Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 548 - 555 2019-04-30

SOSYAL MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİLERİ

Zeynep ŞENTÜRK DIZMAN [1]

13 53

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet kullanımı hızlı bir şekilde artmıştır. İnternetle
birlikle sosyal medya kullanımı günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Sosyal medya; bireylerin
başka kişilerle bağlantıda oldukları ve kendilerini ifade ettikleri sanal bir ortamdır. Yeni iletişim araçlarının
özellikle akıllı telefonların gelişim göstermesi, sosyal medya kullanımını daha da arttırmış ve kişiler arası
iletişim kopukluklarına neden olmuştur. Etkileşim odaklı olan sosyal medya, kişiler arası iletişimin sanal
ortamlara taşınmasına yol açmıştır. Sosyal medyanın olumsuz etkileri literatürde tartışılan önemli konular
arasındadır. İkili ilişkilerin en önemlilerinden biri olan evlilik kurumunda da sosyal medyanın eşler arasındaki
olumsuz etkileri gözlemlenebilir boyuta ulaşmıştır. Bu makalede, sosyal medya kullanımının boşanma
üzerindeki etkileri incelenmektedir.

sosyal medya, evlilik, boşanma
 • Aktaş, M & Çopur, Z. (2018). Sosyal Medya Kullanımının Eşler Arasındaki Strese Etkisi,International Journal Of Education Technology and Scientific Researches Issue 6, pp.142-153. http://www.ijetsar.com/download/article-file/571933. Erişim: 11.04.2019.
 • Akçay, H. (2011). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı:Gümüşhane Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi33,137-161.https://www.academia.edu/2435943/_Kullanımlar_ve_Doyumlar_Yaklaşımı_Bağlamında_Sosyal_Medya_Kullanımı_Gümüşhane_Üniversitesi_Üzerine_Bir_Araştırma_Erişim: 02.04.2019.
 • Cerrah, L. (2016). Sosyal Medya ve Bazı Kurumsal Etkileşimler ve Sosyal Medyaya EleştirelYaklaşım, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20(4):1393-1414.http://dergipark.gov.tr/download/article-file/265461. Erişim: 21.04.2019.
 • Ekşi, Z. (2018). Siber @ldatma. Oktik, N., Reşitoğlu, Ü., H (Ed.). Aileyi Anlamak: DisiplinlerArası Yaklaşım 1. Baskı. 207-231. Ankara: Nobel.
 • Kama, S. (2013). Evlilik Kurumunun Tanımı-Türleri ve Tarihsel Gelişimi: Hukuk TarihindeGenel Olarak Evlenme ve Kadının Durumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiMecmuası 71(1), 673-708. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/97781. Erişim:19.04.2019.
 • Kırık, A.M. (2012). Arap Baharı Bağlamı’nda Sosyal Medya-Birey Etkileşimi ve ToplumsalDönüşüm, 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum 1(3):87-98.http://dergipark.gov.tr/download/article-file/59580. Erişim: 25.03.2019.
 • Öngören, S. (2017). Boşanma ve Boşanmanın Erken Çocukluk Dönemi Çocuklar ÜzerindekiEtkileri, Uluslararası Eğitim Bilimler Dergisi 4(13): 73-87.http://www.inesjournal.com/Makaleler/808907670_04-id-1497.pdf. Erişim:22.03.2019.
 • T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. (2013). Türkiye’de AileYapısı Araştırması Tespitler ve Öneriler (TAYA) Araştırma ve Sosyal Politika Serisi07 Birinci Basım, 2014, İstanbul.https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/31612/mod_resource/content/0/taya2013trk.pdf. Erişim: 10.04.2019.
 • Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) http://www.tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=evlenmek&ayn=tam. Erişim:02.04.2019.
 • Tüzer, V. (2011). İnternet, Siberseks ve Sadakatsizlik Internet, Cybersex and Infidelity,Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Psychiatry) 3(1), 100-116.http://www.cappsy.org/archives/vol3/no1/cap_03_05.pdf. Erişim: 11.03.2019.
 • Üçok C, Mumcu A & Bozkurt G. (2006). Türk Hukuk Tarihi, Turhan Kitabevi, Ankara.Zare, B. (2011). Review of studies on infidelity, 3rd International Conference on AdvancedManagement Science IPEDR vol.19 IACSIT Press, Singapore.http://www.ipedr.com/vol19/34-ICAMS2011-A10054.pdf. Erişim: 11.04.2019.
 • Zizek, S. (2003). Sanalın Gerçekliği. Çeviri: Çiçek Üşümezgezer.https://yersizseyler.wordpress.com/2017/08/09/gorcul-olanin-gercekligi-altyazi-cevirisi/ Erişim: 16.04.2019.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-8558-3169
Author: Zeynep ŞENTÜRK DIZMAN (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @other { asead557226, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {548 - 555}, doi = {}, title = {SOSYAL MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {ŞENTÜRK DIZMAN, Zeynep} }
APA ŞENTÜRK DIZMAN, Z . (2019). SOSYAL MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİLERİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 548-555. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/557226
MLA ŞENTÜRK DIZMAN, Z . "SOSYAL MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİLERİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 548-555 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/557226>
Chicago ŞENTÜRK DIZMAN, Z . "SOSYAL MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİLERİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 548-555
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİLERİ AU - Zeynep ŞENTÜRK DIZMAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 548 EP - 555 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi SOSYAL MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİLERİ %A Zeynep ŞENTÜRK DIZMAN %T SOSYAL MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİLERİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD ŞENTÜRK DIZMAN, Zeynep . "SOSYAL MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİLERİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 548-555.