Year 2006, Volume 20, Issue 2, Pages 295 - 310 2010-11-27

ÖRGÜT İKLİMİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA

Hülya G. Çekmecelioğlu [1]

477 1620

Giderek kompleks hale gelen ve değişen iş çevresinde her geçen gün yaratıcılığın biraz daha farkına varılmakta ve önemi vurgulanmaktadır. Yaratıcılık örgütsel etkinlik açısından önemli bir gerekliliktir. Bütün firmalar için yeniliğin anahtar kaynağı çalışanların yaratıcılıklarıdır. Ancak yaratıcılık kendiliğinden gerçekleşmez, yaratıcılık firma çalışanları için destekleyici bir iş çevresinin düzenlenmesini gerektirir. Yaratıcılığı destekleyen bir iklim yaratıcılığı etkileyebileceği gibi çalışanların bağlılıklarını arttırarak örgütsel performansı da etkileyebilecektir. Bu makalenin amacı, duygusal bağlılık, örgüt iklimi ve yaratıcılık arasındaki ilişkileri incelemektir. Bazı araştırmacılara göre, örgütsel bağlılık bazı farklı belirleyicilerden etkilenmektedir. Bu makalede, örgüt ikliminin yaratıcılığı ve duygusal bağlılığı etkileyebileceği varsayılmakta, duygusal bağlılık ve yaratıcılık arasındaki ilişkiler de incelenmektedir.
örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, organizasyon iklimi, yaratıcılık
 • Altmann, R. (2000) “Understanding Organizational Climate: Start Minimizing Your Workforce Problems”, Water Engineering&Mangement, 147(6).
 • Amabile, T. M. (1988) “A Model Of Creativity And Innovation In Organizations”. In B.M. Staw & L.L. Cummings (Eds.), Research In Organizational Behavior, Vol.10; 123-167. Greenwich,Ct:Jai Press.
 • Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J. & Herron, M. (1996), “Assessing The Work Environment For Creativity”, Academey Of Management Journal, Vol 39, No.5, s. 1154-1184.
 • Amabile, T. M. (1997), “Motivating Creativity In Organizations: On Doing What You Love And Loving What You Do”, California Management Review, Vol. 40. No. 1.
 • Amabile, T. (2000), “Yaratıcılık Nasıl Yok Edilir”,Çığır Açıcı Düşünme, Harvard Business Review, Mess Yayın No: 326, s. 19- S.17.
 • Basadur, M. & Hausdorf, A. (1996) “Measuring Divergent Thinking Attitudes Related To Creative Problem Solving And Innovation Management”, Creativity Research Journal, Vol.9,No.1,s. 21-32
 • Batlis, N. (1980), “The Effects Of Organizational Climate On Job Satisfaction, Anxiety And Propensity To Leave”, The Jornal Of Psychology, 104, ss. 233-240.
 • Bishop, J. (2000), “Support, Commitment, And Employee Outcomes İn A Team Environment”, Journal Of Management.
 • Clugston, M. (2000), “Does Cultural Socialization Predict Multiple Bases and Foci of Commitment”, Journal of Management., Jan. 26, 5-30.
 • Gündüz Çekmecelioğlu, H. (2002), Bireysel, Örgütsel Yaratıcılık ve Yaratıcılık İçin İş Çevresinin Düzenlenmesi, Bir Araştırma, GYTE Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Hackett ; Bycıo & Hausdorf (1994) “Further Assessments Of Meyer And Allen’s (1991) Three Component Model Of Organizational Commitment”, Jornal Of Applied Psychology, 79(1), s. 15-24.
 • Kwasniewska, J. & Necka, E. (2004) “Perception Of The Climate For Creativity In The Workplace: The Role Of The Level İn The Organization And Gender”, Cretaivity And Innovation Management, Vol.13, No. 3.,s.187- 196
 • Mullins, L.J. (1993), Management and Organizational Behavior, Sixth Edition, Prentice Hall, s.651.
 • Meyer, J.P., & Allen, N.J. (1991) “A Three Component Conceptualization Of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review,1,s. 61-89.
 • Meyer, J., Stanley, D., Herscovitch, L.& Topolnytsky L. (2001) “Affective, Continuance, And Normative Commitment To The Organization: Meta Analysis Of Antecedents,Correlates, And Consequences”, Journal of Vocational Behavior, 61, s. 20-52.
 • Porter, L., Steers, R., Mowday, R., Boulıan, P. (1974) “Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover amnong Psychıatric Technicians”, Journal of Applied Psychology, Vol.59, No 5, s. 603-609
 • Schneider, B. & Snyder, R. (1975) “Some Relationships Between Job Satisfaction And Organizational Climate”, Journal Of Applied Psychology, , 60(3), s. 318-328.
 • Shalley, C., Gilson, L. & Blum, T. (2000) “Matching Creativity Requuırements And The Work Environment: Effects On Satisfaction And Intentions To Leave”, Academy Of Management Journal, Vol.43 Issue 2.
 • Stoner, J. & Wankel, C. (1986) Management, Prestige Hall Press, New Jersey.
 • Witt, A. (1989) “Sex Differences Among Bank Employees İn The Relationships Of Commitment With Psychological Climate And Job Satisfaction”, Journal Of General Psychology, 116 (4), s. 419-426.
 • Woodman, R. W., Sawyer, J.E. & Griffin R. W., (1993) “Toward A Theory Of Organizational Creativity”, Academy of Management Review, Vol. 18, N. 2.,s. 293-317.
Primary Language tr;en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hülya G. Çekmecelioğlu

Dates

Publication Date: November 27, 2010

Bibtex @ { atauniiibd35384, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2010}, volume = {20}, pages = {295 - 310}, doi = {}, title = {ÖRGÜT İKLİMİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Çekmecelioğlu, Hülya G.} }
APA Çekmecelioğlu, H . (2010). ÖRGÜT İKLİMİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), 295-310. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2690/35384
MLA Çekmecelioğlu, H . "ÖRGÜT İKLİMİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010): 295-310 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2690/35384>
Chicago Çekmecelioğlu, H . "ÖRGÜT İKLİMİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010): 295-310
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜT İKLİMİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA AU - Hülya G. Çekmecelioğlu Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 310 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences ÖRGÜT İKLİMİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA %A Hülya G. Çekmecelioğlu %T ÖRGÜT İKLİMİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Çekmecelioğlu, Hülya G. . "ÖRGÜT İKLİMİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 / 2 (November 2010): 295-310.
AMA Çekmecelioğlu H . ÖRGÜT İKLİMİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 20(2): 295-310.
Vancouver Çekmecelioğlu H . ÖRGÜT İKLİMİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 20(2): 310-295.