Editor
Name: Dr. Lecturer Nursan Ildırı
E-mail: edebiyatfakultesidergisi@atauni.edu.tr
Phone: +90 442 231 3614