Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sosyal bilimlerin bütün alanlarını ihtiva eden akademik çalışmaları Aralık 2018 sayısında yayımlamak üzere beklemektedir. Makalelerin Aralık sayısında değerlendirilmeye alınabilmesi için yazarların en geç 15.11.2018 tarihine kadar sistem üzerinden yükleme yapması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yüklenen makaleler bir sonraki sayı için dikkate alınacaktır. Ayrıca dergimizdeki yazılara hakemlik yapmak isteyen araştırmacıların sisteme hakem olarak kayıt yapmaları gerekmektedir.