Year 2015, Volume 29, Issue 3, Pages 441 - 457 2015-08-11

ERZURUM İLİ TURİZM İŞLETMELERİ WEB KULLANIMI VE WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Cetin Akkuş [1] , Gülizar CENGİZ [2] , Çetin AKKUŞ [3]

428 387

The assessments of the web sites of tourism establishments provide a positive result about different kinds of managements for the customers who plan to go on a holiday by using the cyber world. A web site designed effectively differs that management from others and makes it chosen. In this study, it has been aimed to determine in what size the tourism establishments in Erzurum use information technologies, which features there are in available web sites and whether the web site features change or not according to the type of the establishment. The method of the research is content analysis and it is a descriptive study. Standard Web Site Rating Scale, formed by Mills and Morrison (2002) about the use of web sites in tourism and service sector, has been benefited from. At the end of the analysis, it has been determined that the web sites of tourism establishments in Erzurum getting 107,54 point offer an average picture with a rate of %41,04. It has been put forward that essential reformations should be made especially in marketing effectiveness and travel planning categories
Turizm işletmeleri web sitelerinin değerlendirilmesi, sanal âlem üzerinden tatil planı yapan birçok müşterinin farklı türden işletmeler ile ilgili ilk deneyiminin olumlu sonuç vermesini sağlayabilecektir. Etkili bir şekilde tasarlanmış web sitesi, o işletmeyi diğerlerinden ayıracak ve tercih edilmesini kuvvetlendirecektir. Bu çalışmada, Erzurum ilindeki turizm işletmelerinin bilgi teknolojilerini hangi ölçüde kullandığı, var olan web sitelerinde hangi özelliklerin bulunduğu ve işletmenin türüne göre web site özelliklerinin değişiklik gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın yöntemi içerik analizi olup, betimleyici bir çalışmadır. Mills ve Morrison’ın (2002) turizm ve hizmet sektöründe web sitelerin kullanımı ile ilgili oluşturduğu Standart Web Site Değerlendirme Ölçeğinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda, 107,54 puan alan Erzurum ili turizm işletmeleri web sitelerinin % 41,04’lük vasat bir görünüm sergilediği tespit edilmiştir. Özellikle pazarlama etkinliği ve seyahat planlayıcısı kategorilerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması öngörülmüştür.
 • Aaberge, T., Grotte, I. P., Haugen, O., Skogseid, I., Olnes, S. (2004) “Evaluation of Tourism Web Sites: A Theoretical Framework, Information and Communication Technologies in Tourism”, (Ed. A. Frew), Vienna, Austria: Springer Verlag, ss. 305-317.
 • Baloğlu, Ş., Pekcan, Y. A. (2006) “The Website Design and Internet Site Marketing Practises of Upscale and Luxury Hotels in Turkey”, Tourism Management, Sayı: 27, ss. 171-176.
 • Bayram, M. (2008) Elektronik Ticarette Web Site Tasarımının Önemi: Türkiye Otel Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayram, M., Eren, R., Yılmaz, Ü. (2009) “Ankara’da Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Pazarlama Açısından Değerlendirilmesi”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1(1), ss. 92-109.
 • Çubukçu, M. İ. (2010) “Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi”, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, Sayı: 1(1), ss. 39-59.
 • Hançer, M., Ataman, C. (2006) “Seyahat Acentalarında İletişim Teknolojisinin Kullanımı ve Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Ege Bölgesi Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 8(3), ss. 193-207.
 • Karamustafa, K., Biçkes, M. D., Ulama, Ş. (2002) “Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:19, Temmuz-Aralık, ss. 51-92.
 • Karamustafa, K., Öz, M. (2008) “Uluslararası Turizm Dağıtım Kanalı Değer Zincirine İnternetin Katkısı: Fırsatlar ve Tehditlere Dayalı Bir Değerlendirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 21(1), ss. 273-291.
 • Kline, S. F., Morrison, A. M., St. John, A. (2004) “Exploring Bed and Breakfast Websites, A Balanced Scorecard Approach”, Journal of Travel and Tourism Marketing, Sayı: 17, ss. 253-267.
 • Köroğlu, A., Geyik, S. (2011) “Otel İşletmelerinin Web Sayfalarının İçerik Analiziyle Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, 1. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim, ss. 253-265.
 • Morrison, A. M., Taylor, J., S., Douglas, A. (2004) “Website Evaluation in Tourism and Hospitality: The Art is not Yet Stated”, Journal of Travel and Tourism Marketing, Sayı: 17(2-3), ss. 233-251.
 • Murphy, J., Olaru, D., Schegg, R., Frey, S. (2003) “The Bandwagon Effect: Swiss Hotels’ Web-site and E-mail Management”, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, ss. 71-87.
 • Önek, H. E. (2010) Türkiye’deki ve Avrupa’daki Çevrimiçi Seyahat Acentalarına Ait İnternet Sitelerinin Karşılaştırılması, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Öz, M. (2010) Konaklama İşletmeleri Web Sitelerini Tüketici Odaklı Yaklaşımla Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma, (Yayımlanmış Doktora Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Perdeu, R. R. (2001) “Internet Site Evaluations: The Influence of Behavioral Experience, Existing İmages and Selected Website Characteristics”, Journal of Travel and Tourism Marketing, Sayı: 11(2-3), ss. 21-38.
 • Sarı, Y. (2003) Bölgesel Düzeyde Hazırlanan Web Sitelerinin Turizm Talebi Üzerine Etkisinin Araştırılması: Muğla Bölgesinde Bir Uygulama, Yayınlanmış Doktora Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Schegg, R., Steiner, T., Frey, S., Murphy, J. (2002) Benchmarks of Web Site Design and Marketing by Swiss Hotels, Information Technology and Tourism, Sayı: 5, ss. 79-89.
 • Wan, C.S. (2002). The Web Site of International Tourists Hotels and Tour Wholesalers in Taiwan, Tourism Management, Sayı: 23, ss. 155-160.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Cetin Akkuş

Author: Gülizar CENGİZ

Author: Çetin AKKUŞ

Dates

Publication Date: August 11, 2015

Bibtex @ { atauniiibd35767, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2015}, volume = {29}, pages = {441 - 457}, doi = {10.16951/iibd.34994}, title = {ERZURUM İLİ TURİZM İŞLETMELERİ WEB KULLANIMI VE WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {CENGİZ, Gülizar and AKKUŞ, Çetin} }
APA Akkuş, C , CENGİZ, G , AKKUŞ, Ç . (2015). ERZURUM İLİ TURİZM İŞLETMELERİ WEB KULLANIMI VE WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29 (3), 441-457. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2718/35767
MLA Akkuş, C , CENGİZ, G , AKKUŞ, Ç . "ERZURUM İLİ TURİZM İŞLETMELERİ WEB KULLANIMI VE WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015): 441-457 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2718/35767>
Chicago Akkuş, C , CENGİZ, G , AKKUŞ, Ç . "ERZURUM İLİ TURİZM İŞLETMELERİ WEB KULLANIMI VE WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015): 441-457
RIS TY - JOUR T1 - ERZURUM İLİ TURİZM İŞLETMELERİ WEB KULLANIMI VE WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Cetin Akkuş , Gülizar CENGİZ , Çetin AKKUŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 441 EP - 457 VL - 29 IS - 3 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences ERZURUM İLİ TURİZM İŞLETMELERİ WEB KULLANIMI VE WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Cetin Akkuş , Gülizar CENGİZ , Çetin AKKUŞ %T ERZURUM İLİ TURİZM İŞLETMELERİ WEB KULLANIMI VE WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 29 %N 3 %R %U
ISNAD Akkuş, Cetin , CENGİZ, Gülizar , AKKUŞ, Çetin . "ERZURUM İLİ TURİZM İŞLETMELERİ WEB KULLANIMI VE WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 / 3 (August 2015): 441-457.
AMA Akkuş C , CENGİZ G , AKKUŞ Ç . ERZURUM İLİ TURİZM İŞLETMELERİ WEB KULLANIMI VE WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(3): 441-457.
Vancouver Akkuş C , CENGİZ G , AKKUŞ Ç . ERZURUM İLİ TURİZM İŞLETMELERİ WEB KULLANIMI VE WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(3): 457-441.