Year 2008, Volume 22, Issue 1, Pages 195 - 209 2010-11-27

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI

Aydın Kayabaşı [1] , Ali Özdemir [2]

481 2594

Günümüz ekonomik koşulları tüketicilerin beklentileri ve ürün özellikleri dikkate alınarak şekillenmektedir. Rekabet koşullarında yaratılan değerler yoluyla işletme yaşamının devamlılığının sağlanmasında lojistik faaliyetlerin performans düzeylerinin belirlenmesi önemli olmaktadır. Rekabet üstünlüğü sağlanması için lojistik faaliyetler içerisinde temel rekabetçi yeteneklerin belirlenmesi ve bu faaliyetlerin geliştirici yönetim yaklaşımlarından faydalanılarak performanslarının arttırılması gerekmektedir. Bu çalışmada üretim işletmeleri açısından önem taşıyan lojistik faaliyetlere yönelik performans yönetimi çalışmalarının kapsamı, faydaları ve örgütsel performansa olan etkileri beklenti fayda analizi temelinde incelenmektedir.
Lojistik yönetimi, lojistik performansı, beklenti-fayda
 • Akal, Z., (1995), İmalatçı ve Kamu Özel Kesim Kuruluşlarında İşletmelerarası Toplam Performans, Verimlilik, Karlılık ve Maliyet Karşılaştırmaları, MPM, Ankara.
 • Amstel, R.P., D’hert G. (1996), “Performance Indicators in Distribution” The International Journal of Logistics Managements, Vol.7, No.1. ss. 73- 82.
 • Baki, B., (2004), Lojistik Yönetimi ve Lojistik Sektör Analizi, Volkan Matbaacılık, Trabzon.
 • Ballaou, R.H., (1999), Business Logistics Management; Planning, Organizing and Controlling The Supply Chain, Fourth Edition, Prentice Hall. New Jersey, s.11.
 • Bilgin, K.U., Kamu Performans Yönetimi, Memur Hak ve Yükümlülüklerinin Performansa Etkisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, 2004, s. 13.
 • Caplice C., Sheffi, Y. (1994), “A review and evaluation of logistic metrics” The International Journal of Logistics Managements, Vol.5, No.2. ss. 11- 28
 • Daugherty, P.J. Alexander E.Ellinger, Craig M.Gustin, “Integrated Logistics: Achieving Logistics Performance Improvements”, Supply Chain Management, Vol: 1, No: 3, 1996, p.25.
 • Douglas M. L., James R. S. (1993), Strategic Logistics Management, Irwin, Third Edition, USA, s. 5-6.
 • Franceschini, F., Rafele, C. (2000), “Quality Evaluation in Logistic Services” International Journal of Agile Management Systems, Vol. 2, No. 1., ss. 49-53.
 • Gimanez, C., Ventura, E. (2005), “Logistic-Production, Logistic-Marketing and External Integration”, International Journal of Operation & Production Management, Vol. 25, No. 1., ss.20-38.
 • Gunasekaran A., vd. (2001), “Performance measures and metrics in a supply chain environment” Journal of Operation & Production Management, Vol. 21, No. 1/2., ss.71-87
 • Kasımoğlu, M. (2002), “İş Ekolojisinin Yeni Paradigması”, Marmara Üniv. SBE Hakemli Dergisi Öneri, Sayı: 17, Cilt: 5, Yıl: 8, İstanbul, s.4
 • Kavrakoğlu, İ. (1994), Hızlı Gelişme ve Kriz Yönetimi İçin Bir Model Sinerjik Yönetim, Kalder Yayınları, Rekabetçi Yönetim Dizisi, İstanbul, s.7.
 • Kaydos, W., (1999). Operational Performance Measurement: Increasing Total Productivity, St.Luice Press, New York.
 • Keskin, M.H., (2006), Lojistik: Tedarik Zinciri Yönetimi (Geçmişi, Değişimi, Bugünü, Geleceği), Nobel, Ankara, Nisan.
 • Kırım, A., (2004). Mor İneğin Akıllısı, Sistem Yayıncılık, 14. Baskı, İstanbul, s. 8.
 • Kotler P. ve Armstrong, G.(2004), Principles of Marketing, International Edition, Tenth Edition, Pearson, Prentice Hall., USA, s. 419.
 • Paksoy, T., Güleş, H.K., Altıparmak, F., (2003), “Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Eniyilemesi: Çok Aşamalı Karma Tam Sayılı Bir Doğrusal Programlama Modeli”, Journal Of Faculty of Business, Vol:4, No:2. ss.1-25.
 • Patricia J. Daugherty, Alexander E.Ellinger, Craig M.Gustin, (1996), “Integrated Logistics: Achieving Logistics Performance Improvements”, Supply Chain Management, Vol: 1, No: 3, s.25.
 • Rafale, Carlo (2004), “Logistic Service Measurement, a Reference Framework”, Journal of Manufacturing technology Management, Vol.15, No.3, ss. 280-290.
 • Sezen B., Gök, M. (2004) “Logistics Management and Just-In-Time Manufacturing Systems”, International Logistics Congress 2004, Conference Prooceedings, Vol: II, Dokuz Eylül Pub., ILC İzmir, s. 719.
 • Tetik, S., (2003), “İşletme Performansını Belirlemede Veri Zarflama Analizi”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Ünv. Manisa, Cilt:10, Sayı:2, s.221- 230..
 • Yüksel, H., (2002), “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Önemi”, D.E.Ü.S.B.E. Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 2002, ss.261-279.
Primary Language tr;en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Aydın Kayabaşı

Author: Ali Özdemir

Dates

Publication Date: November 27, 2010

Bibtex @ { atauniiibd35443, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2010}, volume = {22}, pages = {195 - 209}, doi = {}, title = {ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {Kayabaşı, Aydın and Özdemir, Ali} }
APA Kayabaşı, A , Özdemir, A . (2010). ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22 (1), 195-209. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2693/35443
MLA Kayabaşı, A , Özdemir, A . "ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (2010): 195-209 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2693/35443>
Chicago Kayabaşı, A , Özdemir, A . "ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (2010): 195-209
RIS TY - JOUR T1 - ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI AU - Aydın Kayabaşı , Ali Özdemir Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 209 VL - 22 IS - 1 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI %A Aydın Kayabaşı , Ali Özdemir %T ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD Kayabaşı, Aydın , Özdemir, Ali . "ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 / 1 (November 2010): 195-209.
AMA Kayabaşı A , Özdemir A . ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 22(1): 195-209.
Vancouver Kayabaşı A , Özdemir A . ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 22(1): 209-195.