İŞGÖREN (İÇ MÜŞTERİ) VE MÜŞTERİ (DIŞ MÜŞTERİ) TATMİNİ, İŞGÖREN TATMİNİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME

Atlıhan Naktiyok [1] , Orhan Küçük [2]

333 3670

Özet: Bu çalışmanın amacı, işgören ve müşteri tatmin faktörlerini
belirlemek ve işgören tatmininin müşteri tatmini üzerindeki etkilerini
incelemektir. Bu amaçla, banka çalişanlarına ve müşterilerine yüz yüze anket
uygulanmıştır. Elde edilen bulgular; işgören tatmininin ücret, yönetsel uygulama
ve ergonomik koşullardan duyulan tatmin faktörieri açısından, müşteri tatmini
üzerinde etkili olduğu, müşterilerin tatmin düzeyinin işgörenlere oranla daha
yüksek olduğu ve müşteri ve işgören tatmininin demografik ve çevresel
değişkenler açısından farklılaştığı yönündedir.

 

Abstract: The aim of this study is to determine employee and customer
satisfaction factors and to analyze the effect of employee satisfaction on
customer satisfaction. For this aim, a face-to-face questionnaire is applied to
bank employees ant their customers. Acquired data showed that, employee
satisfaction has an effect on customer satisfaction in terms of compensation,
managerial practice and ergonomy; the satisfaction levels of customers are
higher than that of employees; and employee and customer satisfaction differs
according to demographic and environmental factors.

Primary Language tr;en
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Atlıhan Naktiyok

Author: Orhan Küçük

Bibtex @ { atauniiibd35258, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2010}, volume = {17}, pages = { - }, doi = {}, title = {İŞGÖREN (İÇ MÜŞTERİ) VE MÜŞTERİ (DIŞ MÜŞTERİ) TATMİNİ, İŞGÖREN TATMİNİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Naktiyok, Atlıhan and Küçük, Orhan} }
APA Naktiyok, A , Küçük, O . (2010). İŞGÖREN (İÇ MÜŞTERİ) VE MÜŞTERİ (DIŞ MÜŞTERİ) TATMİNİ, İŞGÖREN TATMİNİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17 (1-2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2685/35258
MLA Naktiyok, A , Küçük, O . "İŞGÖREN (İÇ MÜŞTERİ) VE MÜŞTERİ (DIŞ MÜŞTERİ) TATMİNİ, İŞGÖREN TATMİNİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (2010): <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2685/35258>
Chicago Naktiyok, A , Küçük, O . "İŞGÖREN (İÇ MÜŞTERİ) VE MÜŞTERİ (DIŞ MÜŞTERİ) TATMİNİ, İŞGÖREN TATMİNİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (2010):
RIS TY - JOUR T1 - İŞGÖREN (İÇ MÜŞTERİ) VE MÜŞTERİ (DIŞ MÜŞTERİ) TATMİNİ, İŞGÖREN TATMİNİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME AU - Atlıhan Naktiyok , Orhan Küçük Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 17 IS - 1-2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences İŞGÖREN (İÇ MÜŞTERİ) VE MÜŞTERİ (DIŞ MÜŞTERİ) TATMİNİ, İŞGÖREN TATMİNİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME %A Atlıhan Naktiyok , Orhan Küçük %T İŞGÖREN (İÇ MÜŞTERİ) VE MÜŞTERİ (DIŞ MÜŞTERİ) TATMİNİ, İŞGÖREN TATMİNİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 17 %N 1-2 %R %U
ISNAD Naktiyok, Atlıhan , Küçük, Orhan . "İŞGÖREN (İÇ MÜŞTERİ) VE MÜŞTERİ (DIŞ MÜŞTERİ) TATMİNİ, İŞGÖREN TATMİNİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 / 1-2 (November 2010): -.