Journal of Physical Education and Sport Sciences
Cover Image
ISSN 1302-2040 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Ataturk University | http://dergipark.gov.tr/atabesbd

508.368

542.834

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin süreli yayın organı olup, bağımsız ve ön yargısız hakemlik ilkesine dayanan bilimsel içerikli, yayın dili Türkçe olan, ulusal, periyodik  hakemli bir dergidir. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır.

Beden Eğimi ve Spor Bilimleri Dergisi (ISSN:1302-2040) Google Scholar dizininde taranmaktadır

Dergi İletişim: atabesbd@atauni.edu.tr

ORCID ID numarası 2017’den sonraki araştırmalarda tüm yazarlar için zorunludur.

https://orcid.org/register. adresinden bir ORCID iD numarası alabilirsiniz.

Journal of Physical Education and Sport Sciences

ISSN 1302-2040 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Ataturk University | http://dergipark.gov.tr/atabesbd
Cover Image

508.368

542.834

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin süreli yayın organı olup, bağımsız ve ön yargısız hakemlik ilkesine dayanan bilimsel içerikli, yayın dili Türkçe olan, ulusal, periyodik  hakemli bir dergidir. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır.

Beden Eğimi ve Spor Bilimleri Dergisi (ISSN:1302-2040) Google Scholar dizininde taranmaktadır

Dergi İletişim: atabesbd@atauni.edu.tr

ORCID ID numarası 2017’den sonraki araştırmalarda tüm yazarlar için zorunludur.

https://orcid.org/register. adresinden bir ORCID iD numarası alabilirsiniz.

Volume 21 - Issue 2 - Jun 2019
 1. AĞRI’DA KAYAK (KAYAKLI KOŞU) VE BAŞARISI
  Pages 7 - 19
  Metin Bayram, Cemil Tuğrulhan ŞAM, Hicran AKPINAR
 2. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 20 - 28
  Mahmut Açak, Meziyet Taşçı
 3. FARKLI SOSYO-EKONOMİK KOŞULLARA SAHİP ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KARŞI İLGİLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 29 - 41
  Selim Asan
 4. GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ PERSONEL GÜÇLENDİRME ALGILARININ İNCELENMESİ
  Pages 42 - 51
  Murat Turan, Orcan Mızrak
 5. HENTBOL ANTRENMANLARININ 10–12 YAŞ ÇOCUKLARDA SÜRAT VE ANAEROBİK GÜÇ GELİŞİMİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 52 - 58
  Dursun Güler
 6. HENTBOL OYUNCULARININ POZİTİF ALGI DÜZEYLERİNİN, ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 59 - 69
  Veysel Temel, Abdulselam Karharman
 7. İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNİN OKUTULMASINDA OKUL İÇİ SPOR TESİS, ARAÇ VE GEREÇLERİN YETERLİLİKLERİ VE MAHALLİ SPOR İMKÂNLARINDAN YARARLANMA DURUMU (NİĞDE ÖRNEĞİ)
  Pages 70 - 80
  Yahya DOĞAR
 8. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIK DURUMLARINA GÖRE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ERZİNCAN ÖRNEĞİ)
  Pages 81 - 88
  ÖZTÜRK AĞIRBAŞ, Yakup Koç, Eser Ağgön, Adem Gün, BÜLENT TATLISU, Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN
 9. SPOR YARALANMALARINDA TEDAVİ SONRASI DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 89 - 96
  Duygu Aksoy