Year 2018, Volume , Issue , Pages 1 - 1 2019-10-15

YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA FLOR HAKKINDA YAYINLANAN HABERLERİN HASTA EBEVEYNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yasemin GÜLER [1] , Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU [2]

0 36

Amaç: Bu çalışmanın amacı; yazılı ve görsel medyada flor hakkında yayınlanan haberlerin hasta ebeveynleri üzerine etkisinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalına başvuran 50 çocuk hastanın ebeveyni (26 kadın, 24 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma anket çalışması şeklinde planlanmış olup, ilk bölümde katılımcıların demografik verileri kaydedilmiş, ikinci bölümde ise flor ile ilgili sorular (diş macunu içeriği, flor kullanım amaçları, yan etkileri, koruyucu flor uygulamaları vb.) yöneltilmiştir. İkinci bölümde ayrıca flor hakkında edindikleri bilgilerin kaynağına yönelik sorularla, yazılı ve görsel medyayı kullanım sıklıkları hakkında sorular da bulunmaktadır. Anket sorularının ardından flor hakkında doğru bilgiler içeren bir sunum yapılmıştır. Sunumdan iki ay sonra katılımcılar tekrar davet edilerek bir son test yapılmış ve bilgilendirme sonrası fikirlerinin ne yönde değiştiği belirlenmiştir. Elde edilen veriler ise SPSS 20.0 programında istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Anket sorularına verilen cevaplara bakıldığında %48 çoğunlukla günlük 1-3 saatlerini haberleşme ve iletişim araçlarına ayırdıkları, güncel konular hakkındaki bilgileri %24 çoğunlukla internet (sosyal medyadan) elde ettikleri, haberleşme ve iletişim araçlarını %35 çoğunlukla kısmen güvenilir buldukları tespit edilmiştir. Bilgilendirme sunumundan önce ve sonra, flor ve diş macunu ile ilgili sorulara verilen cevapların yüzdelikleri karşılaştırıldığında doğru cevapların yüzdesinin arttığı gözlemlenmiştir.

Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen veriler ışığında, kişilerin medyada yayımlanan yanlış/eksik bilgi içerikli sağlık haberlerinden olumsuz yönde etkilenebileceği, bu sebeple hasta ve hasta yakınlarının güncel sağlık konularında uzman hekimler tarafından daha çok bilgilendirilmesinin gerekliliği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Flor, medyadaki flor haberleri, anket çalışması

 INFLUENCE OF PUBLISHED NEWS ABOUT FLUORIDE IN WRITTEN AND VISUAL MEDIA ON PATIENT’S PARENTS

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is; the evaluation of the effect of the news about the fluoride in written and visual media on the patient's parents.

Materials and Methods: The study consisted of 50 child patients’s parents (26 female, 24 male) who applied to Atatürk University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry. The study was planned in the form of a questionnaire, in which the demographic data of the participants were recorded in the first part and the questions related to fluoride (toothpaste contents, fluoride use purposes, side effects, protective fluoride applications, etc.) were directed. In the second part, there are also questions about the sources of information about flüoride and the frequency of use of written and visual media. Following the questionnaire, a presentation with the correct information about flüoride was made. Two months after the presentation, the participants were invited again and a final test was carried out to determine the change in their post-informed opinion. The obtained data were evaluated statistically in SPSS 20.0 program.

Result:When the answers to the questionnaire were examined, it was found that they share 1-3 hours daily communication and communication tools, mostly about 24% of the information about current topics, mostly internet (social media), communication and communication tools mostly 35% reliable. When the percentages of there sponses to the questions about flüoride and toothpaste were compared before and after informative presentation, it was observed that the percentage of correct answers increased.

Conclusion: In our study, it has been suggested that people should be informed more about the current health issues as the specialist physicians, because the health news of the people with wrong / incomplete information published in the media may be affected negatively.

Keywords: Fluoride, fluoride news in the media, survey study

Flor, medyadaki flor haberleri
 • 1.Locksley G. The media and development: what's the story?: The World Bank; 2009.Paper no:158. https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/5924 License: CC BY 3.0 IGO
 • 2.Kocadaş B. Kültür ve medya. Journal of Human Sciences. 2005;34(1):1-13.
 • 3.Iversen AC, Kraft P. Does socio-economic status and health consciousness influence how women respond to health related messages in media? Health Educ Res. 2006;21(5):601-10.
 • 4.Mendi B. Sağlık iletişiminde sosyal medyanın kullanımı: Dünyadaki ve Türkiye’deki uygulamalar. 2015; 11 (44): 275-90.
 • 5.Sebastian ST, Sunitha S. A cross-sectional study to assess the intelligence quotient (IQ) of school going children aged 10-12 years in villages of Mysore district, India with different fluoride levels. Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry. 2015;33(4):307-11.
 • 6.Kundu H, Basavaraj P, Singla A, Gupta R, Singh K, Jain S. Effect of fluoride in drinking water on children's intelligence in high and low fluoride areas of Delhi. Journal of Indian Association of Public Health Dentistry. 2015;13(2):116-21.
 • 7.Wang S-X, Wang Z-H, Cheng X-T, Li J, Sang Z-P, Zhang X-D, et al. Arsenic and fluoride exposure in drinking water: children’s IQ and growth in Shanyin county, Shanxi province, China. Environ Health Perspect. 2007;115(4):643-7.
 • 8.Trivedi M, Verma R, Chinoy N, Patel R, Sathawara N. Effect of high fluoride water on intelligence of school children in India. Fluoride. 2007;40(3):178-83.
 • 9.Lu Y, Sun Z, Wu L, Wang X, Lu W, Liu S. Effect of high-fluoride water on intelligence in children. Fluoride. 2000;33(2):74-8.
 • 10.Seraj B, Shahrabi M, Shadfar M, Ahmadi R, Fallahzadeh M, Eslamlu HF, et al. Effect of high water fluoride concentration on the intellectual development of children in makoo/iran. Journal of dentistry (Tehran, Iran). 2012;9(3):221-9.
 • 11.Küçükeşmen Ç, Sönmez H. Dişhekimliğinde florun, insan vücudu ve dişler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fak Derg, 2008; 15(3): 43-53.
 • 12. 20 Ekim 2016 Basın Bülteni, http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/ekler/TDB_Flor%20Bas%C4%B1n%20B%C3%BClteni_20.10.2016.pdf.
 • 13. Eğri M, Çetinkaya F. Diş Hekimleri ve Flor Kullanımı. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi. 1998;5(1):60-3.
 • 14. Ulusoy Y. Pedodontide Güncel Koruyucu Yaklaşımlar. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, 2010; Suppl.3: 28-37.
 • 15. Poul Erik Petersen and Hiroshi Ogawa. Prevention of dental caries through the use of fluoride. The WHO approach Community Dental Health 2016; 33: 66-8.
 • 16. Policy on Use of Fluoride. Review Council Council on Clinical Affairs Latest Revision 2018. http://www.aapd.org/media/ Policies_Guidelines/P_FluorideUse.pdf 17. Guidelines on the use of fluoride in children: an EAPD policy document. European Archives of Paediatric Dentistry 2009;10:(3).
 • 18. Adopted by the FDI General Assembly: August 2017, Madrid, Spain. Promoting oral health through fluoride. Int Dent J 2018;68: 16- 17. doi:10.1111/idj.12372
 • 19.Ercan E, Baglar S, Colak H. Diş hekimliğinde topikal florür uygulama metotları. Cumhuriyet Dental Journal. 2010;13(1):27-33.
 • 20.Altun A. Türkiye’de medya okuryazarlığı. İlköğretmen Eğitimci Dergisi. 2008;16:30-4.
 • 21.Korkmaz Ö, Yeşil R. Medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2011;8(2):110-26.
 • 22.Naveena N. Importance of Mass Media in Communicating Health Messages: An Analysis. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSRJHSS) Volume. 2015;20:36-41.
 • 23.Warner KE. Television and health education: stay tuned. American Public Health Association; 1987; 77(2):140-2.
 • 24. Yüksel E, Kaya A, Koçak A, Aydın S. Türkiye’de Sağlık Konulu Yayıncılık İlkelerinin Belirlenmesi: Kaynak. İleti ve Hedef Kitle Bağlamında Sağlık Konulu Yayınların Analizi 109K534 nolu Basılmamış TÜBİTAK Proje Raporu. 2013.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4544-7079
Author: Yasemin GÜLER

Orcid: 0000-0001-5192-923X
Author: Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU

Dates

Publication Date: October 15, 2019

Bibtex @research article { ataunidfd498737, journal = {Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9044}, eissn = {2667-5161}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 1}, doi = {10.17567/ataunidfd.498737}, title = {YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA FLOR HAKKINDA YAYINLANAN HABERLERİN HASTA EBEVEYNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {GÜLER, Yasemin and ŞİMŞEK DERELİOĞLU, Sera} }
APA GÜLER, Y , ŞİMŞEK DERELİOĞLU, S . (2019). YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA FLOR HAKKINDA YAYINLANAN HABERLERİN HASTA EBEVEYNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, (), 1-1. DOI: 10.17567/ataunidfd.498737
MLA GÜLER, Y , ŞİMŞEK DERELİOĞLU, S . "YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA FLOR HAKKINDA YAYINLANAN HABERLERİN HASTA EBEVEYNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (2019): 1-1 <http://dergipark.org.tr/ataunidfd/issue/36921/498737>
Chicago GÜLER, Y , ŞİMŞEK DERELİOĞLU, S . "YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA FLOR HAKKINDA YAYINLANAN HABERLERİN HASTA EBEVEYNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (2019): 1-1
RIS TY - JOUR T1 - YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA FLOR HAKKINDA YAYINLANAN HABERLERİN HASTA EBEVEYNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ AU - Yasemin GÜLER , Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17567/ataunidfd.498737 DO - 10.17567/ataunidfd.498737 T2 - Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 1 VL - IS - SN - 1300-9044-2667-5161 M3 - doi: 10.17567/ataunidfd.498737 UR - https://doi.org/10.17567/ataunidfd.498737 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA FLOR HAKKINDA YAYINLANAN HABERLERİN HASTA EBEVEYNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ %A Yasemin GÜLER , Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU %T YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA FLOR HAKKINDA YAYINLANAN HABERLERİN HASTA EBEVEYNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-9044-2667-5161 %V %N %R doi: 10.17567/ataunidfd.498737 %U 10.17567/ataunidfd.498737
ISNAD GÜLER, Yasemin , ŞİMŞEK DERELİOĞLU, Sera . "YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA FLOR HAKKINDA YAYINLANAN HABERLERİN HASTA EBEVEYNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi / (October 2019): 1-1. https://doi.org/10.17567/ataunidfd.498737
AMA GÜLER Y , ŞİMŞEK DERELİOĞLU S . YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA FLOR HAKKINDA YAYINLANAN HABERLERİN HASTA EBEVEYNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2019; 1-1.
Vancouver GÜLER Y , ŞİMŞEK DERELİOĞLU S . YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA FLOR HAKKINDA YAYINLANAN HABERLERİN HASTA EBEVEYNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2019; 1-1.