Year 2018, Volume 5, Issue 12, Pages 1 - 9 2018-12-27

POTANSİYEL GİRİŞİMCİ KADINLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

ESRA ÇIKMAZ [1]

57 145

Gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, potansiyel kadın girişimcilerin gelişimini destekleyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve Gaziantep’teki 40 kadın girişimciyle görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 2018 yılının Ocak- Şubat ayında gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin sonucunda, 78 ifade elde edilmiştir. İfadelerin değerlendirilmesi amacıyla elde edilen verileri derinlemesine incelemek ve geçerli çıkarımlar/temalar elde edebilmek için nitel veri toplama tekniklerinden birisi olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, potansiyel kadın girişimcilerin gelişimini destekleyen faktörler, kurumsal, sosyal ve çevresel destek faktörleri olmak üzere toplam 3 başlık olarak belirlenmiştir.

 

: kadın girişimci, destek faktörleri
  • Alpşahin, U. (2011). Kadın Girişimcilerin Başarı Faktörleri: Farklılık Yaratan Stratejilerin Çözümlenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi: Çanakkale.Berg, B, L. (2001). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.
  • Carree, M. and Thurık, R. (2003): “The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth”, Handbook of Entrepreneurship Research, Kluwer Academic Publishers, Boston.Carter, S. and Cannon, T. (1988). Female Entrepreneurs, A Study of Female Business Owners; Their Motivations, Experiences and Strategies for Success, Department of Employement Research Paper, No. 65, London: HMSOCasson, M. (1990). Entrepreneurship, Vermont: Edward Elgan Publishing Limited.Çıkmaz, E.(2017). Kadın Girişimciliğin Geliştirilmesinde Kamu Kurum ve Kuruluşların Destekleri ile Destek Sağlama Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Gaziantep İlinde Bir Uygulama, Yayımlanmış Doktora Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Gaziantep.İbicioğlu, H., Baysal, H ve Özkul, A,S(2008). The Role Of High Education İn Entrepreneurship Training İn Respect Of Transition Economies: Albania Sample, Epoka University Center for European Studies, http://ces.epoka.edu.al/icme/Role_High_Education_Entrepreneurship.Krueger, F.N. and Brazeal, D.B. (1994): “Entrepreneurial Potential and Potential Entrepreneurs”, Entrepreneurship Theory and Practice, 18 (3): 91-104.Orhan, M. and Scott, D. (2001): “Why Women Enter into Entrepreneurship: An Explanatory Model”, Women in Management Review, 6 (5): 232-247.Özdemir,A.A.(2010).Potansiyel Olan Girişimci Kadınların motivasyon Faktörleri ve Eskişehir’de Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi, 10 (1), 117-139
  • Palaz, S. ve Turgut, P. (2009). “Kadın Girişimcilerin Kişisel ve İş Yaşamına İlişkin Özellikleri, Motivasyonları Ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma Örneği.” Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 4(1): 99-115.Tekin M. (2004). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. Ankara: Damla Ofset.Wennekers, S. and Thurık, R.(1999): “Linking Entrepreneurship and Economic Growth”, Small Business Economics, 13 (1): 27-29.
  • Yetim, N. (2002). “Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin Örneği”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2 (2): 77-90.
  • Yıldırım, İ. ve Çıkmaz, E.(2016). “Kadın Girişimcilerin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Destek Alma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar: Gaziantep İlinde Nitel Bir Değerlendirme.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(47): 977-985.
  • Zahra, S. and Dess, G.G. (2001). “Entrepreneurship as a Field of Research: Encouraging Dialogue And Debate”, Academy of Management Review, 26 (1): 8-11.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Article
Authors

Author: ESRA ÇIKMAZ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 27, 2018

Bibtex @research article { assam404119, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi ASSAM}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {1 - 9}, doi = {}, title = {POTANSİYEL GİRİŞİMCİ KADINLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ÇIKMAZ, ESRA} }
APA ÇIKMAZ, E . (2018). POTANSİYEL GİRİŞİMCİ KADINLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 5 (12), 1-9. Retrieved from http://dergipark.org.tr/assam/issue/41741/404119
MLA ÇIKMAZ, E . "POTANSİYEL GİRİŞİMCİ KADINLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 5 (2018): 1-9 <http://dergipark.org.tr/assam/issue/41741/404119>
Chicago ÇIKMAZ, E . "POTANSİYEL GİRİŞİMCİ KADINLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 5 (2018): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - POTANSİYEL GİRİŞİMCİ KADINLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA AU - ESRA ÇIKMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 5 IS - 12 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi POTANSİYEL GİRİŞİMCİ KADINLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA %A ESRA ÇIKMAZ %T POTANSİYEL GİRİŞİMCİ KADINLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 5 %N 12 %R %U
ISNAD ÇIKMAZ, ESRA . "POTANSİYEL GİRİŞİMCİ KADINLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 5 / 12 (December 2018): 1-9.
AMA ÇIKMAZ E . POTANSİYEL GİRİŞİMCİ KADINLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. ASSAM-UHAD. 2018; 5(12): 1-9.
Vancouver ÇIKMAZ E . POTANSİYEL GİRİŞİMCİ KADINLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2018; 5(12): 9-1.