Year 2015, Volume 2, Issue 3, Pages 25 - 44 2017-06-16

RUSYA FEDERASYONU’NUN SİYASAL REJİMİNİN ADLANDIRILMASI ÜZERİNE

Osman AĞIR [1]

134 1622

Demokrasinin uygulanabilmesine olanak veren ve günümüzde yaygın olan siyasal sistemler; meclis hükümeti sistemi, parlamenter sistem, başkanlık ve yarı başkanlık sistemi olarak sınıflandırılmaktadır. Sovyetler Birliği’nin tek parti hâkimiyetindeki totaliter rejiminden sonra 1991 yılında bağımsız bir ülke olarak ortaya çıkarak 1993 yılında yeni bir anayasa yapan Rusya Federasyonu’nun kurmuş olduğu rejimin adlandırılması noktasında siyaset bilimciler görüş birliğine varabilmiş değillerdir. Bu sistemi kimileri yarı başkanlık, kimileri başkanlık, kimileri de bu iki sistemin birleşiminden oluşmuş şahsına münhasır bir sistem olarak adlandırmaktadır. Rusya’nın siyasal rejiminin adlandırılmaya çalışıldığı bu makalede, siyasal rejim kavramı ve halk egemenliğine dayalı siyasal rejimler açıklanarak, Rusya Federasyonu’nun yasama, yürütme ve yargı organlarının oluşum ve görevlerine yer verilmiştir.  

Rusya Federasyonu, Siyasal Rejim, Başkanlık
  • KAYNAKÇA Aarrevaara, T. (1999). “Restructuring Civil Service in Russian Public Administration”. http:// unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc / unpan003983. pdf, Erişim Tarihi: 17.05.2012 Aleskerli, A. (2005). “Rusya Federasyonu Anayasası”. www.anayasa. gen.tr /rusya.htm; Erişim Tarihi: 07.11.2010 Arslan, R. (2001). Siyasi Sistem Önerisi Türkiye Tipi Başkanlık Sistemi, Bursa: Vipaş Aş. Yayını, Yayın No: 56 Atasoy, E. (2011). Demografi, Jeopolitik ve Etnoğrafya Işığında Rusya, Bursa: MKM Yayıncılık Başlar, K. (2010). “Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesinden İzlenimler”, http://www.anayasa.gen.tr/baslar-rusya-aym.pdf, Erişim Tarihi: (27.05.2010) Berşinsky, L. (2011). Tak Gavaril Putin, O Rossii, O Politike, O Zakonox, O Sebe, O Narode, O Vselennoy, Moskvo: Eksmo Buran, H.&e Mustafa Ö. (2008). “Türk Cumhuriyetlerinde Uygulanan Hükümet Sistemlerinin Yeniden Adlandırılması Üzerine: Bu sistemler Başkanlık Sistemi mi Yoksa Yarıbaşkanlık Sistemi mi?” 6. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi İçin Hazırlanan Bildiri, ss.890-894 Buran, H. (2009). “Siyasal Rejim Sınıflamalarının Yeniden Gözden Geçirilmesi Üzerine”, Sü- leyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Y.2009, C.14, S.1, s.69-97 Çağırıcı, M. (2012). “Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa”, Politika Dergisi, http://www.politikadergisi.com/okur-makale/baskanlik-sistemi-ve-yeni-anayasa, Erişim Tarihi: 01.07.2013 Çam, E. (2002). Siyaset Bilimine Giriş, İstanbul: Der Yayınları Çelebi, A. (2013). Rusya’nın Putin’inden; Putin’in Rusya’sına, Kültür Ocağı Vakfı Stratejik Araş- tırmalar Kürsüsü Demografiçeskiy Ejegodnik Russii, (2010). s:25,46, Moskva: Federalnaya Slujba Gasudarstvennoy Statistiki (ROCCTAT) Darlington, R. (2008). “A Short Guide to The Russian Political System” www. Rogerdarlington. co.uk/Russianpoliticalsystem, E. Tarihi: 24.05.2013 Durgun, Ş. (1999). Parlamenter Yapılar ve Parlamenterlerin Temsil Gücü, Ankara: Nobel Yayınları Gözübüyük, A. Ş. (2004). Anayasa Hukuku, 13. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, Hazır, H. (2004). Anayasa Hukuku, Ankara: Alter Yayınları, 3. Bası Hekimoğlu, A.N. (2007). Rusya’nın Dış Politikası 1, Ankara : Vadi Yayınları Kagarlitsky, B. (2008). Bugünkü Rusya: Neoliberalizm, Otokrasi ve Restorasyon, Çev. Fatma-Serdar Arıkan, İstanbul: İthaki Yayınları Kalaycıoğlu, E. (1984). Çağdaş Siyasal Bilim-Teori-Olgu ve Süreçler, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım Karatepe, S. (2005). “Başkanlık Sisteminin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi” Türkiye’de Siyasal Hayat, 1. Cilt, Ed: Selahaddin Bakan, Adnan Küçük ve Ahmet Karadağ, İstanbul: Aktüel 44 Sayı : 3 Yıl: 2015 Yayınları Mangott, G. (2001). ”Dizlerinin Üzerine Çöken Dev: Rusya’nın Küresel Rolü Üzerindeki Yapısal Kısıtlamalar, s;65-91 Kadim Komşumuz Yeni Rusya, Haz. Yılmaz Tezkan, Ülke Kitapları:9 Mikail, E. H. (2007). Rus Dış Politikası ve Yeni Çar Putin, IQ Yayıncılık Nichol, J. (2012). “Russian Political, Economic, and Security Issues and U.S. Interests”, Congressional Research Service, www.fas.org/sgp/ crs/row /RL33407.pdf Erişim: 09.07.2012 Odyakmaz, Z. vd. (2008). Anayasa Hukuku- İdare Hukuku, İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağı- tım Onay, Y. (2002). Rusya ve Değişim, Ankara: Nobel Yayınları RF Federal Ministries, “RF Federal Ministries”, http://state.rin.ru/cgi-bin/main _e.pl? r= 68, Eri- şim Tarihi: 27.05.2013, The Constitution of the Russian Federation,1993, Shukurow, T. (2003). Hükümet Sistemlerinin Çeşitli Açılardan Değerlendirilmesi ve Bu Değerlendirme Işığında 1993 Tarihli Rusya Federasyonu Anayasasının Getirdiği Hükümet Sistemi, Ankara Üniversitesi, SBE, Yayınlanmamış Y. L. Tezi, www.acikarsiv.ankara.edu.tr, http://www.rusyadayiz.biz/siyasalyapi.htm, Erişim Tarihi: 17.04.2013
Journal Section Article
Authors

Author: Osman AĞIR

Dates

Publication Date: June 16, 2017

Bibtex @research article { assam358455, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi ASSAM}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {25 - 44}, doi = {}, title = {RUSYA FEDERASYONU’NUN SİYASAL REJİMİNİN ADLANDIRILMASI ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {AĞIR, Osman} }
APA AĞIR, O . (2017). RUSYA FEDERASYONU’NUN SİYASAL REJİMİNİN ADLANDIRILMASI ÜZERİNE. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 2 (3), 25-44. Retrieved from http://dergipark.org.tr/assam/issue/32282/358455
MLA AĞIR, O . "RUSYA FEDERASYONU’NUN SİYASAL REJİMİNİN ADLANDIRILMASI ÜZERİNE". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2017): 25-44 <http://dergipark.org.tr/assam/issue/32282/358455>
Chicago AĞIR, O . "RUSYA FEDERASYONU’NUN SİYASAL REJİMİNİN ADLANDIRILMASI ÜZERİNE". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2017): 25-44
RIS TY - JOUR T1 - RUSYA FEDERASYONU’NUN SİYASAL REJİMİNİN ADLANDIRILMASI ÜZERİNE AU - Osman AĞIR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 44 VL - 2 IS - 3 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi RUSYA FEDERASYONU’NUN SİYASAL REJİMİNİN ADLANDIRILMASI ÜZERİNE %A Osman AĞIR %T RUSYA FEDERASYONU’NUN SİYASAL REJİMİNİN ADLANDIRILMASI ÜZERİNE %D 2017 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD AĞIR, Osman . "RUSYA FEDERASYONU’NUN SİYASAL REJİMİNİN ADLANDIRILMASI ÜZERİNE". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 3 (June 2017): 25-44.
AMA AĞIR O . RUSYA FEDERASYONU’NUN SİYASAL REJİMİNİN ADLANDIRILMASI ÜZERİNE. ASSAM-UHAD. 2017; 2(3): 25-44.
Vancouver AĞIR O . RUSYA FEDERASYONU’NUN SİYASAL REJİMİNİN ADLANDIRILMASI ÜZERİNE. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2017; 2(3): 44-25.