Aim

Başta hemşirelik bilimi olmak üzere ebelik, beslenme ve diyetetik gibi sağlık bilimleri alanlarında, araştırmacıların deneysel, tanımlayıcı, olgu sunumu, sistematik derleme gibi.. farklı kanıt düzeylerinde yaptıkları çalışmaları, hakem değerlendirmesi sonucunda yayımlayarak, bilim insanları ve meraklı okuyucularla paylaşmak, alanla ilgili bilim dünyasına katkı sağlamaktır.

Scope

Yayınlanan makaleler TÜBİTAK-ULAKBİM Türkiye Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar ve DOAJ'da taranmaktadır.