Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 556 - 571 2019-04-30

TÜRKİYE’DE DOLAYLI - DOLAYSIZ VERGİLERİN ADALET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005 SONRASI)

Gufran KIYICI [1]

4 19

Soyut bir kavram olan adaletin vergi sistemlerinde somutlaştırılarak uygulanabilir hale gelmesi için belirli ilkeler, yaklaşımlar ve kanunlardan faydalanılır. Çalışmamızda vergi adaletini sağlamada kullanılan belli başlı ilkeler ve yöntemlere yer verilmiş ve bu çerçevede dolaylı ve dolaysız vergiler ele alınmıştır. Yaklaşık onbeş yıla ilişkin Türk Vergi Sistemi’nde yer alan dolaylı ve dolaysız vergiler kıyaslanarak dolaysız ve dolaylı vergilerin adaleti sağlamadaki başarılı ve başarısız olduğu durumlar ortaya konmuştur. Genel kanı olan dolaysız vergilerin daha adil olduğu görüşünün aksine dolaysız vergilerin de adaleti sağlamada başarısız olduğu yönler ve durumlar anlatılmıştır. Ülkelerin gelişmişliğinin göstergelerinden biri olan dolaysız vergilerin toplam vergiler içindeki payının yüksek olması unsuru Türk Vergi Sistemi’nde de görülmeye başlanmış, dolaysız vergilerin payı artarken dolaylı vergilerin payı azalmıştır.

Adalet, Vergi Adaleti, Dolaylı Vergiler
 • Referans 1 = Akdoğan, A. (2011). Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Referans 2 = Çeçen, A.(1975). Hukukta Norm ve Adalet, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:32, Sayı:1, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/311/2980.pdf - 31.012015.
 • Referans 3 = Çekirdekoğlu, K. (2010). "Vergileme ve Adalet", Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:348, sayfa: 69-77.
 • Referans 4 = Çelik, S. Binnur. Vergilemede Adalet Açısından Türkiye’nin Dolaysız ve Dolaylı Vergileme Politikası, https://www.avekon.org/papers/1564.pdf - 25.03.2019.
 • Referans 5 = Edizdoğan, N. (2000). Kamu Maliyesi 2, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Referans 6 = Eker, A. (2009). Kamu Maliyesi, Birleşik Matbaa, İzmir.
 • Referans 7 = Erginay, A.(1982). Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Referans 8 = Erginay, A. (1990). Kamu Maliyesi, Savaş Yayınları, Ankara.
 • Referans 9 = Genç, Y. ve Recep Y. (2009). "Vergilemede Adalet Ve Etkinlik İlişkisi", Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:338, Sayfa: 34-40.
 • Referans 10 = Güriz, A. (1990). Adalet Kavramı, Anayasa Yargısı Dergisi, Cilt: 7, http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg7/adnan.pdf - 23.01.2015
 • Referans 11 = Işık, A., H. Yıldız, T. Gürdal, N. Altun, N. Karaca, F. Aygen, T. Peran (2004), Kamu Maliyesi, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
 • Referans 12 = Nadaroğlu, H.(1996). Kamu Maliyesi Teorisi, Beta Basın Yayım Dağıtım, İstanbul. Referans 13 = Orhaner, E. (2000). Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Referans 14 = Pehlivan, O. (2011). Vergi Hukuku, Murathan Yayınevi, Trabzon.
 • Referans 15 = Savaş, A. (2009). "İktisadi, Sosyal ve İdari Açıdan Vergileme İlkeleri", Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:335, Sayfa: 179-188.
 • Referans 16 = Soğukpınar, G. (2009). Vergilemede Adalet Kavramının Sosyo-Ekonomik Analizi: Türkiye Örneği, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Referans 17 = https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/GBG1.htm - Erişim 30.03.2019
 • Referans 18 = http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2018/12/DISK-AR-2019-Asgari-U%CC%88cret-Raporu-SON-1-Aralik-2018.pdf - Erişim 11.04.2019
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-3612-5978
Author: Gufran KIYICI (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { asead557033, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {556 - 571}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE DOLAYLI - DOLAYSIZ VERGİLERİN ADALET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005 SONRASI)}, key = {cite}, author = {KIYICI, Gufran} }
APA KIYICI, G . (2019). TÜRKİYE’DE DOLAYLI - DOLAYSIZ VERGİLERİN ADALET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005 SONRASI). Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 556-571. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/557033
MLA KIYICI, G . "TÜRKİYE’DE DOLAYLI - DOLAYSIZ VERGİLERİN ADALET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005 SONRASI)". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 556-571 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/557033>
Chicago KIYICI, G . "TÜRKİYE’DE DOLAYLI - DOLAYSIZ VERGİLERİN ADALET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005 SONRASI)". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 556-571
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE DOLAYLI - DOLAYSIZ VERGİLERİN ADALET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005 SONRASI) AU - Gufran KIYICI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 556 EP - 571 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi TÜRKİYE’DE DOLAYLI - DOLAYSIZ VERGİLERİN ADALET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005 SONRASI) %A Gufran KIYICI %T TÜRKİYE’DE DOLAYLI - DOLAYSIZ VERGİLERİN ADALET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005 SONRASI) %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD KIYICI, Gufran . "TÜRKİYE’DE DOLAYLI - DOLAYSIZ VERGİLERİN ADALET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005 SONRASI)". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 556-571.