014). Üzerine Betimlemeler: Kültürlerarası etkileşim aracı olan ahşabın “Değerli bir nesne olarak kabul edilip özümsenmesi” (Ahşap Doğaldır). Yapı Dünyası, Kasım/Aralık 2014 (224-225): 12-25.
 • Usta, İ. (2015). Ahşap Üzerine Betimlemeler: Kültürlerarası etkileşim aracı olan ahşabın “Değerli bir Nesne” olarak kabul edilip özümsenmesi (Ahşabın Önemi). Orman’dan Endüstriye, Ağustos/Eylül/Ekim 2015: 15-19.
 • Usta, İ. (2016). Depictions on Wood: Acceptation and Internalization of Wood, which is an intercultural interaction tool, as “A Valuable Object” (Wood is Valuable). Mugla Journal of Science and Technology, 2 (2) 2016: 139-144.
 • Usta, İ. (2016). Okul Öncesi Çocukluk Algısında Genç Yetişkinlerin Ahşap Oyuncak Seçimi. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, e-dergi: 8 Kasım 2016.
 • Usta, İ. (2017). Ahşap Üzerine Betimlemeler: Kültürlerarası etkileşim aracı olan ahşabın “Değerli bir Nesne” olarak kabul edilip özümsenmesi (Ahşap Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Malzemedir). Yapı Dünyası, Mart/Nisan 2017 (252-253): 8-14.
 • Usta, İ. (2018). Ahşap Üzerine Betimlemeler: Kültürlerarası etkileşim aracı olan ahşabın “Değerli bir Nesne” olarak kabul edilip özümsenmesi (Ahşap Organik bir Malzemedir). 5. Uluslararası Mobilya Kongresi (01-04 Kasım 2018, Eskişehir), Bildiri Kitabı: 514-524.
 • Usta, İ. (2018). Genç Yetişkinlerin Bakışıyla Okul Öncesi Çocuklar İçin Ahşap Oyuncaklar. Mesleki Bilimler Dergisi, (7) 2: 99-122.
 • Usta, İ. (2019). Ahşap Tasvirleri: Ahşap Herkesindir. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2019 (6) 2: 171-178.
 • Ünal, F., Kök, E.E. (2015). 0-6 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerin Babalık Rolüne İlişkin Görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (4): 1383-1396.
 • Vilscek, E. (1966). Programs for the Pre-school Child. The 22nd Annual Conference and Course on Reading. 05-15 July 1966, University of Pittsburgh, USA.
 • Wales, R. (1990). Children's Pictures. In Understanding Children. Editors: Robert Grieve and Martin Hughes. Oxford: Basil Blackwell, pp. 140-155.
 • Walker, S., Irving, K., Berthelsen, D. (2002). Gender Influences on Preschool Children’s Social Problem Solving Strategies. The Journal of Genetic Psychology, 163 (2): 197-209.
 • Wilson, L.C., Thrower, J. (1985). Early Childhood Reading Educators’ Perceptions of Reading Readiness. Reading Research and Instruction, 25: 21-33.
 • Yalçınkaya, T. (1992). Okul Öncesinde Tahta Oyuncaklar. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4: 229-239.
 • Yavuzer, H. (1998). Ana-Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yavuzer, H. (2005). Çocuğunuzun İlk 6 Yılı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Young, M.E., Mundial, B. (1996). Early Child Development: Investing in the Future. Washington: World Bank.
 • Zelazo, P.D., Müller, U., Frye, D., Marcovitch, S. (2003). The Development of Executive Function in Early Childhood: VI. The Development of Executive Function: Cognitive Complexity and Control--Revised. Monographs of the Society for Research in Child Development, 68 (3): 93-119.
 • Zembat, R., Unutkan, Ö.P. (2005). Problem Çözme Becerilerinin Gelişimi. İçinde: Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 1. Editör: Müzeyyen Sevinç. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, s. 221-229.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud (Erişim: 24.12.2012).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: İlker USTA (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { asead547694, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {211 - 238}, doi = {}, title = {OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİCİ AHŞAP OYUNCAKLAR}, key = {cite}, author = {USTA, İlker} }
APA USTA, İ . (2019). OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİCİ AHŞAP OYUNCAKLAR. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 211-238. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/547694
MLA USTA, İ . "OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİCİ AHŞAP OYUNCAKLAR". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 211-238 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/547694>
Chicago USTA, İ . "OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİCİ AHŞAP OYUNCAKLAR". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 211-238
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİCİ AHŞAP OYUNCAKLAR AU - İlker USTA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 238 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİCİ AHŞAP OYUNCAKLAR %A İlker USTA %T OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİCİ AHŞAP OYUNCAKLAR %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD USTA, İlker . "OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİCİ AHŞAP OYUNCAKLAR". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 211-238.
AMA USTA İ . OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİCİ AHŞAP OYUNCAKLAR. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 211-238.
Vancouver USTA İ . OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİCİ AHŞAP OYUNCAKLAR. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 238-211.