Year 2006, Volume 20, Issue 2, Pages 387 - 404 2010-11-27

GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uğur Güllülü [1] , Burcu Candan [2] , Şükrü Yapraklı [3] , Kerem Karabulut [4]

245 901

Sınır ticareti kara ve deniz sınırı olan ülkelerin sınır bölgelerinin kalkınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri özel bir ticaret türüdür. Bizim ülkemizde ilk defa 1979 yılında İran’la yapılmıştır. Bu tür ticaret özellikle S.S.C.B’nin dağılmasından sonra daha önemli hale gelmiştir . Ülkemizin nispeten geri kalmış bir bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi bu durumdan önemli bir avantaj yakalamıştır. Yakalanan bu avantajlar etkin ve rasyonel kullanılabilirse hem bölge hem de ülke kalkınmasına yararlı olacaktır. Türkiye’nin en büyük doğu komşusu olup, ancak ekonomik ilişkileri özlenen boyutlara ulaşamamış İran’la ekonomik ve diplomatik ilişkilerin ve bu kapsamda sınır ticareti ve dış ticaretin canlandırılması giderek önem kazanmaktadır. Bu önemi nedeniyle, İran’la Türkiye arasındaki en işlek sınır kapısı olan Gürbulak sınır kapısından gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler incelemeye değer bulunmuş ve bu gümrük kapısından 1-31 Mart 2005 tarihleri arasında yetkili makamların izniyle giriş ve çıkış yapan kişilerden kabul edenlere bir anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerden hareketle anılan sınır kapısından sınır ticareti kapsamında gerçekleştirilen alım-satım faaliyetlerinin pazarlama açısından değerlendirilmesi yapılmış, sorunlar belirlenmiş ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, geçiş yapanların en fazla tekstil-konfeksiyon ürünleri ticareti yaptıkları, Türkiye’yi bölgede lider ülke olarak kabul ettikleri ve Türk ekonomisinin iyi olduğu kanısında oldukları, diğer taraftan kapılardaki bürokratik engellerin, vergi resim ve harçların kaldırılmasını istedikleri belirlenmiştir.
Sınır Ticareti, Gürbulak Sınır Kapısı
  • Badley, Frank, 2002. Uluslar arası Pazarlama Stratejisi, Türkçeye Çeviren: İçlem Er, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul
  • Doğu Anadolu Projesi (DAP) Ana Planı İnşaat ve Ticaret Sektörü Mevcut Durum Analizi Taslağı, Haziran 1999.
  • Karabulut, Kerem, 2005. Doğu’da Yakalanan Kalkınma Fırsatı:Ticaret –Bir Alt Bölge Uygulaması-, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul.
  • Rossıter, John.R., Alvin M. CHAN, 1998. “Ethnicity in Business and Consumer Behavior”, Journal of Business Research, Vol:42, s.127-134.
  • Resmi Gazete, 10 Nisan 2003 ve Sayı: 25075.
  • Resmi Gazete, 1 Eylül 1993 ve Sayı: 21685.
  • Seyidoğlu, Halil, 1992. Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Güzem Yayınları.No:4, Ankara.
  • Seyidoğlu, Halil, 2003. Uluslar arası İktisat; Teori, Politika ve Uygulama, 15. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul
  • Sönmez, Muammer, 1995. “Sınır ve Kıyı Ticareti”, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Tan, Thomas Tsu Wee, Tan Jee LUI, 2002. “Globalization and Trends in International Marketing Research in Asia”, Journal of Business Research, Vol:55, s.799-804.
Primary Language tr;en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Uğur Güllülü

Author: Burcu Candan

Author: Şükrü Yapraklı

Author: Kerem Karabulut

Dates

Publication Date: November 27, 2010

Bibtex @ { atauniiibd35390, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2010}, volume = {20}, pages = {387 - 404}, doi = {}, title = {GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Güllülü, Uğur and Candan, Burcu and Yapraklı, Şükrü and Karabulut, Kerem} }
APA Güllülü, U , Candan, B , Yapraklı, Ş , Karabulut, K . (2010). GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), 387-404. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2690/35390
MLA Güllülü, U , Candan, B , Yapraklı, Ş , Karabulut, K . "GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010): 387-404 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2690/35390>
Chicago Güllülü, U , Candan, B , Yapraklı, Ş , Karabulut, K . "GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010): 387-404
RIS TY - JOUR T1 - GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Uğur Güllülü , Burcu Candan , Şükrü Yapraklı , Kerem Karabulut Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 387 EP - 404 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Uğur Güllülü , Burcu Candan , Şükrü Yapraklı , Kerem Karabulut %T GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Güllülü, Uğur , Candan, Burcu , Yapraklı, Şükrü , Karabulut, Kerem . "GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 / 2 (November 2010): 387-404.
AMA Güllülü U , Candan B , Yapraklı Ş , Karabulut K . GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 20(2): 387-404.
Vancouver Güllülü U , Candan B , Yapraklı Ş , Karabulut K . GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 20(2): 404-387.