Year 2006, Volume 20, Issue 2, Pages 47 - 65 2010-11-27

TÜRKİYE’DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Mevlüdiye Şimşek [1] , Sema Behdioğlu [2]

437 1559

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma yolundaki en önemli engellerinden birisi, yurtiçi sermaye birikimlerinin yetersizliğidir. Bu açığı azaltmak için önerilen alternatif yaklaşımlardan birisi de ülkeye dolaysız yabancı sermaye girişini artırmaktır. Bu anlamda teori, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeye olumlu katkısından söz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de sözü edilen katkıyı ya da etkiyi görebilmek için korelasyon analizi yapılarak, teoriyi destekleyip desteklemediği incelenmiştir. Ayrıca, Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye’de ekonomik büyüme üzerindeki etkiyi görebilmek için Cobb-Douglas Üretim fonksiyonundan hareketle ekonometrik bir analiz yapılmıştır. Analizin bulgularına göre, Türkiye’de dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının GSMH artışı üzerinde pozitif bir etkisi vardır.
Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları, Ekonomik Büyüme, Korelasyon Analizi, Ekonometrik Analiz, Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu
 • Adanur Alkan, N.(2006), “Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları”, (http://www.dtm.gov.tr /ead/ DTDERGI /ten 97/2 .htm), (Erişim Tarihi: 14.03.2006)
 • Akgül, A. (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset Ltd.Şti., Ankara.
 • Alkin, E.(2005), “Büyüme-İstikrar-Yabancı Sermaye İlişkisi”, TC Merkez Bankası (http //www.tcmb.gov.tr /yeni/ evds/yayin/ kitaplar/),(Erişim Tarihi:08.04.2005)
 • Baykal, M.(2005) “Benefits of FDI For Developing Countries and The Case of Turkey”, http://www.biibf.comu.edu.tr /mehmetbaykal.pdf, (Erişim Tarihi: 08.04.2005)
 • Boratav, K,(2001) “2000-2001 Krizinde Sermaye Hareketleri” http www.bilkent .edu.tr /~yeldanbs / Yazilar_Uye/ Boratav_agu01).(Erişim Tarihi:16.03.2006)
 • Bozer, A.(2005), “Türkiye’de Yabancı Sermayeli Firmalar, Sorunları, Gelişme Perspektifleri(Dünü ve Bugünü)”, TC Merkez Bankası, (http /www.tcmb .gov.tr/ yeni /evds/yayin/ kitaplar/),(Erişim Tarihi: 08.04.2005)
 • Buckley, P.J.(2006), “Stephen Hymer: Three Phases, One Approach?”, International Business Review, (15), pp.140-147.
 • Djankov, S. H.(2000), “Foreign Investment and Productivity Growth in Czech Enterprises”, The World Bank Economic Review, 14(3), 1358-1393
 • Dunning, J.H(2006), “When I Met Hymer:Some Personal Recollections”, International Business Review, (15), pp:115-123
 • Gao, T.(2004), “Foreign Direct İnvestment and Growth Under Economic İntegration”, Journal of International Economics, xxx- xxx.(www.elsevier.com/locate/econbase) pp:1-18.
 • Görgün, T,(2004), Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Tarihsel Gelişimi Çerçevesinde Yatırımların Geliştirilmesinin Etkin Kurumsal Yapılanmaları, Uzmanlık Tezi, T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.
 • Gujaratı, D.N. (1988), Basic Econometrics, Second Ed., Mc Graw-Hill Book Company, new York.
 • Hosseini, H.(2005), “An Economic Theory of FDI: A Behavioral Economics and Historical Approach”, The Journal of Socio-Economics, (34), pp.528-541.
 • Hoti, S.(2004),” An Empirical of İnternational Capital Flows for Developing Countries”, Mathematics and Computers in Simulations, Number:64, pp:143-160
 • Intriligator, M.D., Bodkin, R.G., Hsiao, C., (1996) Econometric models, Techniques & Applications , Second ed. NJ:Prentice Hall.
 • Kindleberger, C.P(1971), American Business Abroad:Six Lectures On Direct Investment, Third Edition, Yale University Press.
 • Kula F.(2003), “Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Etkinliği: Türkiye Üzerine Gözlemler”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, ss:141-154
 • Lİ, H, Liu, Z,Rebelo.L.R.(1998), “Testing the neoclassical Theory of Economic Growth:Evidence from Chinese Provinces”, Economic of Planning, 3(2/3), 117-132
 • Marwah, K., Klein.L.R(1998), “Economic Growth and Productivity Gains from Capital İnflow: Some Evidence for India”, Journel of Quantiative Economics, 14(1), 81-108
 • Özdamar, K., (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-1, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özdamar, K., (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-2, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Öztürk, L,(2004), Serbest Bölgelerdeki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Dünyadaki Uygulamalara Teoriler Işığında Bir Bakış, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi,(7), 110-128.
 • Ramirez, M.D.(2000), “Foreign Direct Investment in Mexico: A Cointegration Analysis”, Journel of Development Studies, 37(1) 138-162
 • Seyidoğlu, H.(2000), Uluslararası İktisat –Teori -Politika-Uygulama-, Güzem Yayınları, İstanbul
 • Sun, H,(1998), “Macroeconomic İmpact of Direct Foreign İnvestment in China:1979-1996”, The World Economy, 2(5), 675-694
 • Şahin, H.(2002), Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi Yayını, Bursa.
 • Şimşek, M.(2004), Dışa Açık Ekonomilerde İktisat Politikaları, Türkmen Kitabevi Yayını, İstanbul.
 • Töre, N.(2005), “Dünyada Yabancı Sermaye Akımları”, TC Merkez Bankası. (http //www.tcmb.gov.tr /yeni/ evds/yayin/ kitaplar/), (Erişim Tarihi:08.04.2005)
 • Unctad (2001), World Investment Report: Trends and Determinants, United Nations.
 • Verbeek, M.(2000), A Guide Modern Econometrics. New-York:John Wilet & Sons, Ltd.
 • Yıldırır, H.(2003), “Yabancı Sermaye ve ABD’ye Yönelik Portföy Yatırımları”, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2,(http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=157), (Erişim Tarihi: 08.04.2005)
 • http:// www. abgs .gov.tr/ up2003 /up_files /pdf/III-ekonomik _kriterler .pdf(Erişim Tarihi:11.04.2005)
 • http://www.öib. gov. tr/ program /uygulamalar/ yillara_gore. htm(Erişim Tarihi:14.04.2005)
 • http://www.muhasebat.gov.tr/ekogostergeler/index.asp(ErişimTarihi:14.04.200)
 • http://www.ilo.org/ (Erişim Tarihi:16.04.2005)
 • http://www.treasury.gov.tr/stat/yabserm (Erişim Tarihi:08.04.2005)
Primary Language tr;en
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mevlüdiye Şimşek

Author: Sema Behdioğlu

Bibtex @ { atauniiibd35370, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2010}, volume = {20}, pages = {47 - 65}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Şimşek, Mevlüdiye and Behdioğlu, Sema} }
APA Şimşek, M , Behdioğlu, S . (2010). TÜRKİYE’DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), 47-65. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2690/35370
MLA Şimşek, M , Behdioğlu, S . "TÜRKİYE’DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010): 47-65 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2690/35370>
Chicago Şimşek, M , Behdioğlu, S . "TÜRKİYE’DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010): 47-65
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA AU - Mevlüdiye Şimşek , Sema Behdioğlu Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 65 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences TÜRKİYE’DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA %A Mevlüdiye Şimşek , Sema Behdioğlu %T TÜRKİYE’DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Şimşek, Mevlüdiye , Behdioğlu, Sema . "TÜRKİYE’DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 / 2 (November 2010): 47-65.