Year 2018, Volume 5, Issue 12, Pages 44 - 55 2018-12-27

BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK SONUÇLAR

MEHMET KARA [1] , GİZEM ERÇELİK [2]

48 202

Bu çalışmada, 2008 küresel kriz sonrası ekonomi literatüründe ve politika uygulamalarında gündeme gelen bankacılık sektörü kredi büyümesi ile ekonomik büyüme ilişkisi 2008:01-2018:05 dönemi aylık veriler kullanılarak Türkiye için analiz edilmiştir. Çalışmada Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen kısıtlanmamış hata düzeltme modeli (UECM) ve sınır testi yaklaşımı uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, hem uzun hem de kısa dönemde bankacılık sektörü kredi büyümesinin ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hata düzeltme terimi katsayısı kısa dönemde beklenildiği gibi negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Elde edilen bulgular, Türkiye’de bankacılık sektörü kredi büyümesinin ekonomik büyümeyi desteklediğini kanıtlar niteliktedir.
Ekonomik Büyüme, Bankacılık Sektörü Kredisi, Türkiye, ARDL Sınır Testi
  • Akel, V. & Gazel, S. (2014). “Döviz Kurları ile BIST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir Ardl Sınır Testi Yaklaşımı.” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44: 23-41.
  • Akpansung, A.O. & Babalola, S.J. (2011). “Banking Sector Credit and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Investigation.” CBN Journal of Applied Statistics, 2(2): 51-62.
  • Anthony, O. (2012). “Bank Savings and Bank Credits in Nigeria:Determinants and Impact on Economic Growth.” International Journal of Economics and Financial Issues, 2 (3): 357-372.
  • Aslan, Ö. & Korap, H. L. (2006). “Türkiye’de Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisi.” Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17: 1–20.
  • Bagehot, W. (1873). Lombard Street. Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1873.
  • Barth, R. M. & Calari, C. (2006). “Financial Sector Development and Expanded Access to Credit.” High Level Commission on the Legal Empowerment of The Poor, Washington D.C.
  • Branch, S. Cooper, Y. & Moxey, M. (2015). “An Empirical Analysis of the Nexus between Private Sector Credit, Economic Growth, Government Expenditure, Interest Rate and Inflation: Case of the Bahamas (1989-2014).” The Central Bank of the Bahamas.
Primary Language tr
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0001-5572-2404
Author: MEHMET KARA (Primary Author)
Institution: Mustafa Kemal Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7667-2992
Author: GİZEM ERÇELİK
Institution: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 27, 2018

Bibtex @research article { assam456880, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi ASSAM}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {44 - 55}, doi = {}, title = {BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK SONUÇLAR}, key = {cite}, author = {KARA, MEHMET and ERÇELİK, GİZEM} }
APA KARA, M , ERÇELİK, G . (2018). BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK SONUÇLAR. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 5 (12), 44-55. Retrieved from http://dergipark.org.tr/assam/issue/41741/456880
MLA KARA, M , ERÇELİK, G . "BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK SONUÇLAR". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 5 (2018): 44-55 <http://dergipark.org.tr/assam/issue/41741/456880>
Chicago KARA, M , ERÇELİK, G . "BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK SONUÇLAR". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 5 (2018): 44-55
RIS TY - JOUR T1 - BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK SONUÇLAR AU - MEHMET KARA , GİZEM ERÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 55 VL - 5 IS - 12 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK SONUÇLAR %A MEHMET KARA , GİZEM ERÇELİK %T BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK SONUÇLAR %D 2018 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 5 %N 12 %R %U
ISNAD KARA, MEHMET , ERÇELİK, GİZEM . "BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK SONUÇLAR". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 5 / 12 (December 2018): 44-55.
AMA KARA M , ERÇELİK G . BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK SONUÇLAR. ASSAM-UHAD. 2018; 5(12): 44-55.
Vancouver KARA M , ERÇELİK G . BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK SONUÇLAR. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2018; 5(12): 55-44.