Development of financial markets, playing a role of locomotive at the development of countries is closely related to intermediary institutions operating in financial markets. Investment funds, one of the most important financial institutions, perform the transfer of funds of surplus from spending units to deficit spending units. To be able to increase the value of their investments in the markets in which effective competition is prevailing is very crucial to sustain the investments and for the reliability of the market. In this study, the competition among the most preferred types of funds, which are Type A, Type B and all mutual funds, is measured via Herfindahl Hirschman Index and Concentration Ratio (CR-4 and CR-5). Consequently, it is discovered that the competition among the market of mutual funds is monopolistic competition in structure
Ülkelerin gelişmesinde lokomotif rol oynayan finansal piyasalarin gelişmişliği,  finansal piyasalarda faaliyetde bulunan araci kurumlarla yakından ilgilidir. En önemli araci kurumlardan biri olan yatirim fonlari ise temel anlamda fon arz eden birey veya kurumlardan fon talep eden birey veya firmalara fon aktarımını gerçekleştirir.Bu çalışmanın amacı A Tipi ve B Tipi yatırım fonları arasındaki rekabeti Herfindahl Hirschman Endeksi ve Yoğunlaşma Oranı (CR-4) ile ölçmektir. Her iki yönteme göre de, herhangi bir yoğunlaşma söz konusu olup olmadığı tespit edilmeye çalışılacaktır.
 • Aamir, M., Qayyum, A., Nasir, A.,Hussain, S., Butt, S.(2011) “Closed-Ended Mutual Fund And Stock Market Growth: A Study of KSE Pakistan” European Journal of Social Science, Vol. 24, Issue 1, ss.64-70.
 • Alper, D.ve Ertan, Y. (2008) “Yatırım Fonu Seçim Kararlarında Çerçeveleme Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 37, ss.174-184.
 • Arslan, M.ve Arslan, S. (2010) “Yatırım Fonu Performans Ölçütleri, Regresyon Analizleri ve Manova Yöntemine Göre A, B ve Borsa Yatırım Fonlarının Karşılaştırmalı Analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol. 2 Issue 2,ss.320.
 • Bertin, W.J. ve Prather, L. (2009) “Management Structure and The Performance of Funds of Mutual Funds”, Journal of Business Research, 62(12),ss.1364-1369.
 • Bollen, N. P. B.ve Busse, J. A. (2001) “On The Timing Ability of Mutual Fund Managers”, Journal of Finance, Vol. 56 Issue 3, ss.1075-1094.
 • Busse, J. A (1999 ) “ Volatility Timing in Mutual Funds: Evidence From Daily
 • Returns”, Review of Financial Studies, Vol. 12 Issue 5,ss.1009-1041.
 • Çağlar, E. (2006) “Türkiye’de Yerelleşme ve Rekabet Gücü: Kümelenmeye Dayalı Politikalar ve Organize Sanayi Bölgeleri”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, ss.305-316.
 • Davis, G. F.ve Kim, E. H. (2007) “ Business Ties and Proxy Voting by Mutual funds”, Journal of Financial Economics, Volume 85, Issue 2, ss.552– 570.
 • Elton, E. J., Gruber, M. J., Blake, C. R.(2003) “Incentive Fees and Mutual Funds”, Journal Of Finance, Vol. 58 Issue 2, ss.779-804.
 • Ferruz, L. ve Muñoz, F., M. (2012) “Managerial Abilities: Evidence From Religious Mutual Fund Managers”, Journal of Business Ethics, Vol. 105 Issue 4, ss.503-517.
 • Gerani, M. ve Zanotti,G. (2005) “Can mutual funds characteristics explain fees?”, Journal of Multinational Financial Management, Volume 15, Issues 4–5, ss.354–376.
 • Kahraman, D. (2006) “Menkul Kıymet Yatırım Fonları Performansının Hayatta Kalana Bağlı Yanlılığı: Gelişmekte Olan Piyasa Fonlarında Türlere Göre İnceleme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.VIII, s.176.
 • Keswani, A. ve Stolin, D. (2006) “Mutual Fund Performance Persıstence And Competıtıon: A Cross-Sector Analysıs”,The Journal Of Financial Research, Vol. XXIX, No.3,ss.349–366.
 • Khurshid; R. S.M.Z. ve Singh G.P. (2009) “Levels and Trends of Competition Among the Mutual Funds in İndia”, Research Journal of Business Management, 3(2),ss.47-67,ISSN 1819-1932.
 • Kont, Bayram; (2001); Dünyada ve Türkiye’de Yatırım Fonları; Active Bankacılık ve Finans Dergisi; No:16 (Online), 1-15.
 • Korkmaz, T. ve Uygurtürk, H. (2007) “Türkiye’deki Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümü ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yeteneği”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.BF. Dergisi (14),ss.66-93.
 • Lee, C. M. C., Shleifer, A.T., Richard, H. ( 1990) "Anomalies: Closed-End Mutual Funds" , Journal of Economic Perspectives, 4(4), ss.153-164.
 • Mahoney, P. G. (2004) “Manager-Investor Conflicts in Mutual Funds”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 18 Issue 2, ss.161-182.
 • Ruckman, K.(2003) “Expense Ratios of North American Mutual Funds”, Journal of Economics, Vol. 36 Issue 1, ss.192-223.
 • Sarıtaş, H. (2005) “ Yatırım Fonu Karakteristiklerinin Getiri Üzerindeki Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.169-175.
 • Uysal, E., Özütürk, B. (2005) “Türk Menkul kıymet Yatırım Fonlarında Yoğunlaşma”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 47. Seri,s.273-285.
 • Woerheide, W. (1982) “Investor Response to Suggested Criteria for the Selection of Mutual Funds”, Journal Of Financial & Quantitative Analysis, Vol. 17 Issue 1, ss.129-137.
 • Yağcılar, G. G. (2011). Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi, Ankara: BDDK Kitapları.
 • Yazıcı, T. (2013) “Medya Mülkiyetine İlişkin Düzenlemeler Ve Dünyadaki Örnekler Bağlamında Türkiye İçin Bir Medya Mülkiyeti Modeli Önerisi”, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Yıldız, A. (2006) “Yatırım Fonları Performanslarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,61(2), ss.211-234.
 • http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=78&fn=78.p df.
 • http://www.tkyd.org.tr/t/yatirim_fonlari_k.aspx.
 • http://www.spk.gov.tr/indexpage.aspx?pageid=465&submenuheader=0.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hümeyra Burucu

Author: Filiz Yıldız Contuk

Author: Bener Güngör

Dates

Publication Date: April 6, 2015

Bibtex @ { atauniiibd36070, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2015}, volume = {29}, pages = {0 - }, doi = {10.16951/iibd.50545}, title = {TÜRK YATIRIM FONLARINDA REKABET}, key = {cite}, author = {Burucu, Hümeyra and Yıldız Contuk, Filiz and Güngör, Bener} }
APA Burucu, H , Yıldız Contuk, F , Güngör, B . (2015). TÜRK YATIRIM FONLARINDA REKABET. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2717/36070
MLA Burucu, H , Yıldız Contuk, F , Güngör, B . "TÜRK YATIRIM FONLARINDA REKABET". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015): <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2717/36070>
Chicago Burucu, H , Yıldız Contuk, F , Güngör, B . "TÜRK YATIRIM FONLARINDA REKABET". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK YATIRIM FONLARINDA REKABET AU - Hümeyra Burucu , Filiz Yıldız Contuk , Bener Güngör Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 29 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences TÜRK YATIRIM FONLARINDA REKABET %A Hümeyra Burucu , Filiz Yıldız Contuk , Bener Güngör %T TÜRK YATIRIM FONLARINDA REKABET %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD Burucu, Hümeyra , Yıldız Contuk, Filiz , Güngör, Bener . "TÜRK YATIRIM FONLARINDA REKABET". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 / 2 (April 2015): 0-.
AMA Burucu H , Yıldız Contuk F , Güngör B . TÜRK YATIRIM FONLARINDA REKABET. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(2): 0-.
Vancouver Burucu H , Yıldız Contuk F , Güngör B . TÜRK YATIRIM FONLARINDA REKABET. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(2): -0.