Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 35 - 45 2018-12-25

EVALUATION OF SOME URBAN EQUIPMENT ELEMENTS USED IN URBAN SPACES IN ERZURUM CITY IN TERMS OF THEIR ERGONOMICS AND ANTHROPOMETRICS
ERZURUM’DA KENTSEL MEKÂNLARDA KULLANILAN BAZI KENT DONATI, ZEMİN VE BİTKİSEL ELEMANLARININ ERGONOMİK VE ANTOPOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ1

Elif AKPINAR KÜLEKÇİ [1]

30 278

This study was carried out over five different urban spaces (City center, University, Yenişehir, Yıldızkent and Kayakyolu) in Erzurum city centre. In this context, pavements, pedestrian sidewalks, bicycle lanes and runways, stairs, ramps, lighting elements, seating elements, playgrounds, information communication boards, garbage cans, plant and solid non-living surrounding elements were evaluated. Then, for each urban space, various criteria such as the materials used, height, width and slope of the sites, material types, location, surface area were evaluated. In the evaluation, scores ranged from 0 (inefficient) through 1 (not fully efficient and needing improvement) and 2 (efficient). When the scoring table and percentage values were examined, the highest values were found in the University and the lowest values were observed in Kayakyolu and Yenişehir districts.With this study, the suitability of structural and plant equipment elements used in urban spaces were evaluated in terms of urban landscape, ergonomic and anthropometric measurements. For this purpose, as the result of the observations, examinations and evaluations conducted in the field, wrong and true applications and solutions proposala tried to be determined in the study.

Bu çalışma Erzurum iline bağlı beş farklı kentsel mekânda (Kent merkezi, Üniversite, Yenişehir, Yıldızkent ve Kayakyolu) yürütülmüştür. Bu kapsamda kaldırımlar, yaya, bisiklet ve koşu yolları, merdivenler, rampalar, aydınlatma elemanları, oturma elemanları, çocuk oyun alanları, bilgi iletişim levhaları, çöp kutuları, bitkisel ve yapısal çevreleme elemanları incelenmiştir. Daha sonra her bir kentsel mekân için, kullanılan malzeme ve alanın yükseklik, genişlik, eğim, malzeme çeşitleri, konum, kapladığı alan gibi çeşitli kriterleri değerlendirilmiştir. Değerlendirmede, 0: yetersiz,1: tam yeterli değil, geliştirilmesi gerek ve 2: yeterli olmak üzere üç farklı puanlama sistemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda yapılan puanlama tablosu ve yüzdelik değerler incelendiğinde, genellikle en yüksek değerler Üniversitede olurken en düşük değerler  ise Kayakyolu ve Yenişehir semtinde gözlemlenmiştir. Bu çalışma ile kentsel mekânlarda kullanılan, yapısal ve bitkisel donatı elemanlarının kent peyzajı ve ergonomik ve antropemetrik ölçüler açısından uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu amaçla alanda yapılan gözlem, inceleme ve değerlendirmeler sonucu, yapılan yanlış ve doğru uygulamaların neler olduğu ve yanlış uygulamalara yönelik çözüm önerilerinin neler olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır.

  • KAYNAKLARAlpagut. Z. (2005). Kamu Mekanlarında Kent Mobilyalarından Bilgilendirme, Yönlendirme ve İşaretlendirme Elemanlarının İrdelenmesi: Taksim Örneği.Altuğ, İ. (2006). Kentsel Dış Mekanlara Yönelik Yapısal Uygulamalardan; Drenaj, Sulama, Aydınlatma ve Döşeme Çalışmalarının Konak Meydanı ve Çevresi Düzenlemesi Örneğinde İrdelenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 287 s. Altunkasa, M.F. (1998). Peyzaj Mühendisliği. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 123, Ders Kitapları Yayın No: A-36, Adana, 367s.Anonim (2008). İş Etüdü Yönetim Bilgisi İş Etüdünün Temelleri, Milli Prodüktive Merkezi Yayınları, 1:125-127.Bakan, K. ve G. Konuk (1987). Türkiye’de Dış Mekânların Düzenlenmesi, TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.Celbiş, Ü. (2001). Ürün Kullanıcı İlişkileri Bağlamında Kent Mobilyaları ve İşlevleri. Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü. I.Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu, İstanbul.Güler Ç. (1997). Ergonomiye Giriş. Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi. No:45Gülgün, B. ve B. Türkyılmaz (2001). Peyzaj Mimarlığında ve İnsan Yaşamında Ergonominin Yeri-Önemi ve Bornova Örneğinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt (vol.): 38, no: 2-3, İzmir, 164 s. Güleç E (2006). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu. Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları. Ankara.Gülgün, B., Altuğ, İ., (2006). İzmir Kıyı Bandı Uygulamalarında Ergonomik Standartlara Uygunluğun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43(1):145-156 ISSN 1018-8851.Güney, A., Ü. Erdem, B. Zafer, Ş. Hepcan (1996). Peyzaj Konstrüksiyonu (Donatı Elemanları), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 514, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Kitabı, İzmir, 149 s.Kahraman, C. (1998). Kentsel Mekan Sürekliliği/Süreksizliği ve Güvenlik İhtiyacı İlişkisi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, İstanbul.Karatay, A., Korkut A.B. (2009). Peyzaj Mimarlığı Antropometri İlişkisi: İstanbul Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 6(3), 246-255. Moughtin, C. (1999). Urban Design: Street and Square. Architectural Press, 238.Neufert, E.P. (2002). Neufert. Architects' Data. Third Edition Edited by B. Baiche, N. Walliman. 636, UK.Özkan, M. B. ve E. V. Küçükerbaş, 1995. Mimarlık Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 513, E.Ü.Z.F. Ofset Atölyesi, Bornova-İzmir, ISBN: 975–483–288–9, 142 s.Uzun, G., 1999. Peyzaj Konstrüksiyonu I. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 125, Ders Kitapları Yayın No: 37, Adana, 256 s. Uzun, G., 1997. Peyzaj Konstrüksiyonu II. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 137, Ders Kitapları Yayın No: 42, Adana, 296 s.Uzun, G. (2002). Peyzaj Konstrüksiyonu II, Ç. Ü. Zir. Fak. Genel Yayın No: 137, Ders Kitapları Yayın No: A-42, Adana, 296 s.
Primary Language tr
Subjects Planning and Development
Published Date Aralık 2018
Journal Section Konferans Bildirisi
Authors

Orcid: 0000-0003-2818-8562
Author: Elif AKPINAR KÜLEKÇİ (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ataplanlamavetasarim481648, journal = {ATA Planlama ve Tasarım Dergisi}, issn = {2618-608X}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {35 - 45}, doi = {}, title = {ERZURUM’DA KENTSEL MEKÂNLARDA KULLANILAN BAZI KENT DONATI, ZEMİN VE BİTKİSEL ELEMANLARININ ERGONOMİK VE ANTOPOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ1}, key = {cite}, author = {AKPINAR KÜLEKÇİ, Elif} }
APA AKPINAR KÜLEKÇİ, E . (2018). ERZURUM’DA KENTSEL MEKÂNLARDA KULLANILAN BAZI KENT DONATI, ZEMİN VE BİTKİSEL ELEMANLARININ ERGONOMİK VE ANTOPOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ1. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, 2 (2), 35-45. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataplanlamavetasarim/issue/41536/481648
MLA AKPINAR KÜLEKÇİ, E . "ERZURUM’DA KENTSEL MEKÂNLARDA KULLANILAN BAZI KENT DONATI, ZEMİN VE BİTKİSEL ELEMANLARININ ERGONOMİK VE ANTOPOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ1". ATA Planlama ve Tasarım Dergisi 2 (2018): 35-45 <http://dergipark.org.tr/ataplanlamavetasarim/issue/41536/481648>
Chicago AKPINAR KÜLEKÇİ, E . "ERZURUM’DA KENTSEL MEKÂNLARDA KULLANILAN BAZI KENT DONATI, ZEMİN VE BİTKİSEL ELEMANLARININ ERGONOMİK VE ANTOPOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ1". ATA Planlama ve Tasarım Dergisi 2 (2018): 35-45
RIS TY - JOUR T1 - ERZURUM’DA KENTSEL MEKÂNLARDA KULLANILAN BAZI KENT DONATI, ZEMİN VE BİTKİSEL ELEMANLARININ ERGONOMİK VE ANTOPOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ1 AU - Elif AKPINAR KÜLEKÇİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - ATA Planlama ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 45 VL - 2 IS - 2 SN - 2618-608X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 ATA Planlama ve Tasarım Dergisi ERZURUM’DA KENTSEL MEKÂNLARDA KULLANILAN BAZI KENT DONATI, ZEMİN VE BİTKİSEL ELEMANLARININ ERGONOMİK VE ANTOPOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ1 %A Elif AKPINAR KÜLEKÇİ %T ERZURUM’DA KENTSEL MEKÂNLARDA KULLANILAN BAZI KENT DONATI, ZEMİN VE BİTKİSEL ELEMANLARININ ERGONOMİK VE ANTOPOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ1 %D 2018 %J ATA Planlama ve Tasarım Dergisi %P 2618-608X- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD AKPINAR KÜLEKÇİ, Elif . "ERZURUM’DA KENTSEL MEKÂNLARDA KULLANILAN BAZI KENT DONATI, ZEMİN VE BİTKİSEL ELEMANLARININ ERGONOMİK VE ANTOPOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ1". ATA Planlama ve Tasarım Dergisi 2 / 2 (December 2018): 35-45.