Year 2018, Volume , Issue 61, Pages 113 - 132 2018-12-25

TAYYARE CEMİYETİ’NİN HAVACILIĞI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ: TAYYARELERE İSİM VERME TÖRENLERİ/Activities of Turkish Aeronautical Associatıon For The Development of Avia-tion: Naming Airplanes Ceremonies

Yücel ÖZTÜRK [1]

40 108

Genç cumhuriyetin kurucu ve yönetici kadroları, uzun ve yüksek yoğunluklu savaşların içerisinde yetişmişlerdi. Bu sebeple Türk havacılığını ve uçak sanayisini geliştirmeyi, ülkenin yönetim hedeflerinin en başına koymuşlardı. Kısıtlı imkânların, vatandaşın elinde bulunan kaynaklar sayesinde aşılabileceği fikri ile Tayyare Cemiyeti’ni kurma yoluna gitmişlerdi. Türk Tay-yare Cemiyeti, havacılık sanayine katkıda bulunmak için birçok yönteme başvurmuştu. Başlangıçta uçakları satın alma, akabinde kendi uçağını yapma ilkesi ile ilk yıllarda oldukça önemli mesafeler kat edilmişti. Düzenlenen et-kinlikler ile Türk Hava Kuvveti’ne birçok uçak kazandırılmıştı.

Bu çalışmada, Türk Tayyare Cemiyeti’nin havacılığı geliştirme faaliyetleri kapsamında ülkemizde tayyare alımı için yapılan bağışlar, tayyarelere isim verme törenleri ile elde edilen kazanımlar tespit edilmeye çalışılacaktır.

The administrative staff of the young republic grew up in long and in-tensive wars. For this reason, developing the Turkish aviation and aircraft in-dustry is the first one of the country's management objectives. With the idea that limited opportunities could be overcome through the resources available to the citizen, they went on to establish the Tayyare Society. Turkish Air As-sociation, applied to many methods to contribute to the aviation industry. In the beginning years, with the principle of buying planes and making their own aircraft, significant progress has been made in the first years. With the activities organized, the Turkish Air Force was equipped with many aircraft.

In this study, it will be tried to determine the acquisitions made for the recruitment of the people in our country within the scope of Turkish Air As-sociation's aviation development activities and the acquisitions obtained by naming ceremonies.

Tayyarelere İsim Koyma Törenleri, Tayyare Cemiyeti, Türk Havacılığı
  • Akşam gazetesi, 30 Ağustos 1936, s. 4. Anadolu gazetesi, 29 Ağustos 1934, s.1. Anadolu gazetesi, 30 Ağustos 1934, s. 1. Aslan, Ahmet. (2014). “Tayyare Cemiyeti’nin Propaganda Faaliyetleri ve Tayyare Bayramları”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, s. 141-150. Aydın, Abdurrahim Fahimi. (2011). “Tayyareden Uçağa: Milli Hava Sanayinin Kuruluşunda Türk Halkının Yaptığı Bağışlar”, Karadeniz Araştırmaları, Sa-yı: 31, s. 51-84. Ayın Tarihi. (1-31 Mayıs 1935). Sayı: 18, s. 136. Babalık gazetesi, 21 Ağustos 1936, s. 2. Babalık gazetesi, 28 Ağustos 1936, s. 1. Bingöl, İhsan. (1937). Türk Gençlerine Havacılık Dersleri. İstanbul: Ahmet İhsan Basımevi. Cumhuriyet gazetesi, 31 Ağustos 1929, s.1-3. Evsile, Mehmet. (2002). “Atatürk Devri Harp Sanayi (1920-1938)”. Türkler, Cilt: 17, s.720. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Fotoğraf 1-15. 02 Kasım 2018 tarihinde http://www.tayyareci.com/bagisucak/index.asp adresinden erişildi. Gaziantep gazetesi, 31 Ağustos 1931, s. 2. Gökmen, Şakir Hazım. (01.09.1935). “Ulusal Hava Seferberliği”. Ulus, s. 2 Gürer, Turgut (2006). Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer (2. bs.). İstanbul: Öz-karacan Matbaacılık. Hâkimiyeti Milliye gazetesi, 1 Eylül 1931, s. 5. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tarihçe Şube Müdürlüğü (2005). Gönülllerden Gök-lere. Ankara. Hürkuş Vecihi. (2008). Havada 1915-1925 (3. bs.). İstanbul: Vecihi Hürkuş Müze-si Derneği Yayınları. Hürkuş, Vecihi. (2000). Bir Tayyarecinin Anıları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Tayyare Cemiyeti Mecmuası. (10 Aralık 1925). Sayı: 16-18, s. 3
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7540-7030
Author: Yücel ÖZTÜRK (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2018

Bibtex @research article { atauniefd501646, journal = {Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2788}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {113 - 132}, doi = {}, title = {TAYYARE CEMİYETİ’NİN HAVACILIĞI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ: TAYYARELERE İSİM VERME TÖRENLERİ/Activities of Turkish Aeronautical Associatıon For The Development of Avia-tion: Naming Airplanes Ceremonies}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Yücel} }
APA ÖZTÜRK, Y . (2018). TAYYARE CEMİYETİ’NİN HAVACILIĞI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ: TAYYARELERE İSİM VERME TÖRENLERİ/Activities of Turkish Aeronautical Associatıon For The Development of Avia-tion: Naming Airplanes Ceremonies. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (61), 113-132. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniefd/issue/41551/501646
MLA ÖZTÜRK, Y . "TAYYARE CEMİYETİ’NİN HAVACILIĞI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ: TAYYARELERE İSİM VERME TÖRENLERİ/Activities of Turkish Aeronautical Associatıon For The Development of Avia-tion: Naming Airplanes Ceremonies". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2018): 113-132 <http://dergipark.org.tr/atauniefd/issue/41551/501646>
Chicago ÖZTÜRK, Y . "TAYYARE CEMİYETİ’NİN HAVACILIĞI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ: TAYYARELERE İSİM VERME TÖRENLERİ/Activities of Turkish Aeronautical Associatıon For The Development of Avia-tion: Naming Airplanes Ceremonies". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2018): 113-132
RIS TY - JOUR T1 - TAYYARE CEMİYETİ’NİN HAVACILIĞI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ: TAYYARELERE İSİM VERME TÖRENLERİ/Activities of Turkish Aeronautical Associatıon For The Development of Avia-tion: Naming Airplanes Ceremonies AU - Yücel ÖZTÜRK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 132 VL - IS - 61 SN - -2602-2788 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi TAYYARE CEMİYETİ’NİN HAVACILIĞI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ: TAYYARELERE İSİM VERME TÖRENLERİ/Activities of Turkish Aeronautical Associatıon For The Development of Avia-tion: Naming Airplanes Ceremonies %A Yücel ÖZTÜRK %T TAYYARE CEMİYETİ’NİN HAVACILIĞI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ: TAYYARELERE İSİM VERME TÖRENLERİ/Activities of Turkish Aeronautical Associatıon For The Development of Avia-tion: Naming Airplanes Ceremonies %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P -2602-2788 %V %N 61 %R %U
ISNAD ÖZTÜRK, Yücel . "TAYYARE CEMİYETİ’NİN HAVACILIĞI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ: TAYYARELERE İSİM VERME TÖRENLERİ/Activities of Turkish Aeronautical Associatıon For The Development of Avia-tion: Naming Airplanes Ceremonies". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / 61 (December 2018): 113-132.
AMA ÖZTÜRK Y . TAYYARE CEMİYETİ’NİN HAVACILIĞI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ: TAYYARELERE İSİM VERME TÖRENLERİ/Activities of Turkish Aeronautical Associatıon For The Development of Avia-tion: Naming Airplanes Ceremonies. EFDER. 2018; (61): 113-132.
Vancouver ÖZTÜRK Y . TAYYARE CEMİYETİ’NİN HAVACILIĞI GELİŞTİRME FAALİYETLERİ: TAYYARELERE İSİM VERME TÖRENLERİ/Activities of Turkish Aeronautical Associatıon For The Development of Avia-tion: Naming Airplanes Ceremonies. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2018; (61): 132-113.