Year 2018, Volume 20, Issue 4, Pages 34 - 42 2018-12-31

ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ TUTUMLARI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

Akın Çelik [1]

77 221

Bu çalışma, Trabzon ilinde öğrenim görmekte olan orta öğretim kurumu öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersi tutumlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Trabzon ilindeki kazara örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 402 öğrenci dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Güllü ve Güçlü (2009) tarafından geliştirilen “Ortaöğretim Öğrencileri İçin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutum Ölçeği” (Cronbach Alpha= 0,90) kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS V25 programında parametrik testler (t-test, F Testi) kullanılarak anlamlı bilgilere dönüştürülmüştür. Araştırma sonucunda lisanslı spor yapan öğrencilerin lisanslı spor yapmayanlara ve ortaöğretim 3’üncü sınıf öğrencilerinin 1, 2 ve 3’ncü sınıf öğrencilerine göre Beden Eğitimi ve Spor dersi tutumlarının istatistiksel olarak (p<0,05) farklılaştığı tespit edilirken değerlendirmeye alınan cinsiyet değişkeninin Beden Eğitimi ve Spor dersi tutumlarında farklılaşmadığı tespit edilmiştir.    
Beden Eğitimi, Spor
 • Başoğlu, B. (1995). Ankara İli Devlet Liselerinde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bloom, S. B. (2012). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev: D. A. Özçelik) (2. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, Y. (1995). Beden eğitimi ve Pedagojisinin güncel sorunları. 1. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisinin Güncel Sorunları Paneli (29–30 Mayıs), Ankara
 • Cüceloğlu, D. (2010). İnsan ve davranışı (19. Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Güllü, M., Güçlü, M. (2009). Ortaöğretim öğrencileri için beden eğitimi dersi tutum ölçeği geliştirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 3,(2) 138-151
 • Gökmen, H. (1988). Gençlerin Gelişmelerinde Beden Eğitiminin Rolü (Fiziksel Psikolojik ve Sosyal Gelişmede), Orta Öğretim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği Yayınları Öğretim Dizisi, Ankara.
 • Haris, K.W. (1999). Parental Expectations of High School Interscholastic Athletic Activities. Unpublished Doctoral Thesis. Virginia State University.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar-sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Keskin, Ö. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Sakarya İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Kenyon, G.S. (1973). Pherson MC. Becoming Involved in Physical Activity and Sport: A Process of Socialization”, Physical Activity Human Growth and Development, New York, London, Academic Pres.
 • Kimpston, R.D. (1985). Curriculum fidelity and the implementation tasks employed by teachers: a research study, Journal of Curriculum Studies.17(2):185- 195.
 • MEB (1988). İlköğretim okulları, lise ve dengi okullar, beden eğitim dersi öğretim programları. Milli Eğitim Basımevi, Ankara, Silverman, S., Scrabis, K.A. (2004). A Review of Research on Instructional Theory in Physical Education 2002-2003. International Journal of Physical Education, 41, (1), 4-12.
 • Ülgen, G. (1995). Eğitim psikolojisi – birey ve öğrenme. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Sekaran, U. (2003) Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 4th Edition, John Wiley & Sons, New York.
 • Tazegül, Ü. (2014). Sporun Kişilik Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. The Journal of Academic Social Science Studies, 8(25-I), 537–537.
 • Sağlık Bakanlığı (2014). Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite. WEB URL: http://beslenme.gov.tr/content/files/basin_materyal/Fiziksel_aktivite_rehberi/1_cocuk_ergenler.pdf, Erişim Tarihi: 04.08.2018
 • Küçük, V., Koç, H. (2003). Psiko-Sosyal Gelişim Süreci İçerisinde İnsan ve Spor İlişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1303-1842.
 • Öksel, A. G., Caz, Ç. (2016). Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1–9.
 • Şişko, M. ve Demirhan, G. (2002). İlköğretim Okulları ve Liselerde Öğrenim Gören Kız ve Erkek Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23,205-210.
 • Tavlaş, S. (2012). Erzurum İlindeki ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yıldız, Ö. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi dersine yönelik Tutumları ve Karşılaştıkları Problemler. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-2411-5465
Author: Akın Çelik (Primary Author)
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { ataunibesyo501729, journal = {Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {1302-2040}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {34 - 42}, doi = {}, title = {ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ TUTUMLARI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Çelik, Akın} }
APA Çelik, A . (2018). ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ TUTUMLARI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20 (4), 34-42. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunibesyo/issue/42289/501729
MLA Çelik, A . "ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ TUTUMLARI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 (2018): 34-42 <http://dergipark.org.tr/ataunibesyo/issue/42289/501729>
Chicago Çelik, A . "ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ TUTUMLARI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 (2018): 34-42
RIS TY - JOUR T1 - ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ TUTUMLARI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ AU - Akın Çelik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 42 VL - 20 IS - 4 SN - 1302-2040- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Physical Education and Sport Sciences ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ TUTUMLARI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ %A Akın Çelik %T ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ TUTUMLARI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P 1302-2040- %V 20 %N 4 %R %U
ISNAD Çelik, Akın . "ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ TUTUMLARI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 / 4 (December 2019): 34-42.
AMA Çelik A . ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ TUTUMLARI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 20(4): 34-42.
Vancouver Çelik A . ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ TUTUMLARI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 20(4): 42-34.