Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 505 - 522 2019-04-30

BİTCOİN PİYASASINA KATILIM EĞİLİMİ: FARKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Mehmet CİHANGİR [1] , Eray BAYSA [2] , Fahrettin SÖKER [3] , Sevim Ezgi EROĞLU [4]

7 16

Araştırmada üniversite öğrencilerinin, mevcut teknolojisiyle birlikte yeni bir para birimi olarak gündeme gelen Bitcoin piyasasına katılım eğilimlerinin ortaya konması ve buna yönelik bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Cumhuriyet Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencilerine bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi seçilirken özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile Bitcoinle daha alakalı olabileceği düşünülen bazı mühendislik fakültelerinden öğrenciler seçilmiştir. Çalışmada örneklem büyüklüğü ana kütleyi yeterince temsil eder büyüklüktedir. Söz konusu örneklemden elde edilen verilerin analizi aşamasında SPSS 21.0 paket programı kullanılarak katılımcıların frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, ölçeklere ilişkin geçerlilik ve güvenirlik analizi yapılmış, ölçekler arasında ilişkinin tespitinde ise korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin Bitcoin hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ancak güncelliği nedeniyle büyük ölçüde ilgilerini çektiği ve işlem yapmaya hazır göründükleri gözlemlenmiştir. 

Bitcoin, Kripto Para, Blok Zincir
 • Bilir, H., ve Çay, Ş. (2016). Elektronik para ve finansal piyasalar arasındaki ilişki. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 21-31.
 • Bohr, J., ve Bashir, M. (2014). Who uses bitcoin? an exploration of the bitcoin community. Twelfth Annual International Conference on, 94-101.
 • Büyüköztürk, Şener (2015), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (Genişletilmiş 21. Baskı), Pegem Akademi, Ankara.
 • Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-Para Bitcoin. Sermaye Piyasası Kurulu, Araştırma Raporu. http://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/1130, Erişim Tarihi: 10 Nisan 2018.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dulupçu, M. A., Yiyit, M., ve Genç, A. G. (2017). Dijital ekonominin yükselen yüzü: bitcoin'in değeri ile bilinirliği arasındaki ilişkinin analizi. Süleymen Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(15), 2241-2258.
 • Gültekin, Y., ve Bulut, Y. (2016). Bitcoin Ekonomisi: Bitcoin Eko-Sisteminden Doğan Yeni Sektörler Ve Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3), 82-92.
 • Kalaycı, Şeref (Ed.) (2010), “SPSS Uygulamalı Çok değişkenli İstatistik Teknikleri (beşinci baskı), Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Khalilov, M. C., Gündebahar, M., ve Kurtulmuşlar, İ. (2017). Bitcoin ile dünya ve Türkiye’deki dijital para çalışmaları üzerine bir inceleme. 19. Akademik Bilişim Konferansı, 1-8.
 • Koçoğlu, Ş., Çevik, Y. E., ve Tanrıöven, C. (2016). Bitcoin piyasalarının etkinliği, likiditesi ve oynaklığı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), 77-97.
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System. https://Bitcoin.org/Bitcoin.pdf, Erişim tarihi: 10 Nisan 2018.
 • Sönmez, A. (2014). Sanal Para Bitcoin. The Turkish Online Journal Of Design, Art And Communication – TOJDAC, 4(3), 1-14.
 • Yazıcıoğlu, Yahşi ve Erdoğan, Samiye (2004), “SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Yelowitz, A., ve Wilson, M. (2015). Characteristics Of Bitcoin Users: An Analysis Of Google Search Data. Applied Economics Letters, 22(13), 1030-1036.
 • https://Blockchain.info/Markets, Erişim tarihi: 27 Nisan 2018.https://tr.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/prices-all/ Erişim tarihi: 27 Nisan 2018.
 • https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/sanal-para-birimine-ilk-o-ulke-geciyor,BNYtMm01EEyShlEOB6Wsqg, Erişim tarihi: 27 Nisan 2018.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet CİHANGİR
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Eray BAYSA
Institution: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, KOYULHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Fahrettin SÖKER
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, TÜRKOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Sevim Ezgi EROĞLU
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Bibtex @research article { asead554625, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {505 - 522}, doi = {}, title = {BİTCOİN PİYASASINA KATILIM EĞİLİMİ: FARKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {CİHANGİR, Mehmet and BAYSA, Eray and SÖKER, Fahrettin and EROĞLU, Sevim Ezgi} }
APA CİHANGİR, M , BAYSA, E , SÖKER, F , EROĞLU, S . (2019). BİTCOİN PİYASASINA KATILIM EĞİLİMİ: FARKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 505-522. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/554625
MLA CİHANGİR, M , BAYSA, E , SÖKER, F , EROĞLU, S . "BİTCOİN PİYASASINA KATILIM EĞİLİMİ: FARKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 505-522 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/554625>
Chicago CİHANGİR, M , BAYSA, E , SÖKER, F , EROĞLU, S . "BİTCOİN PİYASASINA KATILIM EĞİLİMİ: FARKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 505-522
RIS TY - JOUR T1 - BİTCOİN PİYASASINA KATILIM EĞİLİMİ: FARKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME AU - Mehmet CİHANGİR , Eray BAYSA , Fahrettin SÖKER , Sevim Ezgi EROĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 505 EP - 522 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi BİTCOİN PİYASASINA KATILIM EĞİLİMİ: FARKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME %A Mehmet CİHANGİR , Eray BAYSA , Fahrettin SÖKER , Sevim Ezgi EROĞLU %T BİTCOİN PİYASASINA KATILIM EĞİLİMİ: FARKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD CİHANGİR, Mehmet , BAYSA, Eray , SÖKER, Fahrettin , EROĞLU, Sevim Ezgi . "BİTCOİN PİYASASINA KATILIM EĞİLİMİ: FARKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 505-522.