Year 2017, Volume 19, Issue 2, Pages 68 - 77 2017-06-11

SPORDA EGO VE GÖREV YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ (SEGYÖ)’NİN HAKEMLER İÇİN ADAPTASYON ÇALIŞMASI

E. Koray DOĞAN [1] , Serkan ELÇİ [2]

337 0

Bu çalışmanın amacı Duda (1989a, 1992), Duda ve Nicholls (1992) tarafından geliştirilmiş ve daha sonra Toros T. (2004) tarafından Türk sporcular için güvenirlik ve geçerliğinin çalışması yapılan "Sporda Görev ve Ego Yönelimi Ölçeği -SGEYÖ-"nin, spor hakemleri için adaptasyonunun sağlanmasına yönelik geçerlilik güvenirliğinin belirlenmesidir. Hakemler için revize edilen “Sporda Görev ve Ego Yönelimi Ölçeği”, yargıların beş değerlendirme basamağına göre yapıldığı 13 maddeden oluşmakta ve iki alt ölçeği (7 maddesi görev yönelimli hedefler, 6 maddesi ego yönelimli hedefler) içermektedir. Revize edilen bu ölçek; futbol, basketbol ve voleybol branşlarında görev alan toplam 150 bölgesel ve ulusal hakeme uygulanmıştır.

Verilerin analizinde Cronbach Alpha, Pearson korelâsyonyon tekniği ve temel bileşenler faktör analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yapılan faktör analizi sonucunda maddeler orijinal ölçekte olduğu gibi iki faktör altında toplanmakta ve boyutlar ise toplam varyansın %53.19’ini açıklamaktadır. Ölçeğin alt boyutlarına ait madde-test korelâsyonyonları incelendiğinde, maddelerin birbiri ve toplam puan ile anlamlı şekilde ilişkili olduğu görülmüştür. Aynı zamanda ölçeğin yüksek güvenirlik katsayılarına sahip olduğu belirlenmiştir (Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı: Görev yönelimli hedefler .82, ego yönelimli hedefler .83 ve genel .83). Bulgular, sporda görev ve ego yönelimi ölçeğinin hakemler için kullanılabileceğini göstermiştir.

Ego, Görev, Hakem, Psikoloji, Spor
 • Cid L, Pacheco J, Borrego C, Silva C. (2010). Assessment of Achievement Goals in Portuguese Football Referees: Exploring the adaptation of the task and ego orientation in sport questionnaire. The Open Sports Sciences Journal, 3, 87-89.
 • Cox RH. (1995). Sport Psychology: Conceptand Applications. (3rd Edition) Dubuque: Iowa.
 • Duda JL. (1987). Toward a developmental theory of children’s motivation in sport. Journal of Sport Psychology, 9, 130-145.
 • Duda JL. (1989). Goal perspectives, participation and persistence in sport. International Journal of Psychology, 20, 42-56.
 • Duda JL, Chi L, Newton ML, Walling MD, Catley D. (1995). Task and ego orientation and intrinsic motivation in sport. International Journal of Sport Psychology, 26, 40-63.
 • Duda JL, Nicholls JG. (1992). Dimensions of achievement motivation in schoolwork and sport. Journal of Educational Psychology, 84, 290-299.
 • Duda JL, White SA. (1992). Goal orientations and beliefs about the cause of sport success among elite skiers. The Sport Psychologist, 6, 334-343.
 • Nicholls JG. (1984). Achievement motivation: Concepts of ability, subjective experience, task chonice and performance. Psychological Review, 91, 329-346.
 • Nicholls JG, Cheung PC, Lauer J, Pastashnick M. (1989). Individual differences in academic motivation: Perceived ability, goals, beliefs and values. Learning and Individual Differences, 1, 63-84.
 • Pepe H, Filiz K, Pepe K, Can S. (1999). Futbol hakemlerinin hakemlik geçmişleri ve sporculuk geçmişlerinin tutarlı karar vermedeki etkisinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1, 26-33.
 • Toros T. (2001). Elit ve Elit Olmayan Erkek Basketbolcularda Hedef Yönelimi, Güdüsel İklim ve Hedeflerin Özgünlük Güçlük Derecesi Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Toros T., Yetim Ü. (2000). 3.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Sporda görev ve ego yönelimi ölçeğinin Türk sporcuları için uyarlama ön çalışması. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Weinberg RS, Richadson PA. (2008). Başarılı Hakemliğin Psikolojisi. (R Ekmekçi, T Toros Çev.). Denizli: Gültürk Ofset.
Subjects Sport Sciences
Journal Section Makaleler
Authors

Author: E. Koray DOĞAN
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Serkan ELÇİ
Institution: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 11, 2017

Bibtex @research article { ataunibesyo331588, journal = {Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {1302-2040}, address = {Ataturk University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {68 - 77}, doi = {}, title = {SPORDA EGO VE GÖREV YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ (SEGYÖ)’NİN HAKEMLER İÇİN ADAPTASYON ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {DOĞAN, E. Koray and ELÇİ, Serkan} }
APA DOĞAN, E , ELÇİ, S . (2017). SPORDA EGO VE GÖREV YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ (SEGYÖ)’NİN HAKEMLER İÇİN ADAPTASYON ÇALIŞMASI. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19 (2), 68-77. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunibesyo/issue/30688/331588
MLA DOĞAN, E , ELÇİ, S . "SPORDA EGO VE GÖREV YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ (SEGYÖ)’NİN HAKEMLER İÇİN ADAPTASYON ÇALIŞMASI". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 (2017): 68-77 <http://dergipark.org.tr/ataunibesyo/issue/30688/331588>
Chicago DOĞAN, E , ELÇİ, S . "SPORDA EGO VE GÖREV YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ (SEGYÖ)’NİN HAKEMLER İÇİN ADAPTASYON ÇALIŞMASI". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 (2017): 68-77
RIS TY - JOUR T1 - SPORDA EGO VE GÖREV YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ (SEGYÖ)’NİN HAKEMLER İÇİN ADAPTASYON ÇALIŞMASI AU - E. Koray DOĞAN , Serkan ELÇİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 77 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-2040- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Physical Education and Sport Sciences SPORDA EGO VE GÖREV YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ (SEGYÖ)’NİN HAKEMLER İÇİN ADAPTASYON ÇALIŞMASI %A E. Koray DOĞAN , Serkan ELÇİ %T SPORDA EGO VE GÖREV YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ (SEGYÖ)’NİN HAKEMLER İÇİN ADAPTASYON ÇALIŞMASI %D 2017 %J Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P 1302-2040- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD DOĞAN, E. Koray , ELÇİ, Serkan . "SPORDA EGO VE GÖREV YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ (SEGYÖ)’NİN HAKEMLER İÇİN ADAPTASYON ÇALIŞMASI". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 / 2 (June 2017): 68-77.
AMA DOĞAN E , ELÇİ S . SPORDA EGO VE GÖREV YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ (SEGYÖ)’NİN HAKEMLER İÇİN ADAPTASYON ÇALIŞMASI. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 19(2): 68-77.
Vancouver DOĞAN E , ELÇİ S . SPORDA EGO VE GÖREV YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ (SEGYÖ)’NİN HAKEMLER İÇİN ADAPTASYON ÇALIŞMASI. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 19(2): 77-68.