Year 2017, Volume 19, Issue 2, Pages 78 - 88 2017-06-11

2012-2013 SPOR TOTO SÜPER LİG TAKIMLARININ SEZON SONU SIRALAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF THE FACTORS THAT HAVE AN EFFECT ON THE RANKING OF TEAMS AT THE END OF 2012-2013 SPOR TOTO SUPER LEAGUE

Özgür BOSTANCI [1] , Şaban ÜNVER [2] , Menderes KABADAYI [3] , Kenan ŞEBİN [4] , Mehmet İMAMOĞLU [5]

287 0

Bu çalışmanın amacı, 2012-2013 futbol sezonunda Türkiye Spor Toto Süper Liginde mücadele etmiş ve sezon sonundaki lig sıralamasına göre ligin ilk altı ve son üç takımı olmak üzere toplam 9 profesyonel futbol takımının 34 hafta boyunca oynadığı 306 resmi lig maçının şut, pas ve orta sayılarını belirlemek ve lig sıralamasına etkisinin olup olmadığını incelemektir. Çalışmada kullanılan veriler, MATHBALL maç analiz programı kullanarak analiz hizmeti sunan tr.matchstudy.com adlı internet sitesinden izin alınarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 21 paket programı kullanılmış Kolmogorov-Smirnov testi ile normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Gruplar arası istatistikî karşılaştırmalarda Kruskal-Wallis, ikili karşılaştırmalarda ise Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre 9 takımın sezon boyunca toplam 306 müsabakada, maç başına 13,02±5,02 ortalama ile şut çekildiği ve olumlu şutların ortalaması 5,50±2,69 iken olumsuz şut ortalaması 7,52±3,55 olarak hesaplandı. Takımların yaptığı pas sayı incelendiğinde ise 361,20±84,80 ortalama ile oynandığı ve bunların 310,43±81,34 olumlu iken 50,64±10,21 olumsuz pas olduğu belirlendi. Araştırmanın bir diğer parametresi olan orta sayılarında ise ortalama değerlerin sırasıyla 15,30±6,93, 3,15±2,20 ve 12,15±5,64 olduğu tespit edilmiştir. 2012-2013 Spor Toto Süper Lig takımlarının sıralamaya göre toplam “Şut”, “Pas” ve “Orta” değerleri karşılaştırmasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Şut ve pas ortalama sayı değerlerindeki anlamlı farklılıkların ligin ilk üç takımı lehine olduğu görülmüştür. Yani ligin ilk sıralarındaki takımların alt sıralardaki takımlara göre daha fazla şut ve pas yaptıkları tespit edilmiştir. Ancak bu durum orta sayısı değerlerinde farklılık göstermiştir. Yani ligin son üç takımı daha fazla orta değerine sahip olduğu görülmüştür.  Sonuç olarak şut, pas ve orta sayılarının lig sıralamasını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda antrenörlerin bu bilgiyi dikkate alarak oyuncularına gerekli uyarıları yapması ve galibiyete ulaşmak için gerekli taktiksel çalışmalarına yön vermesi açısından önemlidir. Takımların üst sıralarda ligi bitirmeleri için sadece orta değil şut ve pas sayılarını arttırması gerekmektedir.

The purpose of this study is to find out the shot, pass and cross counts of 306 official league competition played in 34 weeks by 9 professional football teams – the first six and the last three teams of Turkey Sport Toto Super League during the 2012-2013 football season – and to examine whether the league ranking has an effect on these counts. The data were obtained in the study by using MATHBALL analysis program with permission from the tr.matchstudy.com website which offers analysis service. SPSS 21 package program was used for the analysis of the data and Kolmogorov-Smirnov test was used to find out whether the data were distributed normally. Kruskal-Wallis was used for statistical comparisons between groups while Mann-Whitney U test was used for paired comparisons. According to the results of the study, it was found that the total mean of shots of 9 teams in 306 competition were 13,02±5,02 per competition and while the mean of positive shots was 5,50±2,69, the mean of negative shots was 7,52±3,55. When the teams were analyzed in terms of passes, the mean of passes was 361,20±84,80 and while 310,43±81,34of these were positive, 50,64±10,21 were negative. In another parameter of the study, the mean cross counts were found as 15,30±6,93, 3,15±2,20 and 12,15±5,64, respectively. Significant differences were found in the total “shot”, “pass” and “cross” values of the 2012-2013 Spor Toto Super League teams in terms of ranking (p<0,05). The significant differences in shot and pass mean counts were found to be in favor of the first three teams. That is, it was found that the teams which have the top in the league were found to have more shots and passes when compared with those with lower places. However, this result was different in terms of the cross count values. That is, it was found that the teams in the last three places of the league were found to have more cross values. As a result, it was found that the counts of shots, passes and crosses had an effect on league’s ranking. Within this context, it is important for trainers to take this information into consideration and thus warn their players and make the required tactical practices. Teams should increase not only the count of crosses, but also the count of shots and passes in order to be able to finish the league in top places.

 • Balyan M, Acar MF. Avrupa futbol şampiyonu fransa’nın taktik açıdan bilgisayar yardımıyla analizi. II. Futbol ve Bilim Kongresi, İzmir, 2000.
 • Bradley PS, Lago-Penas C, Rey E, Dıaz, AG. The effect of high and low percentage ball possession on physical and technical profiles in English FA Premier League soccer matches. Journal of Sports Sciences, 2013; 31(12): 1261-1270
 • Carling C, Williams AM, Reilly T. The Handbook of Soccer Match Analysis. London: Routledge. 2005.
 • Collet, C. The possession game? A comparative analysis of ball retention and team success in European and international football, 2007–2010. Journal of Sports Sciences. 2013;31(2): 123-136.
 • Çakıroğlu M, Işık O, Kızılet A, Şuta C. “2002 FIFA Dünya Kupasının Teknik Analizi”, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı, Antalya, 2002; 224.
 • Doğan AA, Zıvalıoğlu H, Sakallıoğlu F, Türkan M, Bas M. Trabzonspor futbol takımının saha içindeki teknik hareketlerinin analizi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Kongresi Bildirileri, 1998.
 • Dufour W. Computer Assisted Scouting in Soccer, Science and Football (eds T. Reilly, J. Clarys and A. Stibbe), E. & F.N. Spon London, 1993; 160–166
 • Dufour W. Analysis of Duel-type and pass-type Actions of the Match Belgium-Germany. In: Reilly T, Clarys J, Stibbe A, editors Science and Foobal, E. & F. N. Spon, London: 1991;107-117.
 • Eniseler N. Futbolda Sistematik Maç Analizi, Hacettepe Üniversitesi Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1995; 4:24-26. Erdil G. Bozkurt S. İşleğen Ç. Ölçücü B. 2010 Futbol Dünya kupasında ispanya takımının kollektif performansının maçların kazanılmasında etkisi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2013; 4(2): 5-12.
 • Göral K. Son şampiyon Alman Milli Takımının 2014 FIFA Dünya Kupası performansının analizi. Internatıonal Journal of Human Sciences, 2015; 12(1): 1107-1117.
 • Göral K. Futbolda performansın temel belirleyicilerinden biri: topa sahip olma (Fifa U-20 Dünya Kupasının Analizi). Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi (UHBAB) 2015;4(13): 123-130.
 • Göral K. Passing success percentages and ball possession rates of successful teams in 2014 fıfa world cup. International Journal of Science Culture and Sport, 2015;3(1): 86-95.
 • Göral K, Saygın Ö. 2012 FIFA futsal dünya kupasının analizi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2014; 6(1). Hughes M, Lewis M. A Comparative Analysis of Attacking Patterns of Play in 1986 World Cup For Association Football. Science and Footboll I London, 1987;31.
 • Hughes M, Robertson K, Nicholson A. Comparison of Patterns of Play of Succesful and unsuccesful teams in the 1986 World Cup for Soccer, Science and Footboll I, London 1988; 363-367.
 • Jinshan X, Xioke K, Yamanaka K, Matsumoto, M. Analysis of The Gools in The 14th World Cup, Science. and Football London, 1988; 267–273.
 • Johnson K, Murphy A. Passing and goal scoring characteristics in the Australian A-League, Abstracts. J Sci Med Sport 2010; 12( 2):e118-119.
 • Kartal R, Doğan C. Türkiye 1997-1998 1. Ligi futbol takımlarının pas sayıları karşılaştırılması ve maç başına pas sayısı sonuçları. Hacettepe Üniversitesi Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2000;7(2); 4-10.
 • Lago-Penas C, Lago-Ballesteros J, Dellal A, Gomez M. Game-related statistics that discriminated winning, drawing and losing teams from the Spanish soccer league. Journal of Sports Science and Medicine, 2010; 9: 288-293.
 • Loy R. Systematische Spielbeobachtung im Fussball. Leistungssport 1995; 3: 15-18.
 • Luhtanen P, Belinskij A, Häyrinen M, Vänttinen T. A comparative tournament analysis between the euro 1996 and 2000 in soccer. International Journal of Performance Analysis in Sport, 2001; 1(1): 74-82.
 • Luhtanen P. Video Analysis of Technique and Tactics, İnternational Confarence ''Sport Medicine Applied to Football''.Roma, 1990;49.
 • Luhtanen P, Valovirta E, Luhtanen T. World Cup-USA’94 Statistics, Jyvaskyla University Printing House, jyvaskyla, Finland, 1995.
 • Özbar N, Kızılet A, Polat Y. Türkiye 1., 2. ve 3. Profesyonel futbol liginde oynanan müsabakaların teknik analizi, Spor Araştırmaları Dergisi, 2002; 6(2): 13-21.
 • Piecnicks, A. Preparation of Football Teams for Mundial Competition in 1986, Communication to 9th UEFA course for National Coaches and Directors of Coaching of the Member Associations, Split 1983.
 • Sajadi N, Rahnama N. Analysis of goals in 2006 FIFA World Cup, 6. World Congress on Science and Football, Book of Abstracts, 2007; January 15-20, Antalya, Turkey.
 • Smith N, Handford C, Priestly N. “Sport Analysis in Coaching”. Department of Exercise and Sport Science, Crewe and Algeser Faculty, The Manchester Metropolitan University, Manchester, 1996.
 • Taylor JB, James N, Mellalieu SD. Notational analysis corner kicks in english premier league soccer. 5th World Congress Book of Abstracts, April, Lisbon-Portugal, 2003; 113-114.
 • Winkler W. Computer Controlled Assesment and Video Technology for The Diagnosis of a Player’s Performance in Soccer Training. Science and Football, E & F.N. Spon, London, 1993; 363-367.
 • Yapıcıoğlu B. 2002 Futbol Dünya Kupası’nda Latin ve Avrupa ekollerinin bilgisayarlı maç analiz programıyla incelenmesi. Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2003.
Subjects Sport Sciences
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Özgür BOSTANCI
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Şaban ÜNVER
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Menderes KABADAYI
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Kenan ŞEBİN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet İMAMOĞLU
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ataunibesyo331594, journal = {Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {1302-2040}, address = {Ataturk University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {78 - 88}, doi = {}, title = {2012-2013 SPOR TOTO SÜPER LİG TAKIMLARININ SEZON SONU SIRALAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {BOSTANCI, Özgür and ÜNVER, Şaban and KABADAYI, Menderes and ŞEBİN, Kenan and İMAMOĞLU, Mehmet} }
APA BOSTANCI, Ö , ÜNVER, Ş , KABADAYI, M , ŞEBİN, K , İMAMOĞLU, M . (2017). 2012-2013 SPOR TOTO SÜPER LİG TAKIMLARININ SEZON SONU SIRALAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19 (2), 78-88. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunibesyo/issue/30688/331594
MLA BOSTANCI, Ö , ÜNVER, Ş , KABADAYI, M , ŞEBİN, K , İMAMOĞLU, M . "2012-2013 SPOR TOTO SÜPER LİG TAKIMLARININ SEZON SONU SIRALAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 (2017): 78-88 <http://dergipark.org.tr/ataunibesyo/issue/30688/331594>
Chicago BOSTANCI, Ö , ÜNVER, Ş , KABADAYI, M , ŞEBİN, K , İMAMOĞLU, M . "2012-2013 SPOR TOTO SÜPER LİG TAKIMLARININ SEZON SONU SIRALAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 (2017): 78-88
RIS TY - JOUR T1 - 2012-2013 SPOR TOTO SÜPER LİG TAKIMLARININ SEZON SONU SIRALAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ AU - Özgür BOSTANCI , Şaban ÜNVER , Menderes KABADAYI , Kenan ŞEBİN , Mehmet İMAMOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 88 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-2040- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Physical Education and Sport Sciences 2012-2013 SPOR TOTO SÜPER LİG TAKIMLARININ SEZON SONU SIRALAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ %A Özgür BOSTANCI , Şaban ÜNVER , Menderes KABADAYI , Kenan ŞEBİN , Mehmet İMAMOĞLU %T 2012-2013 SPOR TOTO SÜPER LİG TAKIMLARININ SEZON SONU SIRALAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ %D 2017 %J Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P 1302-2040- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD BOSTANCI, Özgür , ÜNVER, Şaban , KABADAYI, Menderes , ŞEBİN, Kenan , İMAMOĞLU, Mehmet . "2012-2013 SPOR TOTO SÜPER LİG TAKIMLARININ SEZON SONU SIRALAMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 / 2 (June 2017): 78-88.