Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi


Prof. Dr. Hamit Okur, Medeniyet Üniversitesi


Prof. Dr. Hanifi Aslan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi


Prof. Dr. Veysel Bozkurt, İstanbul Üniversitesi


Prof. Dr. Yusuf Özertürk, Kartal Arş. Hastanesi


Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Marmara Üniversitesi


Prof. Dr. Mehmet Zelka, Üsküdar Üniversitesi


Prof. Dr. İskender Pala, Kültür Üniversitesi


Prof. Dr. Rahmi Güçlü, Yıldız Teknik Üniversitesi


Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Gaziantep Üniversitesi