Year 2019, Volume 22, Issue 1, Pages 1 - 7 2019-04-04

ANNELERİN SÜNNET HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Hava ÖZKAN [1] , Hediye KARAKOÇ [2] , Turgut YAPANOĞLU [3] , Sultan Esra Tedik [4]

49 95

ÖZET

Amaç: Araştırma, annelerin sünnet konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma bir aile sağlığı merkezinde 192 anne ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri, literatür bilgileri ve daha önce yapılan benzer çalışmalara dayanılarak hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Veriler, SPSS 20.0 istatistik yazılımında tanımlayıcı istatistik kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Annelerin %43.2’si sünnet için en uygun yaşın 6-12 yaş olduğunu, %31.8’i aklı başında olacağı için bu yaşı tercih ettiğini, %98.4 dini inançları nedeniyle sünnet yaptırdığını belirtmiştir. Sünnetin yararlarına ilişkin annelerin %79.7’si idrar yolu enfeksiyonunun, %54.7’si penis kanserinin, %62.0’ı cinsel yolla bulaşan hastalıkların daha az görüldüğünü, %90.1’i daha iyi penis temizliği sağladığını, %62.5’i cinsel yaşama olumlu etki sağladığını belirtmiştir. Anneler sünnetin dini ve kültürel boyutlarına ilişkin; %65.1’i çocuğun üreyebilme yeteneği kazanması için şart olduğunu, %94.8’i toplumumuzda sünnet olmayan erkeğe kız verilmediğini, %100’ü İslam inancına göre her erkek çocuğun mutlaka sünnet olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Anneler sünnetin komplikasyonlarına ilişkin ise; %85.4’ü aseptik koşullara uyulmadığı durumda sünnetin en başta gelen yan etkisi enfeksiyon olacağını, %71.9’u en sık görülen yan etkisinin kanama olduğunu belirtmiştir.

Sonuçlar: Annelerin sünnet yaptırma nedenlerinde öncelikle dini nedenler gelmektedir. Annelerin sünnet ve sünnetin yararları, komplikasyonları hakkında genel olarak bilgiye sahip oldukları görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Sünnet; anne; bilgi; tutum

ABSTRACT

Identification of Knowledge Levels of Mothers about Circumcision              

Aim: The study was conducted to determine the knowledge, attitude and behavior of mothers on circumcision.

Method: A descriptive study was conducted with 192 mothers in a family health center. The data of the study were gathered by a questionnaire which was prepared based on the literature and similar studies. Data were analyzed in SPSS 20.0 statistical software with diagnostic statistical tables.

Results: 43.2% of the mothers have stated that ages 6-12 are the most appropriate age for circumcision, 31.8% preferred this age because the child would be rational and 98.4% circumcised due to religious beliefs. On the benefit of circumcision, 79.7% of the mothers have stated that urinary tract infection, 54.7% penile cancer, 62.0% sexually transmitted diseases are seen less, 62.5% have stated that it affects sexual life positively. Regarding the religious and cultural dimensions of circumcision, 65.1% of the mothers have stated that it is a requirement for the child to obtain reproduction ability, 94.8% stated that a non-circumcised man would not be given a girl to marry, 100% have stated that every male child should be circumcised according to the belief of Islam. As for the complications of circumcision, 85.4% of the mothers have stated that the primary side effect of circumcision would be infection unless aseptic conditions are met and 71.9% have stated that most frequently encountered side effect would be bleeding.

Conclusion: Religious reasons take precedence for the mothers as reasons of circumcision. It is seen that mothers have general knowledge about circumcision, benefits of 

Sünnet, anne, bilgi, tutum
 • AAP. (American Academy of Pediatrics). Male circumcision. Pediatrics 2012;130(1):756 - 85.
 • Ahmed A. Childhood Circumcision: A Planned Approach. Tropical Doctor 2007;37(4):239-41.
 • Aydur E, Gungor S, Ceyhan S, Taiimaz L, Baser I. Effects Of Childhood Circumcision Age on Adult Male Sexual Functions. International Journal of Impotence Research 2007;19(4):424-31.
 • Cankorkmaz L, Çetinkaya S, Köylüoğlu G. Pratisyen Hekimleri Sünnetle İlgili Bilgi Düzeyleri. Balkan Med Journal 2011;28(1):264-8.
 • Çataklı T, Yazarlı E, Yener F, Bi̇lge Y. Knowledge Levels about Circumcision of Mothers Admitted to A Hospital. Erciyes Medical Journal 2012;34(3):116-20.
 • Gatrad A, Sheikh A, Jacks H. Religious Circumcision and The Human Rights Act. Archives of Disease in Childhood 2002;86(2):76-8.
 • Gerharz E, Haarmann C. The First Cut is the Deepest? Medicolegal Aspects of Male Circumcision. BJU International 2000;86(3):332-8.
 • Hayashi Y, Kojima Y, Mizuno K, Kohri K. Prepuce: Phimosis, Paraphimosis, and Circumcision. The Scientific World Journal 2011;11(3):289-301.
 • Koçak İ, Özkök S, Dündar M, Özeren B, Erol H. Bir Toplu Sünnet Uygulaması ve Sonuçlarının Medikolegal Yönden Değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi 2001;27(1):65-9.
 • Morris BJ, Bailey RC, Klausner JD, Leibowitz A, Wamai RG, Waskett JH, Banerjee J, Halperin DT, Zoloth L, Weiss HA, Hankins CA. Review: A Critical Evaluation of Arguments Opposing Male Circumcision for HIV Prevention in Developed Countries. AIDS Care 2012;24(12):1565-75.
 • Moses S, Bailey R, Ronald A. Male Circumcision: Asessment of Health Benefits and Risks. Sex Transm Infect 1998;74(5):368-73.
 • Numanoğlu İ. Sünnet. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi; 1991.
 • Özkan A. Bin Dokuz Yüz Sünnet Olgusunda Komplikasyonların Retrospektif İncelenmesi. Konuralp Tıp Dergisi 2012;4(1):8-12.
 • Öztürk O. Türk Toplumunda Sünnet ve İğdişlik Korkusu Sorunu: Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 8 ed. Ankara: Feryal Matbaası; 2001.
 • Siegfried N, Muller M, Deeks JJ, Volmink J. Male Circumcision for Prevention of Heterosexual Acquisition of HIV in Men. Cochrane Database Syst Rev 2013;3: CD003362.
 • Sivaslı E, Bozkurt Aİ, Ceylan H, Coşkun Y. Gaziantep Bölgesindeki Anne ve Babaların Sünnet İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003;46(2):114-8.
 • Svoboda J, Van Howe R. Out of Step: Fatal Flaws in The Latest AAP Policy Report on Neonatal Circumcision. Journal of Medical Ethics 2013;39(7):434-41.
 • Şahin F, Beyazova U, Aktürk A. Attitudes and Practices Regarding Circumcision in Turkey. Child: Care, Health and Development 2003;29(4):275-80.
 • Şanal M, Tümay V, Güner O. Çocukların Sünnet İle İlgili Görsel Beklentisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012;55(4):197-199.
 • Turkan S, Kalkan M, Şahin C. Kastamonu Bölgesinde Sünnet Olmuş Çocuklarda Saptanan Komplikasyon ve Genital Anomali Oranları. Turk Urol Derg 2011;37(1):43-6.
 • Yapanoğlu T, Aksoy Y, Atmaca AF, Ziypak T, Cesur M, Özbey İ. Complications of circumcision in our region. Turk J Urol 2003;30(1):441-5.
 • Yılmaz Y, Özsoy S, Ardahan M. Annelerin Sünnet Hakkındaki Davranış ve Bilgi Düzeylerinin Incelenmesi. Ege Tıp Dergisi 2008;47(2):93-101.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hava ÖZKAN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Hediye KARAKOÇ
Institution: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Author: Turgut YAPANOĞLU
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

Author: Sultan Esra Tedik
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bibtex @research article { ataunihem353137, journal = {Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-5471}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {ANNELERİN SÜNNET HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {ÖZKAN, Hava and KARAKOÇ, Hediye and YAPANOĞLU, Turgut and Tedik, Sultan Esra} }
APA ÖZKAN, H , KARAKOÇ, H , YAPANOĞLU, T , Tedik, S . (2019). ANNELERİN SÜNNET HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22 (1), 1-7. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunihem/issue/44383/353137
MLA ÖZKAN, H , KARAKOÇ, H , YAPANOĞLU, T , Tedik, S . "ANNELERİN SÜNNET HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019): 1-7 <http://dergipark.org.tr/ataunihem/issue/44383/353137>
Chicago ÖZKAN, H , KARAKOÇ, H , YAPANOĞLU, T , Tedik, S . "ANNELERİN SÜNNET HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - ANNELERİN SÜNNET HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ AU - Hava ÖZKAN , Hediye KARAKOÇ , Turgut YAPANOĞLU , Sultan Esra Tedik Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 22 IS - 1 SN - 1309-5471- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences ANNELERİN SÜNNET HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ %A Hava ÖZKAN , Hediye KARAKOÇ , Turgut YAPANOĞLU , Sultan Esra Tedik %T ANNELERİN SÜNNET HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ %D 2019 %J Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-5471- %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZKAN, Hava , KARAKOÇ, Hediye , YAPANOĞLU, Turgut , Tedik, Sultan Esra . "ANNELERİN SÜNNET HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 / 1 (April 2019): 1-7.