Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 266 - 277 2019-04-30

GENÇLİĞİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Mehmet CİHANGİR [1] , Salim KÖKSAL [2]

27 39

Bir bölgenin kültürel zenginliği kültürel turizme dönüştürüldüğünde şehrin sosyo-ekonomik yapısını değiştirmektedir. Bu nedenle kültürel varlıklarının iyi bilinmesi, tanıtılması bir yandan şehrin kültürel turizm potansiyelini geliştirirken, diğer yandan da insanlığın aslında ortak mirası sayılan kültürel mirasla ilgili insanların bilgi ve kültürlerini artırmaktadır. Bazı şehirler kültürel miras bakımından önemli potansiyele sahip olmalarına rağmen bu kültür varlıklarının bilinirliği sadece akademik düzeyde veya bölgesel bazda kalmaktadır. Bu durum bir yandan var olan turizm potansiyelinin kullanılamamasına neden olurken, diğer yandan insanlığa mal olmuş kültürel varlıklarla ilgili bilginin yaygınlaşması sağlanamamaktadır. Bu çalışma, gençlerin Osmaniye’nin kültürel varlıklarını ne ölçüde bildiklerini ve sahip çıktıklarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Burada nihai amaç, şehrin bu varlıklarının, sosyo-ekonomik gelişime ne ölçüde katkı sağlayacağının saptanmasıdır. Araştırma kapsamında literatürden faydalanılarak bir anket hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde okuyan yaklaşık 13.000 öğrenci oluşturmaktadır. Anket üniversitede okuyan öğrencilerin 200’üne uygulanmıştır. Anket sonuçları istatistik paket programı vasıtasıyla değerlendirilmiş, bulgulara ulaşılmaya çalışılmıştır. Anket sonucunda Osmaniye’de okuyan gençliğin kendi şehirlerindeki insanlığın ortak mirası kültür varlıklarını yeterince bilmediği veya ziyaret etmediği ve kültürel mirasla ilgili ciddi bilgi eksikleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Osmaniye Kültürel Miras, Kültürel Bilgi, Kültürel Turizm
 • Akkuş, G., Karaca, Ş., Polat, G. (2015). Miras Farkındalığı Ve Deneyimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Keşifsel Bir Çalışma. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (50), 71-81. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/abuhsbd/issue/32944/366040
 • Ayaz, N., Apak, Ö., Batı, T. (2016). Yöneticilerin Kültür Turizmi Algısı: Safranbolu Destinasyonu Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 84-96. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tdtad/issue/30336/327417
 • Demirbulat G., Ö., Saatçi, G., Avcukurt, C. (2015). Bursa’nın Somut Kültürel Varlıklarına Yönelik Öğrencilerin Algıları: Harmancık MYO Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi. Sayı 12 Ocak 2015, 62-86.
 • Karip, F. (2014). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Kültürel Mirası Koruma Bilincinin İncelenmesi. Ulakbilge, 2 (3), s.49-68.
 • Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın Alfa Güvenirlik Katsayısı, Journal of Mood Disorders (JMOOD), 6(1):47-48
 • Köroğlu, Ö., Ulusoy, Yıldırım, H., Avcıkurt, C. (2018). Kültürel Miras Kavramına İlişkin Algıların Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 5 (1), 98-113. Retrieved fro http://dergipark.gov.tr/touraj/issue/37924/356989
 • Nayim, Y. S. (2017). Bartın İli Kapısuyu Köyü’ndeki Yerel Halk, Ziyaretçiler ve Yöneticilerin Sürdürülebilir Turizm Planlamasına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi, GÜSBEED, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8(19), 137-153.
 • Okuyucu, A., Somuncu M., (2012). Kültürel Mirasın Korunması ve Turizm Amaçlı Kullanılmasında Yerel Halkın Algı ve Tutumlarının Belirlenmesi: Osmaneli İlçe Merkezi Örneği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 4 (1), 37-51. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aucevrebilim/issue/40116/477227
 • Osmaniye İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı http://www.dogaka.gov.tr/Icerik/Dosya/www.dogaka.gov.tr_ 518_ OY1P79OK_Osmaniye-il-Turizm-Stratejisi-Eylem-Plani.pdf (Erişim tarihi 15.10.2018).
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.), Boston:Allyn and Bacon.
 • Tıraş, M., Besnek, F. (2017). Osmaniye İli’nin Turizm Potansiyeli. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2): 757-777.
 • Yılmaz, Ş., Akkuş, G., Şahbudak, E., Işkın, M. (2017). Kültürel Miras Farkındalığı: Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Çalışması. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 9 (16), 86-100. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.295701
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet CİHANGİR (Primary Author)
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Salim KÖKSAL (Primary Author)
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { asead550845, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {266 - 277}, doi = {}, title = {GENÇLİĞİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {CİHANGİR, Mehmet and KÖKSAL, Salim} }
APA CİHANGİR, M , KÖKSAL, S . (2019). GENÇLİĞİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 266-277. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/550845
MLA CİHANGİR, M , KÖKSAL, S . "GENÇLİĞİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 266-277 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/550845>
Chicago CİHANGİR, M , KÖKSAL, S . "GENÇLİĞİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 266-277
RIS TY - JOUR T1 - GENÇLİĞİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME AU - Mehmet CİHANGİR , Salim KÖKSAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 266 EP - 277 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi GENÇLİĞİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME %A Mehmet CİHANGİR , Salim KÖKSAL %T GENÇLİĞİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD CİHANGİR, Mehmet , KÖKSAL, Salim . "GENÇLİĞİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 266-277.
AMA CİHANGİR M , KÖKSAL S . GENÇLİĞİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 266-277.
Vancouver CİHANGİR M , KÖKSAL S . GENÇLİĞİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 277-266.